Dossier

Depressie

01 januari 2016
depressie

Depressies zijn de ziektes van deze tijd. Ze kunnen erg verschillen qua ernst en ziekteverloop. Soms gaan ze vanzelf over dankzij de steun van familie en vrienden. In andere gevallen is medicatie (antidepressiva), psychologische begeleiding en een eventuele ziekenhuisopname vereist.

Wat is een depressie?

Iedereen heeft al eens last van een "dip" en ook burn-outs komen vaak voor, maar om van een depressie te kunnen spreken moet u minstens twee weken het merendeel van de tijd last hebben van een sombere, neerslachtige stemming en een leeg gevoel. Een depressie kan worden uitgelokt door bepaalde omstandigheden (bv. verlies van dierbaar iemand), maar ze kan ook opduiken uit het niets. Familiale aanleg kan een rol spelen.
We spreken van een bipolaire stoornis (de nieuwe term voor manisch-depressieve stoornis) wanneer de depressieve fases en periodes van abnormale euforie en zelfoverschatting elkaar afwisselen. Post-partumdepressie of postnatale depressie is een specifieke vorm die voorkomt bij vrouwen die net bevallen zijn.

Symptomen

De langdurig neerslachtige stemming gaat gepaard met een algemeen verlies van interesse (zelfs in dingen die men anders prettig of leuk vindt), slaapstoornissen, schuldgevoelens, minder eetlust, moeheid, concentratiestoornissen en soms zelfs de gedachte aan dood en zelfmoord. Ook angst, vergeetachtigheid of verminderde interesse in seks zijn typische verschijnselen. Lichamelijke klachten waarvoor geen andere oorzaak wordt gevonden, kunnen de eerste aanduiding zijn dat het om een depressie gaat. Let op! Het is niet omdat u enkele van de voorgaande symptomen hebt, dat u lijdt aan een depressie.

Ziekteverloop

Er bestaan veel variaties in het verloop van de ziekte. Soms gaat een éénmalige depressie vanzelf over dankzij de morele steun en het begrip van de omgeving. In andere gevallen is de depressie ernstiger en hardnekkiger en kan ze in het ergste geval zelfs uitmonden in een zelfmoord. Dan is het bijna onmogelijk om ze op eigen krachten te overwinnen. De meeste depressies bevinden zich qua ernst en verloop tussen deze twee uitersten. Depressies kunnen na genezing opnieuw opduiken.

Behandeling

Depressie wordt behandeld met psychologische begeleiding en eventueel medicatie. Huisartsen en psychotherapeuten kunnen de patiënt praktische tips geven om uit de depressie te geraken. De geneesmiddelen die worden voorgeschreven, zijn voornamelijk antidepressiva. Deze zouden vooral nuttig kunnen zijn bij ernstige depressies, veel minder of niet bij lichte tot matige. Omdat ze zeker niet vrij zijn van bijwerkingen, moet het voorschrijven van antidepressiva een goed overwogen beslissing zijn.
Bij zeer ernstige gevallen kan soms een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn.

Antidepressiva

Antidepressiva verbeteren de symptomen waardoor sombere gedachten verdwijnen, het humeur verbetert en de nachten rustiger worden. Er bestaan diverse soorten: tricyclische antidepressiva (TCA's) en aanverwanten; selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's); mono-amino-oxidase-remmers (MAO-R); sint-janskruid;  lithiumzouten...
De keuze en dosering van het antidepressivum wordt aangepast aan iedere patiënt. Het is de arts die beslist in overleg met de patiënt en zijn omgeving. Het kan een tijdje duren voor het product effect sorteert. Soms treedt er geen verbetering op en moet een ander middel worden overwogen of de dosis aangepast. Het stoppen van een behandeling gaat soms gepaard met onaangename ontwenningsverschijnselen: angst, zenuwachtigheid,  droefheid, concentratiestoornissen, duizeligheid, vermoeidheid en ga zo maar door. Daarom wordt aanbevolen de behandeling geleidelijk af te bouwen.