Nieuws

Schade door grondverzakking nu beter gedekt

26 september 2022
woning schade grondverzakking

Ben je eigenaar van een huis dat barsten en scheuren vertoont na een grondverzakking die is ontstaan door droogte? Dan kun je daar door je verzekeraar voor worden vergoed.

Grondverzakkingen ten gevolge van grote droogte zijn onder meer te wijten aan de klimaatopwarming. Almaar meer woningen die op kleigrond zijn gebouwd, ondervinden er zware schade door. Als kleigrond te droog wordt, krimpt hij en zakt in, waardoor er soms grote scheuren en barsten ontstaan in de muren van woningen. Zelfs de stabiliteit van de woning komt daardoor in gevaar en het pand kan onbewoonbaar worden. Wanneer de woningverzekeraar dan weigert om de schade te dekken, is dat een financiële ramp voor de betrokken eigenaars.

Verzekeraars zagen een achterpoortje

Het parlement besloot in 2005 dat eigenaars in dat geval verzekerd moesten kunnen zijn en keurde een wet goed waardoor schade veroorzaakt door een natuurramp werd opgenomen in de woningverzekering.

Maar in de praktijk maakten de verzekeraars handig gebruik van de manoeuvreerruimte die de wet openliet om hun klanten niet te vergoeden. Ze argumenteerden dat het krimpen van de grond geen verzakking is zoals bedoeld in de wet of dat niet werd bewezen dat de schade door de droogte werd veroorzaakt.

Wet aangepast

We hebben altijd gesteld dat een eenvoudige verduidelijking van een artikel van de verzekeringswet deze situatie zou kunnen rechttrekken. We hebben daar in maart 2021 nog maar eens toe opgeroepen. Die oproep is bij de politiek niet in dovenmansoren gevallen. In
oktober 2021 werd een zogenaamde interpretatieve wet goedgekeurd. Volgens deze wet wordt de beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag beschouwd als een natuurramp als die beweging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door aanhoudende droogte.

Verzekeraars stappen naar Grondwettelijk Hof

Wij zijn erg blij met de nieuwe wet, maar de verzekeringsmaatschappijen niet. Assuralia en verschillende maatschappijen hebben beroep aangetekend bij het Grondwettelijk Hof. In mei 2022 verwierp het Hof al een beroep tot opschorting van de wet, maar over het beroep tot vernietiging heeft het nog geen uitspraak gedaan. In de tussentijd is de wet geldig en moeten verzekeraars de slachtoffers van een grondverzakking vergoeden.

Ook als je vroeger tevergeefs hebt geprobeerd om een schadevergoeding te krijgen, kun je nu alsnog een nieuwe aanvraag indienen. We vrezen wel dat verschillende maatschappijen zullen doen alsof hun neus bloedt zolang het beroep tot vernietiging van de wet hangende is.

Meer info?

Heb je vragen over de vergoeding van schade als gevolg van de droogte? Bel onze experts van de adviesdienst op 02 542 34 34, maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag).

bel onze experts