Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Europees Parlement wil titaniumdioxide (E171) weg

09 oktober 2020

Met een nieuwe resolutie kant het Europees Parlement zich tegen het voorstel van de Europese Commissie om de specificaties van E171, een kleurstof met nanotechnologie, aan te passen. Het Parlement vraagt de Commissie om het omstreden additief volledig te bannen. Wij vinden al langer dat titaandioxide (E171), siliciumdioxide (E551) en zilver (E174) niet thuishoren in voeding. 

Tandpasta, zonnebrandcrème, geneesmiddelen, voedingsmiddelen, textiel, schilderijen, verpakkingen ... Nanotechnologie wordt in tal van dagelijkse producten gebruikt, zonder dat we de risico‘s kennen voor mens en milieu.

Wij pleiten al langer voor duidelijke regels over het gebruik ervan, zodat we onze gezondheid niet schaden. Het voorzorgsprincipe dat Frankrijk hanteert voor titaniumdioxide (E171), wordt echter nog niet gevolgd door de Europese Unie. De resolutie die begin oktober 2020 werd aangenomen door een meerderheid van de Europese Parlementsleden, is een eerste stap in de goede richting.

Tegen maart 2021 wordt er een nieuw veiligheidsadvies verwacht van het Europese voedselagentschap EFSA over titaandioxide. Op basis daarvan zullen de Commissie en de lidstaten het lot van E171 verder onderzoeken. Het behoeft geen betoog dat Test Aankoop deze discussies op de voet zal volgen.

Populaire technologie

Nanodeeltjes worden verkleind tot ze echt ontiegelijk klein zijn (zelfs nog kleiner dan een virus). Tijdens dat proces krijgen de deeltjes een aantal specifieke eigenschappen: zilver wordt antibacterieel, goud wordt een katalysator en bepaalde isolatoren worden geleiders. Een hallucinant fenomeen waar de industrie gretig gebruik van maakt om materialen te verlichten, kleuren intenser te maken, actieve bestanddelen te omhullen ...

Momenteel weten we echter nog veel te weinig over het gedrag, de impact en het gevaar van deze technologie. Opletten is dus de boodschap, zeker als het onze voeding betreft.

De nieuwe resolutie van het Europese Parlement verwijst naar ons onderzoek dat we samen met consumentenorganisaties in Spanje, Italië en Frankrijk hebben uitgevoerd. In 2019 analyseerden wij negen voedingsproducten met nanodeeltjes en vonden titaniumdioxide (E171) terug in M&M’s, Freedent en marsepeingebakjes van Delhaize, en siliciumdioxide (E551) in koffie van Nestlé. 

Weg met E171, E551 en E174

Volgens de Europese wetgeving moet het gebruik van voedingsadditieven veilig zijn, moet het technologisch noodzakelijk zijn, mag het de consument niet misleiden en moet het een voordeel hebben voor de consument.

Een aantal wetenschappelijke studies hebben echter gegronde twijfels over de veiligheid voor de gezondheid en de potentiële giftigheid van het veelgebruikte additief E171. EFSA bevestigde in een rapport in juli 2019 eveneens dat er veel onzekerheden zijn ivm de veiligheid van dit additief. 

Bovendien is er geen technologische noodzaak die het gebruik van titaniumdioxide rechtvaardigt. Vele Franse voedingsproducenten hebben het al uit hun producten verwijderd of zijn daar momenteel mee bezig. Dit additief wordt louter voor esthetische redenen gebruikt en geeft geen verdere meerwaarde aan het product.

Frankrijk was de eerste lidstaat in de Europese Unie die stappen ondernam: zij pasten het voorzorgsprincipe toe en laten sinds januari 2020 geen E171 meer toe in voeding. Wij steunen het Franse decreet en zien de nieuwe resolutie van het Europese Parlement als een stap vooruit.

We roepen de Europese Commissie op om soortgelijke maatregelen te nemen en E171 van de lijst van toegelaten additieven te verwijderen. We willen de lijn bovendien doortrekken naar een verbod op E551 en E174, vooral wanneer ze worden gebruikt in producten voor kinderen.  

Wetgeving moet strenger

Een verbod op deze additieven is echter niet genoeg. Er moet op Europees vlak een duidelijke definitie van nanomaterialen komen voor alle sectoren waarin ze worden gebruikt. Daarnaast zou de vermelding [nano] verplicht moeten zijn op de verpakking van alle producten met nanodeeltjes. Elke overtreding moet worden bestraft.

Producenten van producten met nanodeeltjes moeten de veiligheid van hun producten kunnen aantonen vóór ze op de markt komen. Aangezien de effecten van nanodeeltjes op de gezondheid nog niet gekend zijn, is het hoogstnoodzakelijk dat de risico‘s van deze stoffen grondig worden geanalyseerd.

Tot slot moet de Europese verordening rond chemische stoffen (REACH) worden aangepast, aangezien deze niet langer beantwoordt aan de huidige specifieke noden van de nanotechnologie.

Additieven onschadelijk?

Raak je ook niet meer wegwijs tussen al die additieven in je voeding? Benieuwd waarvoor ze dienen, en of ze veilig zijn? In ons dossier additieven vind je een stand van zaken. 

Lees meer in ons dossier additieven

Community