Dossier

Handleiding na een natuurramp

De schadevergoeding

Een privéverzekeraar kan de schade laten ramen door een eigen expert die hij bij jou laat langskomen. Maar soms baseert hij zich gewoon op de bevindingen van je makelaar of verzekeringsagent. Het gewest verlaat zich sowieso op een eigen expert.

Wanneer na het bezoek van de expert nog schade opduikt die te wijten is aan de ramp, kun je die bij een privéverzekeraar nog altijd aangeven (weet wel dat de verzekeraar dan méér zal eisen dat je het verband met het natuurgeweld aantoont). Niet zo bij het gewest: wat je niet meteen bij de aangifte hebt vermeld, wordt in dat geval sowieso niet vergoed.

De vergoeding via je woningverzekeraar

In de woningverzekering heb je voor de schade aan je gebouw volgens de meeste contracten recht op de nieuwwaarde. Dat is het bedrag nodig om de woning te herstellen of opnieuw te bouwen (tegen de prijzen van vandaag de dag). 

Ook voor je meubels en overige inboedel wordt de vergoeding meestal berekend tegen de nieuwwaarde, contractuele uitzonderingen daargelaten (vaak elektrische toestellen als wasmachine en droogkast, kunstvoorwerpen en kleding). Voor elektrische toestellen is de regel vaak dat je een nieuw toestel krijgt met soortgelijke prestaties, ongeacht de leeftijd van het beschadigde toestel. In sommige contracten neemt de vergoeding af met de leeftijd (vaak na 5 à 7 jaar een waardevermindering van 5 tot 10 % per jaar) of gelden beperkingen (bv. een lagere vergoeding voor tuin- en doe-het-zelfmateriaal). 

Wanneer je de schade aan je woning niet laat herstellen of geen andere woning koopt ter vervanging, moet je als eigenaar volgens de wet slechts voor 80 % worden vergoed. Hetzelfde geldt voor de beschadigde inboedel. De meeste verzekeraars doen echter beter dan dat en geven je het volle pond.

Net als voor de andere dekkingen van je woningverzekering wordt eventueel een franchise in mindering gebracht, d.w.z. dat een bepaald deel van de schade sowieso voor jouw rekening blijft. In de meeste contracten is voor alle soorten dekking één en hetzelfde bedrag van toepassing (vaak € 250 à € 300, maar € 1 300 indien voor natuurrampen slechts de dekking van het Tariferingsbureau geldt). Als bij een overstroming het waterniveau zakt tot zijn normale niveau maar er binnen zeven dagen opnieuw een overstroming volgt, wordt de eventuele franchise slechts één keer toegepast. Idem dito bij opeenvolgende aardbevingen binnen een tijdspanne van drie dagen.

Let wel: als de schade buitengewoon groot is, mag de verzekeraar zijn tussenkomst beperken indien de vergoedingen voor al zijn verzekerden samen een bepaald plafond bereiken dat op dat ogenblik op basis van een wettelijke formule wordt berekend. In dat geval zullen al zijn verzekerden in gelijke mate moeten inleveren. Het gewest kan in dat geval het verschil bijpassen. Maar dat heeft zich in ons land tot nog toe nog nooit voorgedaan.

De vergoeding via je omniumverzekeraar

In de omniumverzekering wordt doorgaans geen franchise toegepast voor schade aan de auto door natuurkrachten. Maar de berekening van de schadevergoeding is wel minder voordelig dan voor je woning. 

Wanneer een auto total loss is, wordt ofwel de marktwaarde van de wagen vergoed ofwel de aangenomen waarde, dat hangt af van je contract. De marktwaarde wordt bepaald door de expert van je verzekeringsmaatschappij en ligt lager dan de prijs die je voor een vergelijkbare nieuwe auto betaalt. Contracten die uitgaan van de aangenomen waarde, zijn voordeliger. Dan neemt men de basiswaarde van de auto, hetzij de cataloguswaarde bij aankoop hetzij de werkelijk betaalde prijs, en trekt daar een percentage van af voor de afschrijving volgens de ouderdom van de auto. Dat percentage bedraagt in het begin 0 % en stijgt mettertijd. Hoe langer de verzekeraar 100 % vergoedt, hoe beter uiteraard.

In een omnium is de btw niet altijd verschuldigd. Het contract bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarden de taksen worden vergoed.

De vergoeding via het gewest

Wanneer het gewest tussenkomt, zit het iets ingewikkelder in elkaar. De vergoeding die de expert vooropstelt, is een brutobedrag waarop bepaalde beperkingen worden toegepast. 

Ten eerste is er een franchise: € 500 in Vlaanderen, € 250 in Brussel en Wallonië. Anders dan de bedragen die we hierna vermelden, worden die franchises niet elk jaar geïndexeerd.

Vervolgens is er slechts een gedeeltelijke vergoeding zodra de totale schade boven bepaalde bedragen uitkomt. In Vlaanderen is dat momenteel vanaf € 2 500, in Brussel vanaf € 250 en in Wallonië vanaf € 10 000.

Tot slot wordt voor de vergoeding altijd een maximum gehanteerd. Zo kun je voor een auto in Vlaanderen en Brussel nooit méér krijgen dan € 12 000, terwijl het maximum in Wallonië varieert volgens het vermogen van de motor, met een absoluut maximum van € 13 300.

Voor de schade aan je gebouw krijg je niet de nieuwwaarde, want er wordt rekening gehouden met slijtage en met de gemiddelde prijzen in de streek. Ook wordt alleen de strikt rechtstreekse schade vergoed, en bv. niet de schilderwerken aan het gedeelte van een muur meer dan 10 cm hoger dan het hoogste waterniveau. 

Schade aan de inboedel wordt in Wallonië vergoed volgens de categorie waaronder het voorwerp thuishoort, bv. € 1 000 voor multimedia-apparatuur en € 900 voor elektrische huishoudapparaten die niet dienen om mee te koken. In Vlaanderen en Brussel daarentegen gelden veel hogere, algemene maxima.