Nieuws

Wat zijn de energiekortingen van De Croo waard? En hoe krijg je ze?

14 oktober 2022
energie maatregelen van de regering

De federale regering kondigde vorige week nieuwe maatregelen aan om de negatieve effecten van de energiecrisis te verzachten. Zo zal zowel het lagere btw-tarief op gas en elektriciteit als de energiekorting worden verlengd. Dat zou de consument € 1 000 korting kunnen opleveren. De regering-De Croo moet nog wel de details verder uitwerken.

Verlenging van btw tegen 6 %: € 1 000 korting per jaar

De regering kondigde aan dat het lagere btw-tarief van 6 % op elektriciteit en gas opnieuw wordt verlengd. Bij een gemiddeld verbruik tegen de huidige tarieven zou dat neerkomen op een korting van zo´n € 1 000 per jaar.

Daarnaast wordt ook de energiekorting van € 196 (€ 135 op gas en € 61 op elektriciteit) verlengd tot maart 2023. Deze maatregel is geldig voor mensen die geen recht hebben op het sociale tarief, maar wel geen te hoog inkomen hebben.

Terloops: de regering doet eveneens tegemoetkomingen aan consumenten die met stookolie of pellets verwarmen omdat ook die producten sterk in prijs zijn gestegen.


Onze energie-expert Jordi Van Paemel legt uit hoe je de door de regering aangekondigde energiekortingen kunt krijgen.

 

Meer maatregelen nodig

Hoewel de lagere btw zal worden gecompenseerd via een accijnsverhoging als de prijzen eenmaal weer normaliseren, zijn we tevreden met deze maatregelen omdat ze op korte termijn effect hebben op de betaalbaarheid van de facturen. Toch zijn we er nog lang niet. Daarom herhalen we ons verzoek voor een brede taxshift die de elektriciteitsfactuur opschoont van taksen en heffingen en herleidt tot de essentie: elektriciteit en het transport ervan.

Gezinnen hebben daarnaast geen mogelijkheid meer om te ontsnappen aan de forse prijsstijgingen. Leveranciers bieden bijna geen vaste tarieven meer aan, waardoor de risico’s volledig op de schouders van consumenten rusten. Wij herhalen daarom ook ons verzoek voor een universeel tarief voor energiediensten. Dat is bij voorkeur een vast tarief dat wordt aangeboden door de commerciële leveranciers of de netbeheerder waarvan het tarief wordt gereguleerd door de bevoegde energieregulator.

 

Kom meer te weten over de door de regering aangekondigde energiemaatregelen met onze energie-expert.