Dossier

Onder nul gaan op je zichtrekening

02 februari 2021
Onder nul gaan

Het is handig om negatief te kunnen staan op je zichtrekening, maar het is duur om er gebruik van te maken. Ons devies: alleen als je niet anders kunt én met mate.

Sinds 2010 behoort de formule van onder nul gaan op de zichtrekening tot de familie van de consumentenkredieten. Het betreft meer specifiek een kredietopening: de bank stelt je een bepaalde geldreserve ter beschikking waar je vrij uit kunt putten wanneer je dat wenst, zonder vast terugbetalingsplan.
Als de kredietopening aan een zichtrekening werd gelinkt, kan ze echter verschillende vormen aannemen, waarbij de ene al strikter in regels is gegoten dan de andere.

Niet iedere cliënt heeft dezelfde mogelijkheden

Er mogen dan al diverse formules bestaan, die worden lang niet altijd allemaal aangeboden, veel banken beperken zich tot één enkele of hooguit twee.
Ook is het nooit zeker dat je bank je wel effectief zal toestaan om in het rood te gaan. Ze is immers verplicht om vooraf na te gaan of je het krediet financieel wel zult aankunnen.
Verder kan de kredietlijn, dus het bedrag tot waar onder nul kan worden gegaan, verschillen van cliënt tot cliënt.

Negatief voor onbeperkte duur

Bij heel wat banken is de enige mogelijkheid om onder nul te kunnen gaan, dat u naast de overeenkomst voor het openen van een zichtrekening ook een contract tekent voor een kredietopening waarbij de wet op het consumentenkrediet integraal van toepassing is. Net als bij bv. de aanvraag van een financiering voor aankopen. Die kredietopening is meestal van onbeperkte duur. Alleen moet het saldo na 12 maanden weer op € 0 staan als men tot min € 3 000 mocht gaan, en na 60 maanden bij een kredietlijn van meer dan € 3 000. Dat is de enige beperking, want één dag na de zogenoemde nulstelling mag men de geldreserve al opnieuw aanspreken.

Negatief voor maximaal drie maanden

Een beperktere formule is de "geoorloofde debetstand" die je binnen hooguit drie maanden moet terugbetalen (of eventueel eerder als je bank dat vraagt). De wettelijke regels die in die hypothese moeten worden toegepast, zijn enigszins afgezwakt in vergelijking met de regelrechte kredietopening.

Negatief voor maximaal één maand

De absolute lightformule is een "geoorloofde debetstand" die binnen hooguit één maand moet worden terugbetaald. In dat geval zijn er nog minder wettelijke verplichtingen.

Welke formule heb jij?

Als je niet zeker weet onder welke formule je valt, vraag het dan aan je bank. Met alleen haar website en algemene voorwaarden riskeer je er immers niet veel wijzer van te worden.

Het is een duur krediet

Krediet is nooit gratis. En onder nul gaan op je zichtrekening is, in procenten uitgedrukt, ronduit duur: vaak rond de 10 % op jaarbasis. De banken moeten zich voor de intresten schikken naar de wettelijke maxima die werden vastgelegd en die tot twee keer per jaar kunnen worden herzien. In de praktijk passen de meeste die maxima toe of een percentage dat daar heel dicht bij ligt.
Doordat de intresten per dag worden berekend, kun je het bedrag wel beperken door de schuld zo snel mogelijk te delgen en niet tot de laatste dag te wachten. Het is misschien beter om bv. zowat € 1,50 aan intresten te betalen omdat je 15 dagen lang op min € 350 hebt gestaan, dan € 7 kosten te moeten ophoesten omdat je rekening op nul stond en je bank daardoor de domiciliëring niet heeft kunnen uitvoeren die was gepland.

De NBB ziet jou!

Wanneer je onder nul kunt gaan op je rekening, is de kans groot dat je kredietlijn is opgenomen in het positieve bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België (NBB). En dat zelfs al ga je in de praktijk nooit in het rood!
De enige uitzondering betreft de geoorloofde debetstand terugbetaalbaar binnen één maand.

Tip

De mogelijkheid om onder nul te kunnen gaan is handig als noodoplossing op momenten waarop je het tijdelijk financieel even moeilijk hebt, bv. omdat de jaarlijkse afrekening voor gas na een zware winter veel harder uitvalt dan verwacht. Je hoeft dan geen stappen te ondernemen om een lening aan te vragen, maar kunt van je bank meteen een voorschot krijgen door gewoon méér geld op te nemen van je zichtrekening dan het saldo dat erop staat.
Maar zoals gezegd, aangezien dit krediet erg duur is, maak je er beter alleen gebruik van bij een tijdelijk geldtekort dat je snel kunt aanzuiveren.