Dossier

Al wat je over de huur en verhuur van een studentenkot moet weten

26 april 2022
Studentenkamer: rechten en plichten van huurder en verhuurder

De regels van toepassing bij de verhuring van een studentenkamer zijn niet dezelfde als die bij de verhuring van een woning. De wetgeving verschilt bovendien licht al naargelang het gewest. Ontdek hier al wat je moet weten, zowel wanneer je koten wilt verhuren als wanneer je er zelf een wilt huren of een studerende jongere in huis hebt die dat wil.

Aparte wetgeving voor studentenkamers

De huur van een studentenkamer kun je niet gelijkstellen met de huur van een particuliere woning. Sinds enkele jaren hebben de drie gewesten van ons land elk een aparte wetgeving uitgewerkt voor studentenovereenkomsten. Vooral de regels qua opzegging van het huurcontract en qua huurwaarborg zijn verschillend.

Zowel wanneer je een kot verhuurt als wanneer je er zelf een wilt huren of een studerende jongere in huis hebt die dat wil, is het belangrijk om te weten wat zo'n studentenhuur inhoudt.

De studentenovereenkomst voor de verhuurder

In wat volgt, zul je het antwoord vinden op deze vragen die je je wellicht stelt wanneer je als particulier overweegt om studentenkamers te verhuren:

 • Ben je verplicht om met een studentenhuurovereenkomst te werken zodra je verhuurt aan een student?
 • Moet je je aan bepaalde regels houden voor de kamer?
 • Mag je een huurwaarborg vragen, en zo hoeveel?
 • Waar moet je aan denken in het huurcontract?
 • Is het nuttig om een plaatsbeschrijving op te maken?
 • Kun je de huurder verplichten om een brandverzekering te sluiten?
 • Hoelang loopt zo'n verhuring, en hoe neemt ze een einde?
 • Kan de verhuring vroeger stoppen dan gepland?
 • Voor wie zijn de kosten van onderhoud en herstellingen?
 • Mag de student de kamer onderverhuren?

De studentenovereenkomst voor de huurder

Als je een studentenkamer wilt huren, wil je weten hoe je een goed kot kunt vinden maar heb je er ook alle belang bij om je rechten en plichten te kennen. In wat volgt, zul je het antwoord vinden in op deze vragen:

 • Is de verhuurder verplicht om met een studentencontract te werken?
 • Zijn er minimale vereisten waar een kot aan moet voldoen?
 • Zul je een huurwaarborg moeten betalen?
 • Wat moet je in het huurcontract terugvinden?
 • Moet er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt?
 • Ben je verplicht om een brandverzekering te sluiten?
 • Hoelang loopt de huur, en hoe neemt ze een einde?
 • Kan de huur vroeger stoppen dan gepland?
 • Voor wie zijn de kosten van onderhoud en herstellingen?
 • Mag je de kamer onderverhuren?

De studentenovereenkomst verschilt volgens het gewest

De huurwetgeving is al geruime tijd geregionaliseerd. De drie gewesten van ons land hebben elk een eigen systeem voor studentenhuurovereenkomsten. 

Zit je met een probleem?

In geval van conflict verdient het aanbeveling om eerst met elkaar te praten. Je kunt daarbij vaak een bemiddelaar inschakelen via de huisvestingsdienst van de onderwijsinstelling. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op een erkende bemiddelaar als de studentenkamer beschikt over een kotlabel uitgereikt door het gewest. Als dat niets uithaalt, zul je een vrederechter moeten inschakelen.

Je kunt met je vragen over een studentenovereenkomst ook elke werkdag terecht bij de experts van onze Adviesdienst, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) op het nummer 02 542 34 34.

 BEL EEN EXPERT VAN DE ADVIESDIENST