Dossier

De woning die je huurt, wordt verkocht

23 maart 2021
de woning die u huurt wordt verkocht

Als de woning die je huurt, wordt verkocht, kan de nieuwe eigenaar in de regel de huur niet eerder beëindigen dan de vroegere verhuurder. Als hij er zelf in wil komen wonen, kan hij dat, maar hij moet je wel een opzeggingstermijn geven van zes maanden.
 
 

Wanneer een huurder vaststelt dat de verhuurder van plan is om de woning die hij van hem huurt te verkopen, slaat de schrik hem soms om het hart. “Zal de nieuwe eigenaar mij van de ene op de andere dag op straat kunnen zetten?”

Neen, dat zal hij in de meeste gevallen niet kunnen doen. De nieuwe eigenaar moet namelijk de bestaande huurovereenkomst respecteren. Hij neemt als nieuwe verhuurder dus gewoon alle rechten en plichten van de oude verhuurder over. Daardoor zal hij het huurcontract niet zomaar vervroegd kunnen beëindigen, hij kan dat alleen onder heel specifieke voorwaarden, net zoals dat reeds het geval was met de oorspronkelijke verhuurder. De belangrijkste reden waarom hij een punt mag zeggen achter de lopende huurovereenkomst, is wanneer hij zelf in de woning wil trekken. Die kans is natuurlijk reëel met een nieuwe eigenaar. Maar hoe dan ook zal hij je in dat geval een opzeggingstermijn van zes maanden moeten geven. Zodat je rustig de tijd hebt om naar een ander onderkomen uit te kijken.

Alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest riskeer je in één geval om zonder meer op straat te worden gezet. De nieuwe eigenaar heeft dat recht indien jij nog geen zes maanden in het pand woont én het huurcontract geen “vaste datum” heeft (die vaste datum is er als het contract werd geregistreerd, wanneer een van de partijen is overleden of nadat het in een notariële akte werd vermeld). Dat is evenwel slechts zelden het geval.