Dossier

Handleiding na een natuurramp

Schade aan je auto

Als je auto schade heeft opgelopen door een natuurramp, gelden andere regels dan voor je woning. In sommige gevallen zul je namelijk bij het gewest kunnen aankloppen, ook al ben je geen leefloner. Maar het moet gezegd dat een omniumverzekering de beste bescherming biedt.

Je woningverzekering 

Auto’s worden in de regel niet verzekerd in een woningpolis. 
Maar sommige woningverzekeraars bieden, tegen betaling van een extra premie, dekking voor wat heet “gestalde voertuigen”. Dat zijn auto’s, bromfietsen, caravans of boten die zich in je woning bevinden of in de onmiddellijke omgeving ervan, dus bv. onder een carport of in de straat. Kijk dus na of je voor die dekking hebt bijbetaald, en zo ja, dan kun je de schade die de natuurkrachten aan je auto hebben toegebracht, via je woningverzekeraar laten vergoeden.

Je gewone autoverzekering

Als de schade aan je auto niet wordt gedekt door je woningverzekering, zul je ook bij je gewone autoverzekering (“burgerlijke aansprakelijkheid”) niet aan je trekken komen, of soms hooguit voor de sleepkosten voor je beschadigde auto. 

Je omniumverzekering

Alle andere schade dan de sleepkosten wordt alleen vergoed als je een kleine of een grote omnium hebt want dan heb je een waarborg voor natuurkrachten. Het heeft geen enkel belang of de gebeurtenis al dan niet officieel werd erkend als ramp.

Als je auto schade opliep terwijl hij ergens geparkeerd stond, is de dekking van de omnium doorgaans zeer ruim. 

Voor schade onderweg moet je er rekening mee houden dat vele kleine omniumcontracten alleen de rechtstreekse schade door natuurkrachten dekken. Als je auto tijdens het rijden dus bv. wordt geraakt door een tak die van een boom valt en je verliest daardoor de controle over het stuur, is de kans reëel dat de schade die louter werd veroorzaakt doordat je tegen een paal bent beland, niet wordt vergoed. 

Het takelen van je beschadigde auto is doorgaans gedekt in je omniumverzekering.

In sommige omniumpolissen wordt voor een bepaalde tijd een vervangwagen aangeboden als die van jou onbruikbaar is door een natuurramp. Vaak heb je daar wel alleen recht op als je je auto laat herstellen in een door de verzekeraar erkende garage.

Voor welke omniumformule opteren?

Het gewest

Als je niet door je woning- of autoverzekeraar kunt worden vergoed, kun je bij het gewest aankloppen als je auto bv. onderweg of op straat beschadigd is geraakt, maar niet als hij in een garage of onder een carport stond. Anders dan voor de schade aan je woning speelt het criterium van leefloon niet.

Uiteraard moet het schadefeit wel eerst als algemene ramp worden erkend. 

Verder zijn er serieuze beperkingen. Puur visuele schade (bv. blutsen door hagel) wordt niet vergoed. In Brussel en Wallonië wordt evenmin een vergoeding toegekend als de auto nog geen vijf jaar oud is.

Of kun je iemand anders laten opdraaien?

Als je bot vangt bij je eigen verzekeraar én bij het gewest, rest je eventueel nog één uitweg om uw schade vergoed te krijgen. In sommige zeldzame gevallen kun je namelijk de kosten op een ander verhalen. Als de storm bij het huis van je buur de pannen van het dak blaast en die beschadigen je auto, kun je proberen om je buur aansprakelijk te stellen. Dit is hetzelfde verhaal als bij schade aan je woning: zie aldaar.