Nieuws

Hoe krijg je de 392 euro energiekorting en wat blijft over na belastingen als je teveel verdient?

19 september 2022
energiemaatregelen, basispakket

De federale regering heeft nog maar eens met een pakket maatregelen om de energiefactuur van gezinnen te drukken. Wat is er precies beslist en wie heeft recht op een tegemoetkoming? En is het voldoende? Nee dus. 

Steeds meer gezinnen worden geconfronteerd met voorschotfacturen die ver voorbij de pijngrens liggen. Bedragen van meer dan 700 euro per maand, het equivalent van een huur of hypotheekaflossing, zorgen ervoor dat sommigen heel moeilijke budgetkeuzes moeten beginnen maken. Dat het aantal afbetalingsplannen bij leveranciers sterk stijgt en een steeds groter wordende groep moet aankloppen bij het OCMW, hoeft dan ook niet te verbazen. En dan moet de winter nog zijn intrede doen. 

De federale regering kwam vorige vrijdag dan ook met een nieuw steunpakket dat zich naar eigen zeggen richt op de brede middenklasse. Daarbij is de belangrijkste beslissing een tegemoetkoming op de energiefacturen van november en december. Voor gas gaat het om forfaitaire korting van 135 euro per maand, voor elektriciteit om 61 euro. Deze bedragen zullen verrekend worden op de voorschotfacturen van november en december

Wie heeft er recht op? 

De maatregelen richten zich op de middenklasse die geen recht heeft op het sociaal tarief, het voordeeltarief voor beschermde afnemers. Twee criteria spelen een rol, je energiecontract en je inkomen. Eerst en vooral geldt de korting enkel voor wie een variabel energiecontract heeft of een vast contract dat is afgesloten na 1 oktober 2021. Voor die periode lagen de prijzen immers een stuk lager.

Daarnaast wordt ook naar het netto belastbaar jaarinkomen gekeken. Dat bedrag kun je terugvinden op je meest recente aanslagbiljet en is gelijk aan je bruto-inkomen min sociale zekerheidsbijdragen en beroepskosten. Voor alleenstaanden mag dit maximaal 62.000 euro bedragen wat overeenkomt met ongeveer 3.000 euro netto per maand. Voor koppels ligt het plafond op 125.000 euro. Daar komt nog eens 3.700 euro per persoon ten laste bij. Zit je boven deze grens, dan zul je de korting ook op je energiefactuur zien, maar deze zal deels via de personenbelasting verrekend worden.

Zo’n 15% van de actieve bevolking zou boven deze grens zitten. In dat geval zal de korting belast worden tegen 1,5 keer de gemiddelde aanslagvoet. Berekend op basis van de gemiddelde aanslagvoet van 2021, zou dit een belasting betekenen van 56,7% waardoor je in dat geval zo'n 220 euro terug zult betalen via de belastingsafrekening in 2023.

Voor wie met stookolie verwarmt, wordt de mazoutcheque van 225 euro verhoogd naar 300 euro. Wie al een aanvraag verstuurde, zou automatisch 75 euro extra krijgen. 

Wat vinden wij van de nieuwe maatregelen? 

Dat de federale regering zich ervan bewust is dat ook de brede middenklasse het moeilijk krijgt en dus ondersteund moet worden, is een goede zaak. Alleen betreuren wij het dat men zich blijft beperken tot eenmalige kortingen. Het is duidelijk dat het einde van deze energiecrisis nog niet meteen in zicht is, structurele maatregelen zijn dan ook noodzakelijk. 

Wij blijven dan ook onze oproep herhalen om heffingen en bijdragen uit de energiefactuur te halen, waar voor alle duidelijkheid ook een grote verantwoordelijkheid bij de regionale overheden ligt. Daarnaast pleiten we ook voor een verdere uitbreiding van het sociaal tarief, gefinancierd door mogelijke nieuwe inkomsten uit overwinsten. Ook het terugdringen van de energievraag is meer dan ooit cruciaal: het zorgt ervoor dat de energieprijzen op hun beurt vanzelf dalen. Overheden moeten dan ook noodzakelijke maatregelen nemen die energieverspilling moeten tegengaan. 

Premier De Croo merkte tijdens de persconferentie ook op dat de concurrentie moest kunnen spelen en dat er voldoende mogelijkheden zijn om te zoeken welke formule de goedkoopste is. Alleen is dat vandaag allesbehalve het geval. Nu ook Luminus vanaf volgende maand geen vaste tarieven meer aanbiedt, zijn gezinnen alleen nog aangewezen op ondoorzichtige en onvergelijkbare variabele tariefformules waarbij ze het risico op prijsstijgingen volledig zelf dragen. Lees onze mening in de krant De Morgen.

Ook geconfronteerd met hoge voorschotten? Deel ze

Om de overheden te tonen dat er achter die abstracte cijfers echte mensen zitten met echt waanzinnige voorschotverhogingen, verzamelen we zo veel mogelijk echte voorschotvoorstellen. Doe mee, maak een screenshot van je voorschotfactuur en stop ze in het formulier hieronder. Zo kunnen we de druk opvoeren om meer te doen voor de consument. 

 

NAAR ONS ENERGIEPLATFORM