Dossier

Afsluiting van elektriciteit wegens onbetaalde factuur

01 januari 2012
afsluiting van elektriciteit

Kan mijn leverancier de stroom afsluiten wegens een onbetaalde factuur?

De regelgeving verschilt van gewest tot gewest.
In Vlaanderen mag alleen de netbeheerder de elektriciteit afsluiten, en enkel na het volgen van een strikte procedure.
In Brussel kan enkel worden overgegaan tot een beperkte levering en kan volledige afsluiting alleen na vonnis van de vrederechter.

In Wallonië kan de stroom helemaal niet worden afgesloten.

In Vlaanderen

In Vlaanderen en Brussel mag de elektriciteit niet worden afgesloten tussen 1 december en 1 maart. Deze periode kan variëren naargelang van de weersomstandigheden. In Vlaanderen mogen stroomleveranciers hoe dan ook de elektriciteit nooit afsluiten. Alleen de netbeheerder mag dat doen, en pas nadat hij een tamelijk strikte procedure heeft gevolgd. De leverancier kan het contract verbreken nadat hij de klant in gebreke heeft gesteld vanwege de onbetaalde factuur. Wanneer het contract is verbroken, blijft de leverancier nog minstens twee maanden stroom leveren.

In Brussel

In Brussel geeft een onbetaalde factuur aanleiding tot een aanmaning, eventueel gevolgd door een ingebrekestelling.
Uiteindelijk wordt de levering beperkt tot 2 300 W (meestal 10 A). De leverancier stelt een afbetalingsplan voor aan de
klant, maar als die niet betaalt, kan alleen de vrederechter beslissen om de levering van stroom of gas stop te zetten. Het is dus
zeer uitzonderlijk dat de elektriciteit wordt afgesloten vanwege een eenmalige vertraging in de betaling van een factuur.

In Wallonië

In Wallonië kan de stroom zelfs helemaal niet worden afgesloten. Als de facturen drie maanden lang niet worden betaald, kunnen de leveranciers in het ergste geval een budgetmeter installeren.