Nieuws

Titaniumdioxide eindelijk verboden in voeding

09 augustus 2022

Titaniumdioxide, vooral gebruikt als witte kleurstof, mag voortaan niet meer ingezet worden in voedingsmiddelen of -supplementen. Er kan immers niet met 100 % zekerheid worden aangetoond dat de stof veilig is voor de mens. Wij ijverden al lang voor zo'n verbod.

Weinig nut in voeding

Sinds 8 augustus 2022 mogen Europese fabrikanten geen titaniumdioxide (synoniemen: titaandioxide, titaanwit, E171, CI77891 of TiO2) meer toevoegen aan voedingsmiddelen of -supplementen. Labostudies en dierenproeven toonden immers aan dat de stof DNA-schade kan veroorzaken, en er kan niet met 100 % zekerheid worden aangetoond dat de stof veilig is voor de mens.

Let op, etenswaren die vóór 8 augustus zijn geproduceerd en toch titaniumdioxide bevatten, mogen nog tot hun houdbaarheidsdatum op de markt blijven. Wie zeker wil zijn, kan de ingrediëntenlijst checken op titaniumdioxide of E171, en alternatieven zonder zoeken.

Geen toegevoegde waarde

Wij ijverden al lang voor zo'n verbod, aangezien dit additief in voeding enkel een esthetische rol vervult. Het gebruik ervan biedt dus weinig voordelen, terwijl mogelijke gezondheidsrisico's niet kunnen worden uitgesloten.

Meer weten over additieven?

Bij onze laatste test vonden we titaandioxide terug in kauwgom, snoepgoed en taartdecoratie, waar het werd gebruikt om producten witter te maken, maar ook in een aantal voedingssupplementen. Naar schatting kregen we op die manier tot voor kort minstens 30 mg per dag binnen, en dat voor een stof waarvan de veiligheid niet bewezen is!

Wij zullen steekproefsgewijs voedingsmiddelen en -supplementen controleren om na te gaan of het nieuwe verbod wordt nageleefd.

Risico hangt af van gebruik

In andere productcategorieën zoals cosmetica, geneesmiddelen en mondmaskers wordt het wel nog gebruikt, al wil dat niet per se zeggen dat het veilig is. Of de voordelen opwegen tegen de nadelen, hangt af van het soort product. 

Vooralsnog zijn er geen bewijzen dat contact met titaniumdioxide via de huid gezondheidsrisico's inhoudt.

Wanneer je kleine (nano)deeltjes titaniumdioxide inademt, bestaat er wel een mogelijk gezondheidsrisico. Labostudies en dierenproeven hebben aangetoond dat inademing kan leiden tot wijzigingen in het DNA en uiteindelijk tot kanker. Het is niet uitgesloten dat dit ook bij de mens kan gebeuren.

Over het inslikken van titaniumdioxide zijn we tot slot niet zeker of het gevaarlijk is voor de gezondheid.

Dit verklaart waarom de bevoegde Europese autoriteiten anders omgaan met titaniumdioxide afhankelijk van het gebruik ervan in voeding, cosmetica, geneesmiddelen enz. Bovendien moeten ook de voor- en nadelen worden afgewogen: welke rol vervult de stof in deze productcategorie en kan het makkelijk worden vervangen?

In geneesmiddelen vervult titaniumdioxide verschillende functies tegelijkertijd. Niet alleen heeft de stof meer voordelen in medicatie dan in voeding, het is volgens de farmasector ook moeilijker te vervangen. De hoeveelheden zijn wellicht kleiner dan in voeding.

Europa onderzoekt momenteel de veiligheid van titaniumdioxide in cosmetica. In de tussentijd zijn er geen aanwijzingen voor gezondheidsrisico's, tenzij bij zonnesprays met titaniumdioxide. Die gebruik je liever niet.

Titaniumdioxide wordt in mondmaskers gebruikt om de textielvezels wit te kleuren, mat te maken of te beschermen tegen UV-stralen. In een onderzoek van Sciensano bleken alle 24 mondmaskers in de steekproef titaniumdioxide te bevatten.