Dossier

Het beste ventilatiesysteem kiezen voor thuis

12 oktober 2022
ventilatie raamrooster toevoeropening

Bij een beperkte renovatie is het vaak niet evident om een volledig stelsel van luchtkanalen in te bouwen. Dan kun je terugvallen op enkele alternatieve decentrale oplossingen.