Nieuws

Zes voorstellen voor een consumentvriendelijker EPC-label

08 februari 2023
EPC-label van een woning

Om de energiescore van een woning te verbeteren, zijn ingrepen vereist die de consument handenvol geld kosten. Wij stellen zes maatregelen voor om het energieprestatiecertificaat efficiënter te maken en pleiten voor meer ondersteuning en begeleiding van de consument.

Wat is een EPC-certificaat?

Het EPC-certificaat – de energiescore met een bijbehorende kleurcode en/of energielabel (A, B, C, D enz.) - geeft een idee van de energie-(in)efficiëntie van een woning. Het attest is verplicht voor woningen die te koop of te huur worden aangeboden.

Het energieprestatiecertificaat dient echter ook als instrument bij het nastreven van regionale doelstellingen in verband met de energie-efficiëntie van woningen. Zo wil Brussel voor alle bestaande woningen een EPC-attest verplicht stellen, buiten elke vastgoedtransactie om en met een daaraan gekoppeld renovatieplan. Alle regio's streven overigens naar bijna energieneutrale woningen in 2050.

Uitdagingen bij de verbetering van het EPC-label

Die doelstelling is op zich lovenswaardig, maar de werken die ze vereisen zijn erg duur voor de gezinnen, die te weinig steun krijgen. "Renovatie van woningen zodat iedereen fatsoenlijk gehuisvest kan zijn met betaalbare kosten is een prioriteit. De praktische uitvoering moet echter worden aangepast, vooral als het certificaat een centrale indicator wordt voor het opleggen van regels en mogelijke sancties. Het EPC moet billijk zijn, zonder bepaalde eigenaars te discrimineren", verduidelijkt Philippe Mercier, onze energiedeskundige.

6 maatregelen om de doeltreffendheid van het EPC-label te verbeteren

Er zijn al wel verbeteringen aangebracht aan de certificaten, maar die zijn nog steeds onvoldoende. Hier volgen 6 denkpistes om het EPC-attest doelgerichter en praktijkgerichter te maken voor de consument:

1. Overdimensionering van verwarmingssystemen voorkomen

Het EPC moet helpen voorkomen dat installateurs overdreven krachtige verwarmingssystemen plaatsen, zoals tegenwoordig maar al te vaak gebeurt. Op basis van de verzamelde informatie zou het certificaat een correcte indicatie kunnen geven van de capaciteit die nodig is voor de verwarming van het huis en een aantal onnodige kosten kunnen voorkomen.

2. Meteen het totale energieverbruik van huizen vergelijken

Het certificaat moet niet alleen toelaten het energieverbruik per vierkante meter te vergelijken, zoals nu het geval is, maar ook het totale energieverbruik van huizen. Want nu kunnen grote huizen met een gunstige energie-efficiëntie per vierkante meter toch een hoge energiefactuur hebben.

3. Het energieverbruik koppelen aan het reële verbruik en woongedrag

Het gemeten energieverbruik zou minder theoretisch moeten zijn en meer afgestemd moeten worden op het werkelijke verbruik en woongedrag van de huishoudens. Uit alle studies blijkt dat hoe slechter een huis geïsoleerd is, hoe verder het werkelijke verbruik af ligt van het theoretische verbruik. De bewoner past zich aan zijn omgeving aan.

Is het niet het uiteindelijke doel te beschikken over reële gecontroleerde verbruiksgegevens in plaats van theoretische ramingen die een groot deel van de Belgische woningen discrimineren?

4. Een algemene evaluatie van de berekeningsmethode van de certificaten

Er moet een algemene evaluatie komen van de berekeningsmethode van de EPC-labels en die moet openbaar worden gemaakt. "Dat betekent ook dat de afgeleverde certificaten automatisch moeten worden bijgewerkt en kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld aan de houders van het oorspronkelijke certificaat wanneer de wijziging van de berekeningsmethode een aanzienlijke invloed heeft op de score", legt Philippe Mercier uit.

5. In de aanbevelingen rekening houden met de kosten van de uit te voeren werken

Bij de aanbevelingen in het EPC-attest moet rekening worden gehouden met de kosten van de uit te voeren ingrepen. Dat is nu in Brussel en Wallonië totaal niet het geval.

De bedragen op het certificaat moeten worden weergegeven in een voor de burger begrijpelijke taal, zodat die kan zien met welk verbruik op zijn verwarmings- en elektriciteitsfactuur ze overeenstemmen en wat het aandeel is van de verschillende verbruiksposten (verwarming, warm water, ventilatie, huishoudelijke apparaten, enz.).

Om van het certificaat een echt hulpmiddel te maken voor ambitieuze energierenovaties op lange termijn, moet het worden aangevuld met een stappenplan dat de juiste volgorde van de uit te voeren werken aangeeft, met een raming van de budgetten die ervoor moeten worden uitgetrokken.

6. Centraliseren van gegevens en certificaten

De relevante informatie uit het certificaat moet ook beschikbaar zijn voor de renoveerder alvorens die overgaat tot de aankoop van een woning. Nu heeft men vóór de ondertekening van de verkoopovereenkomst onvoldoende toegang tot het EPC-attest.

Het centraliseren van gegevens en certificaten op een platform dat toegankelijk is voor certificeerders en het grote publiek, met inbegrip van toekomstige kopers, zou de toegang tot informatie optimaliseren.

 

Op zoek naar informatie over isolatie en je energiefactuur? Je leest er alles over op ons Energy-guide platform.

Naar ons Energy-guide platform