Module

De indexering van de huurprijs

Update: 29 juni 2022

Gebruik deze rekenmodule alleen om de nieuwe huurprijs na de indexering te berekenen als deze twee voorwaarden voldaan zijn:

  • het huurcontract werd ten vroegste op 1/1/1984 gesloten;
  • de woning vormt de hoofdverblijfplaats van de huurder.

 €

Zie onze "Toelichting" voor meer info over het indexeringsmechanisme.