Persbericht

Test Aankoop overhandigde zijn petitie voor een herziening van de energiefactuur aan minister Alain Maron

06 mei 2022

Vrijdagochtend overhandigde Test Aankoop zijn petitie voor betaalbare energie aan Brussels minister van Energie, Alain Maron.  Eind vorig jaar lanceerde de consumentenorganisatie een petitie voor een grondige fiscale hervorming van de energiefactuur en belastingen en heffingen uit de factuur te halen. Met bijna 53.000 handtekeningen stuurt Test Aankoop een duidelijke boodschap aan de ministers van Energie.  Aan de federale minister van Energie alsook de andere regionale ministers moet de petitie nog worden overhandigd.

Een echte herziening van de energiefactuur

Uit officiële gegevens blijkt dat voor de maand april de verwachte jaarprijzen ongeveer 1.700 euro voor elektriciteit en 3.650 euro voor gas bedragen.  Cijfers om duizelig van te worden en die de al genomen – maar ook de toekomstige -steunmaatregelen om consumenten te helpen, rechtvaardigen.

Naast de eenmalige steunmaatregelen pleit Test Aankoop voor een echte herziening van de energiefactuur. "Onder normale marktomstandigheden wordt ongeveer 30% van de elektriciteitsfactuur besteed aan de elektronen zelf (door de hoge prijs bedraagt dit percentage momenteel ongeveer 60%), de rest bestaat uit distributie- en transporttarieven, heffingen en BTW, waardoor het een van de hoogste facturen in Europa is", brengt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, in herinnering. "Een aanzienlijk deel van deze kosten wordt gebruikt om de energietransitie te financieren. Ook In Brussel dienen bepaalde onderdelen van de factuur voor de financiering van energiepremies en het beheer van groenestroomcertificaten. Wij zijn van mening dat deze posten niet thuishoren in de elektriciteitsfactuur en dat deze anders moeten worden gefinancierd”.

De consumentenorganisatie herinnert eraan dat de elektrificatie van onze samenleving een conditio sine qua non is voor de energietransitie, en dat het in dit perspectief niet langer te rechtvaardigen is dat de elektriciteitsfactuur een belastingformulier blijft. Ter herinnering, de elektriciteitsprijzen zijn drie tot vier keer duurder als die van gas en stookolie. "Duitsland heeft besloten de energietransitie niet langer te financieren via de rekeningen van gezinnen, maar gebruik te maken van een Klimaatfonds. Wij vragen dat de verschillende bevoegde ministers van energie in België dezelfde logica volgen," legt Simon November uit.

Een sterk signaal aan de betrokken ministers

Het verzoek van de consumentenorganisatie, dat in een petitie was opgenomen, werd door bijna 53.000 consumenten gesteund.  De petitie werd vanochtend overhandigd aan Brussels minister Alain Maron, die luisterde naar de eisen van Test Aankoop en zei dat de verzoeken zorgvuldig zouden worden geanalyseerd. Test Aankoop zal de petitie de komende weken ook overhandigen aan de andere ministers van Energie.