Persbericht

Testaankoop stelt 12 maatregelen voor om Belgische woningen beter te isoleren

15 december 2022

De huidige energiecrisis kent geen grenzen. Maar voor gezinnen is het erg moeilijk geworden hun weg te vinden in alle wetgevingen, premies en stimulansen voor isolatiewerken.

Want die verschillen wél van gewest tot gewest. Alle drie de gewesten van ons land streven naar bijna-energieneutrale woningen tegen 2050, maar dat brengt kosten met zich mee voor de consument. Testaankoop heeft daarom 12 eisen ingediend bij de bevoegde regionale ministers om met behulp van een radicaal isolatieplan energie te besparen. De consumentenorganisatie stelt consumenten ook een interactief huis ter beschikking om hen te helpen bij hun inspanningen om te besparen en te isoleren.

Isoleren, een uitdaging voor iedereen

Hoewel de energiecrisis geen grenzen kent en iedere burger raakt, verschillen de voorschriften, steunmaatregelen en premies enorm per regio. Zo biedt alleen Vlaanderen een tool die een grondig overzicht biedt van alle beschikbare stimulansen. Het is nochtans geweten dat mensen ook effectief meer gaan isoleren, als ze een instrument ter beschikking hebben dat een duidelijk overzicht geeft van alle premies waarop ze recht hebben. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dan weer het enige gewest dat geen premie biedt voor doe-het-zelf dakisolatie, zonder tussenkomst van een vakman. "We moeten de toegang tot informatie, hulp en de nodige ondersteuning in de drie gewesten garanderen, om huishoudens te helpen hun energiekosten te verlagen", zegt Laura Clays, woordvoerster van Test-Aankoop.

Stimulans om te besparen

Naast deze vraag voor harmonisatie heeft Testaankoop ook een memorandum gestuurd naar alle bevoegde ministers met daarin twaalf maatregelen om isolatiewerken aan te moedigen. Het gaat bijvoorbeeld om de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief voor hernieuwbare energiebronnen tot warmtepompboilers en het behoud ervan na 2023, of een verlaagd btw-tarief voor producten uit doe-het-zelfzaken om het energieverbruik te verminderen. De consumenten­organisatie stelt ook voor om het maximale bedrag voor renteloze of leningen met voorkeurtarief te verhogen, zodat de volledige renovatie die nodig is om een bepaalde epc-score te verkrijgen erdoor gedekt kan worden. Ze dringt er ook op aan dat voorkeurtarieven voor dergelijke leningen niet zouden worden verhoogd, gezien de recente tendens van stijgende rentevoeten. In dezelfde logica pleit Testaankoop voor een herinvoering van de belastingvermindering voor dakisolatie en zelfs de uitbreiding ervan tot gevelisolatie.

 

Vergeet de huurders niet 

"Huurders zijn vaak in het nadeel als ze in slecht geïsoleerde woningen wonen en te maken krijgen met stijgende kosten door stijgende energieprijzen", klinkt het bij Testaankoop. In dit verband stelt de organisatie voor de indexering of halve indexering van de huurprijs niet te koppelen aan het EPC, maar aan de isolatie van het dak en de aanwezigheid van dubbele beglazing. Testaankoop vraagt de regering ook stimulansen te ontwikkelen voor verhuurders om elektrische verwarmingssystemen te vervangen door goedkopere alternatieven, zoals een lucht-lucht warmtepomp of een warmtepompboiler. Ten slotte roept de organisatie de autoriteiten op om energiegerelateerde werkzaamheden, zoals isolatie of installatie van zonnepanelen, voor flatgebouwen te vergemakkelijken.

Een interactief huis

Om gezinnen verder te helpen bepalen welke maatregelen zij prioritair moeten nemen om hun energiekosten te verlagen, heeft Testaankoop op haar website een interactief huis ontwikkeld. Met deze tool kan de consument gemakkelijk zien in welke volgorde hij zijn isolatiewerken moet uitvoeren. Er is ook de mogelijkheid om door deskundigen van de consumentenorganisatie te worden begeleid bij het sluiten van contracten.

Isoleren is een zaak van ons allemaal. Natuurlijk brengen al deze maatregelen onvermijdelijk kosten met zich mee voor onze regeringen. Toch benadrukt Testaankoop dat deze investering noodzakelijk is en op middellange en lange termijn positieve financiële gevolgen zal hebben.

Alle eisen van Testaankoop kan u hieronder vinden.

Vergeet de huurders niet 

"Huurders zijn vaak in het nadeel als ze in slecht geïsoleerde woningen wonen en te maken krijgen met stijgende kosten door stijgende energieprijzen", klinkt het bij Testaankoop. In dit verband stelt de organisatie voor de indexering of halve indexering van de huurprijs niet te koppelen aan het EPC, maar aan de isolatie van het dak en de aanwezigheid van dubbele beglazing. Testaankoop vraagt de regering ook stimulansen te ontwikkelen voor verhuurders om elektrische verwarmingssystemen te vervangen door goedkopere alternatieven, zoals een lucht-lucht warmtepomp of een warmtepompboiler. Ten slotte roept de organisatie de autoriteiten op om energiegerelateerde werkzaamheden, zoals isolatie of installatie van zonnepanelen, voor flatgebouwen te vergemakkelijken.

Een interactief huis

Om gezinnen verder te helpen bepalen welke maatregelen zij prioritair moeten nemen om hun energiekosten te verlagen, heeft Testaankoop op haar website een interactief huis ontwikkeld. Met deze tool kan de consument gemakkelijk zien in welke volgorde hij zijn isolatiewerken moet uitvoeren. Er is ook de mogelijkheid om door deskundigen van de consumentenorganisatie te worden begeleid bij het sluiten van contracten.

Isoleren is een zaak van ons allemaal. Natuurlijk brengen al deze maatregelen onvermijdelijk kosten met zich mee voor onze regeringen. Toch benadrukt Testaankoop dat deze investering noodzakelijk is en op middellange en lange termijn positieve financiële gevolgen zal hebben.

Alle eisen van Testaankoop kan u hieronder vinden.

Testaankoop: 12 maatregelen om Belgische woningen beter te isoleren

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.