Dossier

Hoe kunnen ventilatie, CO2-detectoren en luchtreinigers helpen tegen corona?

15 maart 2022
ventilatie CO2 luchtreiniger

Het coronavirus verspreidt zich vooral via aerosolen in de lucht. Daarom is een goede ventilatie een doeltreffend middel om het risico op een COVID-19-besmetting via die aerosolen in te perken. Een CO2-meter helpt je bepalen wanneer en hoe sterk je moet verluchten. Een luchtreiniger kan een bijkomend wapen zijn.

Ventileren tegen corona

Wanneer mensen adem halen en spreken, komen er aerosolen vrij. Bij een besmet persoon bevatten die ook virusdeeltjes. Door goed te verluchten of te ventileren kun je die aerosolen naar buiten afvoeren.

Omdat er bij het uitademen ook CO2 vrijkomt, wordt de CO2-concentratie vaak gebruikt als maatstaf om het vereiste ventilatiedebiet te bepalen in ruimten waar meerdere personen aanwezig zijn. Hoe lager immers de CO2-concentratie, hoe lager de concentratie aan aerosolen en bijgevolg hoe kleiner het risico op besmetting via die aerosolen.

Idealiter streeft men binnen naar een vergelijkbare CO2-concentratie als in een gezonde buitenlucht, d.w.z. ongeveer 400 ppm of deeltjes per miljoen. Maar zolang de CO2-concentratie lager is dan 800 ppm wordt de ruimte als goed geventileerd beschouwd.

Ramen openzetten

Een lage CO2-concentratie in de woning kun je verkrijgen door de ramen permanent open te houden. Kipstand kan volstaan als de bezetting van het lokaal beperkt blijft. Op zijn minst kun je proberen om de ramen open te zetten in periodes dat de ruimte niet wordt gebruikt, bv. vóór je in de ruimte komt of wanneer je tijdelijk de ruimte verlaat.

Kun je slechts in een gevel een raam openzetten, kies dan voor een zo groot mogelijke opening. Je kunt de luchtverversing nog versterken door ramen in verschillende buitengevels open te zetten. Zo mogelijk zet je ramen op verschillende verdiepingen open om een soort van schoorsteeneffect te creëren.

Maar de ramen open laten staan is niet altijd mogelijk, bv. als er buiten te veel lawaai is, bij slechte weersomstandigheden (regen, wind,…) of in periodes waarin actief moet worden verwarmd (of gekoeld) en te veel energie verloren dreigt te gaan.

Betere resultaten met een ventilatiesysteem

Het is niet vanzelfsprekend om je ramen permanent of frequent open te houden. In dat opzicht is een ingebouwd ventilatiesysteem een beter alternatief. Zo’n ventilatiesysteem kan zorgen voor voldoende lager CO2-concentraties (maximum 800 ppm, liefst minder) zodat je geen ramen meer hoeft open te zetten.

Ook de relatieve vochtigheid in het lokaal heeft trouwens een invloed op het besmettingsrisico. Je doet er goed aan om die tussen 40% en 60% te houden. Een ventilatiesysteem kan daarbij helpen.

Overigens bestaan er vraaggestuurde ventilatiesystemen die uitgaan van de CO2-concentratie. Als het CO2-gehalte in de woning verhoogt, wordt het ventilatiebiet automatisch mee versterkt.

Veel woningen beschikken echter niet over een doeltreffend ventilatiesysteem. In ons dossier over ventilatie lees je meer over de juiste keuze en plaatsing van zo’n ventilatiesysteem – centraal of niet - om hier een mouw aan te passen.

Heb je geen zo’n vraaggestuurd ventilatiesysteem of helemaal geen ventilatiesysteem, dan kan een CO2-meter van nut zijn om in te schatten wanneer en hoe sterk je de woning moet verluchten.

Een luchtreiniger kan een bijkomend wapen zijn.