Nieuws

Is het lastig om je energiefactuur te betalen? Dit zijn jouw opties

08 september 2022
besparen onbetaalbare facturen energie

Wat als je de rekening niet kunt betalen? Onze deskundigen geven antwoord. Deze keer is Jordi van Paemel aan het woord, onze expert op het gebied van energie. Hij geeft advies over wat je best doet als je niet meer kunt opdraaien voor de huidige duizelingwekkend hoge kosten voor je energiefactuur.
Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
Jordi van Paemel
Energie-expert
Energieleveranciers zijn vaak bereid om met jou naar oplossingen te zoeken. Meestal via betalingsfaciliteiten zoals een uitstel van betaling of een afbetalingsplan

De fors gestegen energieprijzen verontrusten heel wat gezinnen. De prijzen op de energiebeurzen zijn dan ook tot recordhoogtes gestegen. De huidige stand van zaken zal ongetwijfeld doorsijpelen in de factuur van consumenten. Er zullen veel gezinnen gaan zijn die hun energiefactuur niet meer kunnen gaan betalen aan deze prijzen. Onze energie-expert Jordi van Paemel legt in onderstaande video uit wat je kunt doen als je de energiefactuur niet meer kunt betalen. 

Wat als ik mijn energiefactuur niet meer kan betalen?

Weet dat energieleveranciers vaak bereid zijn om met jou naar oplossingen te zoeken. Meestal via betalingsfaciliteiten zoals een uitstel van betaling of een afbetalingsplan.
 
Als je niet naar een oplossing zoekt en je facturen niet meer betalen, dan ontvang je herinneringsbrieven en zal je leverancier na verloop van tijd een opzegbrief sturen. Vind je dan niet tijdig een andere leverancier, dan zal netbeheerder Fluvius jou beleveren. Maar ook daar zul je je energiefactuur moeten betalen. Tenzij je een beschermde klant bent, betaal je een tarief dat duurder is dan de goedkoopste contracten op de markt. Dit “ontradingstarief” is net bedoeld om gedropte gezinnen aan te sporen om hun situatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Maak je ook schulden bij je netbeheerder, dan zal deze een budgetmeter plaatsen waarbij je vooraf moet betalen voor je energie. In Brussel hebben huishoudens die schuld hebben bij hun leverancier recht op een regionaal sociaal tarief wanneer zij een ingebrekestelling hebben ontvangen en voldoet aan bepaalde voorwaarden.


Wie niet in aanmerking komt voor het sociaal tarief, kan een steunaanvraag indienen bij het OCMW. De OCMW’s beheren immers een fonds voor gezinnen die het moeilijkhebben om de energiefactuur te betalen.

Neem contact met je leverancier

Om nodeloze extra kosten te vermijden neem je het best zo snel mogelijk contact met je leverancier om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Naar aanleiding van de coronacrisis ondertekenden 12 leveranciers in mei 2021 het zogeheten coronacharter waarin zij zich ertoe verbonden om flexibele betalingsvoorwaarden toe te kennen. Daarmee zou het je makkelijker gemaakt worden om een uitstel van betaling of een afbetalingsplan te krijgen, en om geen extra kosten aan te rekenen als die het gevolg zijn van uitgestelde betalingen die overeengekomen waren met de consument. Dit charter was vooral bedoeld voor consumenten die door de coronacrisis waren getroffen. Maar de energieleveranciers geven aan dat ze deze aanpak zullen aanhouden in de huidige marktsituatie. In elk geval kun je niet zomaar worden afgesloten van gas of elektriciteit.

Betaal je je facturen niet en raak je er niet uit met je leverancier, dan verschillen de procedures afhankelijk van het gewest waarin je woont:

Procedures in Vlaanderen
In Vlaanderen stuurt je leverancier een opzegbrief als je je facturen niet betaalt. Vind je niet tijdig een andere leverancier, dan wordt netbeheerder Fluvius jouw energieleverancier. Opgelet, ook bij de netbeheerder zul je je energiefactuur moeten betalen en als je geen beschermde klant bent, betaal je een tarief dat duurder is dan de goedkoopste contracten op de markt. Dit “ontradingstarief” is bedoeld om gedropte gezinnen aan te sporen om hun situatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Maak je ook schulden bij je netbeheerder, dan zal deze een budgetmeter plaatsen waarbij je vooraf moet betalen voor je energie.
Procedures in Brussel
In Brussel heeft wie een schuld heeft bij zijn leverancier recht op een regionaal sociaal tarief wanneer hij een ingebrekestelling heeft ontvangen en voldoet aan bepaalde voorwaarden van netbeheerder Sibelga, regulator Brugel of het OCMW. Sibelga wordt in dat geval leverancier tegen het sociaal tarief. De beschermde klant moet zijn schulden bij zijn commerciële leverancier aanzuiveren.
Procedures in Wallonië
In Wallonië wordt na een ingebrekestelling door de leverancier een budgetmeter geplaatst in geval van wanbetaling. Ben je geen beschermde klant, dan betaal je je energie tegen dezelfde voorwaarden als die van het contract waarover je beschikte bij je leverancier.

