Nieuws

Hoe en wanneer krijg je de stookoliecheque van 225 euro?

06 juli 2022
stookolie, mazout, cheque, verwarmingscheque, huisbrandolie

De stookolieprijs blijft helaas hoge toppen scheren. Intussen zijn meer details bekend over hoe en wanneer je de stookoliepremie van de federale overheid zult kunnen aanvragen.

In maart kondigde de federale regering verschillende maatregelen aan om de fors gestegen energiefactuur enigszins te compenseren. Naast een btw-verlaging op elektriciteit en gas besloot de regering een cheque van 225 euro toe te kennen aan verbruikers van stookolie en propaan in bulk. Intussen wordt stilaan duidelijk hoe je die cheque zult kunnen krijgen.

Niet automatisch via je stookoliefactuur

De eenmalige premie is bedoeld voor wie stookolie liet of laat leveren tussen 15 november 2021 en 31 december 2022. Dus ook wie al stookolie bestelde vóór de beslissing werd genomen, zal aanspraak kunnen maken op de premie. En ook appartementsbewoners en sociale huurders zullen de premie kunnen aanvragen.

Die zal trouwens niet automatisch worden afgetrokken van de factuur van je stookolieleverancier maar zal pas achteraf worden uitbetaald via de FOD Economie. Je moet ze zelf aanvragen via een online module die vanaf 7 juli beschikbaar zal zijn. Ook een papieren aanvraagformulier, dat je aangetekend zult moeten versturen, wordt beschikbaar gesteld. Je zult de premie kunnen aanvragen tot en met 10 januari 2023.

Het online invulformulier vind je terug op de website van de FOD Economie. Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van het type woning waarvoor je de aanvraag doet: een individuele woning of een gemeenschappelijke eigendom. Naast je rijksregisternummer zul je daarbij een kopie van de factuur en het betalingsbewijs moeten voorleggen. Houd deze documenten dus zeker goed bij.

Stookolieprijs nog steeds op hoog niveau

De premie is alleszins meer dan welkom nu de stookolieprijs op een hoog niveau blijft. Vandaag ligt de officiële maximumprijs voor de levering van 1000 liter op 1400 euro, waarmee we opnieuw in de buurt van de prijspiek van 17 juni komen toen 1504 euro moest worden betaald. Ter vergelijking: in juli vorig jaar betaalde je gemiddeld maar 677 euro voor 1000 liter.

De sterke prijsstijgingen voor stookolie hebben, net als voor aardgas, natuurlijk veel te maken met de oorlog in Oekraïne. Dit zorgt voor hoge en schommelende prijzen op de energiemarkten en het blijft op dit moment koffiedik kijken over hoe de prijzen de komende maanden verder zullen evolueren.

Via ons energieplatform kun je nog steeds deelnemen aan onze groepsaankoop stookolie om zo samen met andere consumenten te trachten een betere prijs te krijgen.

NAAR ONS ENERGIEPLATFORM