Dossier

Voor wie met pensioen wil gaan

22 november 2016
pour qui souhaite partir à la retraite

De regel dat de wettelijke pensioenleeftijd niet langer 65 is maar 67, geldt nog niet voor al wie in 2017 met pensioen wil gaan. Maar sedert 2015 zijn wel enkele andere nieuwe pensioenregels van kracht. We zetten de belangrijkste op een rijtje voor de werknemers.

Inleiding

Wilt u becijferen hoeveel u moet sparen om in alle rust op pensioen te kunnen gaan?

De pensioenregels worden met de regelmaat van de klok herzien.

Op 1/1/2013 is reeds een belangrijke hervorming van kracht geworden.

Op 1/1/2015 zijn een aantal andere aanpassingen ingegaan. Die nieuwe spelregels kunnen we als volgt samenvatten:

  • Een volledige beroepsloopbaan bestaat niet langer uit 45 jaar maar uit 14 040 dagen.
  • Ook de laatste maanden van de beroepsloopbaan tellen nu mee in de pensioenberekening.
  • Meer mensen zullen in aanmerking komen voor het gewaarborgde minimumpensioen.
  • Wie niet voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op een overlevingspensioen, kan nu tijdelijk een uitkering krijgen.

Hoe dan ook is 65 op dit ogenblik nog altijd de algemene wettelijke pensioenleeftijd, voor zowel vrouwen als mannen. Maar dat wordt 66 in 2025 en 67 in 2030. Personen geboren in de periode 1960-1963 zullen pas op hun 66e recht hebben op het wettelijk pensioen en personen geboren vanaf 1964 pas op hun 67e. Voor al wie echter vóór 1960 is geboren, blijft 65 dus de officiële leeftijd.

Op de volgende pagina's krijgt u een stand van zaken over enkele belangrijke aspecten in het pensioendebat. We focussen op de werknemers. Zelfstandigen en ambtenaren verwijzen we naar de Federale Pensioendienst (www.pensioendienst.fgov.be). Verder is er de Pensioenlijn, het gratis telefoonnummer waar iedereen op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur terechtkan voor meer info: 1765.

Indien u van plan bent om naast uw wettelijk pensioen nog een bezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen, kunt u in ons dossier "Bijverdienen als gepensioneerde" de nodige info vinden om het hele financiële plaatje te zien.