"Doe je er goed aan je voorschotfactuur te verhogen als je over een variabel contract beschikt dat de prijzen op de energiemarkten mee volgt. Zo vermijd je een hoge opleg als de jaarafrekening in de bus valt en spreid je de betaling over meerdere maanden."

Kan ik mij financieel voorbereiden op de hoge prijzen? 

Jordi van Paemel: “Een algemeen antwoord op deze vraag heb ik niet, omdat elke situatie natuurlijk anders is. Je zit met veel individuele factoren die meespelen, zoals het verbruik, het type contract, heb je zonnepanelen of niet, welk soort verwarming heb je, hoe groot is je gezin, wat is je financiële draagkracht…”.

We zien wel dat er verschillende leveranciers zijn die een soms stevige voorschotverhoging voorstellen, dus dat je maandelijks al meer gaat betalen. Daarmee kun je mogelijk een gepeperde eindafrekening vermijden. Maar ook dat is een risico in het huidige klimaat. We zitten namelijk in een dergelijk uitzonderlijke situatie waarin we zien dat leveranciers failliet gaan, ofwel hun activiteiten moeten stopzetten. Als de leverancier failliet gaat, dan sta je als consument als laatste in de rij. Als je te veel hebt betaald aan je leverancier, wordt het heel moeilijk om dat geld te recupereren. Het blijft dus een risico.

“Maar als het kan, doe je er goed aan je voorschotfactuur te verhogen als je over een variabel contract beschikt dat de prijzen op de energiemarkten mee volgt. Zo vermijd je een hoge opleg als de jaarafrekening in de bus valt en spreid je de betaling over meerdere maanden. Bij sommige leveranciers kun je je meterstanden trouwens regelmatig doorgeven in het klantenportaal om je voorschotbedrag te herberekenen. ”

Lees ook onze praktische tips of het dossier energie besparen om de energierekening iets te drukken. 

Wat doet de overheid tegen de stijgende energiefactuur?

De federale regering besliste eerder om de btw op elektriciteit naar 6% te verlagen vanaf 1 maart 2022 en een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro toe te kennen. Volgens ons waren de maatregelen te beperkt en kwamen ze te laat. Zo bleef de btw op de gasfactuur ongewijzigd terwijl de gasprijzen in vergelijking met vorig jaar zijn verdrievoudigd. Daarnaast zijn absoluut extra steunmaatregelen noodzakelijk voor gezinnen die met stookolie verwarmen.

Ook is de doelgroep die in aanmerking komt voor het sociaal tarief vorig jaar tijdelijk uitgebreid. Het sociaal tarief is een voordelig energietarief dat in heel België bij iedere leverancier hetzelfde is. Jordi van Paemel: “Het was de bedoeling om de uitbreiding van het sociaal tarief vorig jaar al af te laten lopen, maar we zaten toen al aan heel hoge energieprijzen. We hebben er daarom meermaals druk uitgeoefend om dit te verlengen en zullen dit blijven doen zolang de prijzen hoog blijven”. De maatregel is daarmee opnieuw verlengd tot 30 juni 2022. 

Maar deze maatregelen zijn niet genoeg, wij verwachten extra ingrepen. We roepen de overheden dan ook met aandrang op om urgente maatregelen te nemen om de factuur van de gezinnen te verlichten. Daarnaast pleiten we voor verdere structurele maatregelen. Zo moeten overheden meer dan ooit inzetten op isolatie en hernieuwbare energie om consumenten minder afhankelijk te maken van de wispelturige energieprijzen. 

 

Dit soort hoge bedragen op je voorschotfactuur zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering

 

Kom ik in aanmerking voor een sociaal tarief? 

Voorheen kwamen alleen gezinnen met een bepaald statuut in aanmerking voor het sociaal tarief, bijvoorbeeld wie een leefloon of andere tegemoetkoming ontvangt. Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de federale regering beslist om de doelgroep van het sociaal tarief tijdelijk fors uit te breiden. Hiervoor wordt gekeken naar het inkomen van deze gezinnen. Sinds februari 2021 konden bijna een half miljoen extra gezinnen genieten van het sociaal tarief. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas? Daarvoor hoef je zelf geen stappen te ondernemen, dit sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend
 

Hulp of advies nodig? Bel ons

Het blijft van belang om energieleveranciers te vergelijken, om je ervan te verzekeren dat je niet te veel betaalt. Via onze tool vergelijk je energieleveranciers

Wie hulp of advies nodig heeft over zijn energiefactuur of leverancierswissel, kan steeds beroep doen op onze experts via ons gratis 0800-nummer (van maandag tot vrijdag, van 9h tot 12h30 en van 13h tot 17h - vrijdag tot 16h).

Bel ons op 0800 503 32