Dossier

Handleiding na een natuurramp

Eerste hulp bij een natuurramp

Wij hebben enkele gouden tips voor je wanneer je het slachtoffer bent van schade door een natuurramp aan je woning.

Schiet meteen in actie

 • Meld het schadegeval zo snel mogelijk aan je verzekeraar. 
 • Probeer te voorkomen dat de schade erger wordt. Schakel na een overstroming bv. je verwarming of de elektriciteit niet opnieuw aan als ze zijn aangetast door vochtigheid, laat dat aan een vakman over. Breng elektrische apparaten naar een droge ruimte en zet ze niet onder stroom. Probeer geen wagen te starten die diep in het water heeft gestaan. 
 • Maak foto’s van de schade aan het gebouw en aan de inboedel. Doe dat bij een overstroming indien mogelijk reeds wanneer het water nog in huis staat en ook vóór noodreparaties worden uitgevoerd. 
 • Gooi beschadigde spullen niet meteen weg, tenzij het om bederfelijke waren gaat zoals wat in je diepvriezer stak (maak daar wel foto’s van). Zo kan een expert ze eventueel nog bekijken en bewijs je je schade. 
 • Als je de woning huurt, breng dan de verhuurder snel op de hoogte. Het is immers zijn verzekering die de schade aan het gebouw kan vergoeden (bv. de vloeren, de muren, de elektriciteits- en verwarmingsinstallaties).

Zoek hulp

 • Als je contract bij wijze van extra waarborg bijstand biedt in bepaalde noodsituaties, kun je naar een noodnummer bellen en de verzekeraar vragen om iemand te sturen om je te helpen. Langs die weg kan de verzekeraar  indien nodig onder meer in jouw plaats een alternatief verblijf zoeken als je woning onbewoonbaar is geworden.
 • Vergeet niet dat de brandweer met noodreparaties helpt, bv. na een storm.
 • Laat de geteisterde vertrekken opruimen en schoonmaken of doe het zelf. De verzekering dekt ook de kosten daarvan, dus hou bij welke uitgaven je doet en hoeveel tijd eraan werd besteed.
 • Als de schade vermoedelijk ten minste rond de € 10 000 zal draaien, doe dan een beroep op een eigen expert, een “tegenexpert” zoals men zegt, om je te helpen met de schadeclaim. Je zult zijn ereloon immers gewoonlijk via de woningverzekering grotendeels terugbetaald krijgen of je zult het terugverdienen doordat je dankzij hem een hogere schadevergoeding verkrijgt. 
  Let wel: dat geldt niet voor alle verzekeringscontracten. Er zijn polissen die op dat aspect slecht scoren omdat de verzekeraar pas vanaf een later stadium dekking biedt voor het ereloon van een tegenexpert, meer bepaald wanneer blijkt dat hij je er niet van heeft kunnen overtuigen om in te stemmen met zijn aanbod voor de schadevergoeding en je om die reden een eigen expert in de arm neemt. Hou er rekening mee dat wanneer je bij het gewest terechtkunt, de kosten van een tegenexpert in Vlaanderen niet worden vergoed, en in Brussel en Wallonië slechts volgens lage officiële tarieven. Mocht je in je woningpolis een extra premie hebben betaald voor rechtsbijstand, dan moet je nooit aarzelen om een tegenexpert te nemen want dan krijg je zijn ereloon hoe dan ook langs die weg terugbetaald. 

Bereid een stevig dossier voor als je geen eigen expert hebt die je helpt

 • Maak een lijst op van al wat beschadigd is, en voeg daar zoveel mogelijk berekeningen en details aan toe.
 • Zoek zoveel mogelijk bewijsstukken van de beschadigde goederen, bv. aankoopfacturen, vroegere foto’s en foto’s van na het noodweer, inventaris van een erfenis. 
 • Als voor een beschadigd voorwerp bewijsstukken onvindbaar zijn, geef dan een korte beschrijving en noteer ook het vermoedelijke aankoopjaar.
 • Vraag offertes aan vaklui en zoek op internet wat de vervangende aankopen je kunnen kosten.

Help de gemeente

Ook al heb je er persoonlijk geen financieel voordeel bij, geef gevolg aan de oproep van je gemeente om haar de schade snel te melden. Je gemeente vraagt dat om zicht te krijgen op de schade op haar grondgebied en om die informatie door te geven in het kader van de erkenningsprocedure voor natuurrampen. Als je gemeente weet heeft van je schade, verhoogt de kans dat de ramp officieel wordt erkend en dat het gewest bepaalde schade zal vergoeden.

Als de expert van de verzekeraar langskomt

 • Soms komt de expert van de verzekeraar al een eerste keer langs om je raad te geven over hoe de schade kan worden beperkt. Laat hem alles op papier zetten zodat je het advies zo goed mogelijk kunt opvolgen. 
 • Laat het bezoek van de expert om de schade te komen ramen, niet te snel inplannen. Want sommige schade duikt met vertraging op, bv. als houtwerk lang in het water heeft gestaan of als de chape onder een tegelvloer is weggespoeld.
 • Neem de tijd om, vóór de expert bij je aan huis komt, een blik te werpen op je polis en probeer uit te zoeken waar je recht op hebt. Ook al is dat niet altijd een makkelijke klus.
 • Antwoord correct op alle vragen die de expert stelt wanneer hij de schade komt ramen. Het is beter om te zeggen dat je je iets niet meer herinnert dan dat je zo maar wat verzint. En beperk je liefst tot antwoorden op de vragen. Teken niets waarmee je niet akkoord gaat of wanneer je je onder druk gezet voelt. Vraag eventueel bedenktijd.