Nieuws

Beperkte huurindexering voor niet-energiezuinige woningen

16 december 2022
beperkte huurindexering

Met onze huurcalculator kun je uitrekenen hoeveel de huur na indexering mag bedragen. Als die indexering al mag. Want al naargelang het EPC-label of het EPB-certificaat waarover de huurwoning beschikt, mag de jaarlijkse aanpassing van de huur soms tijdelijk niet volgens de gewone regels worden uitgevoerd. 

Zodra de huurprijs werd vastgelegd in de huurovereenkomst, mag hij daarna voor de volledige duur van de verhuring in principe niet meer worden gewijzigd. Maar het is wel toegestaan dat de verhuurder het bedrag elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract indexeert en dus aanpast aan de evolutie van de levensduurte. Het resultaat mag nooit hoger zijn dan het resultaat van de berekeningsformule die in de wet werd vooropgesteld, lager mag wel.

Om de gevolgen van de energiecrisis aan te pakken heeft de regering in de drie gewesten van ons land evenwel beslist om tijdelijk maatregelen op te leggen om de huurindexering te beperken van huurwoningen die niet energiezuinig zijn. Elk gewest heeft daar zijn eigen regels voor uitgewerkt, maar overal is de officieel vastgelegde informatie over de energiezuinigheid van de woning (EPC-label of EPB-certificaat) bepalend.

De tijdelijke regeling is van toepassing:

  • in het Vlaams Gewest: van 1/10/2022 tot 30/9/2023;
  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: van 14/10/2022 tot 13/9/2023;
  • in het Waals Gewest: van 1/11/2022 tot 31/10/2023. 

Gebruik onze calculator

Wij beschikken over een onlinetool waarmee je de nieuwe huurprijs na de indexering kunt berekenen. Ook als het een huurwoning betreft waarvoor de indexering tijdelijk niet volgens de gewone regels mag worden uitgevoerd.

Let wel: de rekenmodule geldt alleen als de woning de hoofdverblijfplaats vormt van de huurder en het huurcontract ten vroegste op 1/1/1984 werd gesloten.

Je kunt in de toelichting bij die tool lezen wat de tijdelijke indexeringsregels precies inhouden in de drie gewesten van ons land.