Nieuws

Nieuwe energiemaatregelen: niet meer dan een doekje voor het bloeden

15 maart 2022
energiefactuur

Gisteravond heeft de regering een akkoord bereikt om de kosten te verlichten voor de gezinnen, die zwaar zijn getroffen door de stijgende energieprijzen. Het blijven echter kortetermijnmaatregelen. Er is nood aan structurele maatregelen om te garanderen dat iedereen toegang blijft hebben tot energie, en dit tegen een billijke prijs.

Hoe schrijnend de situatie van de torenhoge energietarieven is, komt duidelijk tot uiting in het aantal vragen naar afbetalingsplannen, bijstand van het OCMW of de bezoeken aan de voedselbanken. Bij een gemiddeld verbruik betaal je voor je jaarlijkse energiefactuur vandaag meer dan 5000 euro. Dat is voor veel gezinnen niet meer te betalen.

Sinds het begin van het jaar heeft de federale regering al verschillende maatregelen genomen: een verlaging van de btw tot 6% op elektriciteit gedurende vier maanden, een energiecheque van 80 euro, de verlenging en uitbreiding van het sociaal tarief tot 30 juni alsook een verwarmingspremie van 100 euro. Nu komt er een tweede pakket aan maatregelen.

Wat zit er in het nieuwe akkoord?

De federale regering heeft meerdere zaken beslist:

  • elektriciteit: de verlaging van de btw van 21% naar 6% op elektriciteit werd verlengd tot 30 september 2022;
  • gas: de btw wordt verlaagd van 21 naar 6% tot dezelfde datum;
  • stookolie: gezinnen die zich verwarmen met stookolie, krijgen een korting van 200 euro;
  • brandstof: de regering voert een verlaging van de accijnzen door met 0,175 per liter zodra de brandstofprijs een prijs van € 1,7 per liter bereikt. Een evalulatie van dit cliquetsysteem volgt in de loop van juni;
  • sociaal tarief: de uitbreiding ervan wordt verlengd tot 30 september.

Overigens heeft ook de Vlaamse regering gisteren maatregelen aangekondigd, zoals een verhoging van het budget voor renovatiepremies en verhoogde premies voor warmtepompen. Er wordt ook sterker ingezet op een renovatielening (tot 50 000 euro).

We zijn matig tevreden

Dit energiepakket zal het gezinsbudget op korte termijn wat verlichten. En de beslissing om de uitbreiding van het sociaal tarief te verlengen, is zeker goed. Anders zou de prijzenschok voor veel gezinnen onmogelijk te verwerken zijn geweest. Maar wij herhalen onze eis om dit sociaal tarief structureel in te voeren op basis van inkomen, en niet langer op basis van een statuut.

Er is meer nodig

De prijzen van elektriciteit en gas zijn sinds oktober 2021 helemaal ontspoord. De prijs van de pure energiecomponent uit de energiefactuur is in enkele maanden tijd maar liefst verdrievoudigd. Daarom vragen wij al sinds september 2021 om structurele maatregelen. Wij betreuren dat de genomen maatregelen er zo laat komen en daardoor veel van hun impact verliezen.

Als je weet dat 80% van het gas wordt verbruikt tussen begin oktober en eind maart, en nauwelijks 17% tussen begin april en eind september, zal de btw-verlaging voor gas pas van toepassing zijn wanneer gezinnen die met gas verwarmen, hun verwarmingsketel beginnen uit te schakelen. Als we de berekening maken op basis van een jaarlijkse gasrekening van 3400 euro, levert dit een besparing op van amper... 73 euro.

Waar blijft de langetermijnvisie?

Het herstel van de economie na corona gevolgd door de crisis in Oekraïne toont aan hoe afhankelijk en fragiel ons systeem is, en hoe snel, in amper drie maanden, een verstoorde markt een aanzienlijk aantal gezinnen in onzekerheid kan storten.

Naast dringende maatregelen is het cruciaal om structurele maatregelen te nemen, op Europees en Belgisch niveau. Men moet ook andere pistes bewandelen zoals de elektriciteitsfactuur ontvetten of een universele dienstverlening invoeren.

Het gaat hier immers om energie, een levensnoodzakelijke behoefte die voor iedereen toegankelijk moet blijven tegen een billijke prijs.

Wil je mee onze eisen steunen, teken dan onze petitie.

Teken onze petitie