Nieuws

Corvaton en Coruno: terugbetaling op de schop

01 augustus 2017
Angina pectoris

Sinds 1 augustus krijgen nieuwe patiënten geneesmiddelen op basis van molsidomine voor de behandeling van angina pectoris niet meer terugbetaald. Wij zijn hier niet rouwig om, want het gaat om een middel met betwistbaar nut. Voor wie deze middelen al langer neemt, wordt een uitzondering gemaakt.

betwiste medicijnen angina pectoris niet langer terugbetaald

Patiënten die te kampen krijgen met herhaaldelijke “angoraanvallen” bij angina pectoris (hartkramp) krijgen vaak – té vaak - een behandeling met een geneesmiddel op basis van molsidomine voorgeschreven. Bij ons is molsidomine op de markt onder de merknamen Corvaton of Coruno. 

Twee betwiste geneesmiddelen

Het nut van molsidomine bij angina pectoris is twijfelachtig. De paar studies die een gunstig effect suggereren, vertonen belangrijke methodologische tekortkomingen. Er zijn betere én goedkopere alternatieven. In tal van andere landen is molsidomine niet eens op de markt en in internationale aanbevelingen voor de behandeling van angina pectoris komt het middel vaak niet eens ter sprake. 

Vandaar dat deze middelen in onze databank voor geneesmiddelen de stempel “betwistbaar nut” dragen.

Sinds 1 augustus andere vergoedingsvoorwaarden

Sedert 1 augustus worden nieuwe behandelingen met deze producten niet langer vergoed door het RIZIV. 

Neem je één van deze producten al langer? Dan is er een uitzondering voorzien en blijft terugbetaling mogelijk. Maar pas op: je hebt wél een machtiging nodig van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Je arts kan dit voor je regelen. 

Geen onterechte besparing

Gezien het betwistbare nut van molsidomine, zijn we er niet bepaald rouwig om dat de terugbetaling wordt teruggeschroefd. 

Want de terugbetaling van deze behandeling kostte ons handenvol geld. Hoewel er nauwelijks argumenten zijn om dit middel te gebruiken, zit molsidomine al jaren onafgebroken in de Top 25 van de meest kostende geneesmiddelen voor het RIZIV!

Nochtans concludeerde een Belgische consensusconferentie, waaraan ook wij deelnamen als vertegenwoordiger van het publiek, meer dan tien jaar geleden al dat molsidomine geen eerste keuze behandeling is.