Dossier

Bijverdienen als gepensioneerde

11 februari 2019
revenus complémentaires

Sommige senioren zoeken een bijverdienste wanneer ze met pensioen gaan. Uit pure noodzaak om rond te komen. Of omdat ze hun beroepservaring ten dienste willen stellen. Dat mag. Maar die nevenactiviteit kan financieel een wrange nasmaak laten. Soms houd je er uiteindelijk slechts bitter weinig aan over.

Elke maand je wettelijk pensioen opstrijken en daarnaast geregeld een inkomen hebben uit een of andere beroepsactiviteit, dat mag. Maar die bijverdienste kan financieel een wrange nasmaak laten. Ze kan een negatieve invloed hebben op je pensioen én op je belastingen.

Sommigen mogen volledig hun gang gaan

Als gepensioneerde mag je naast je pensioen onbeperkt bijverdienen als je aan een van deze twee voorwaarden voldoet:

  • ofwel de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt (zonder enige vereiste qua aantal jaren loopbaan);
  • ofwel een beroepsloopbaan achter de rug hebben van 45 jaar.

Anderen krijgen maxima opgelegd

In alle andere gevallen houd je je bijverdienste beter binnen bepaalde perken. Er zijn diverse wettelijke maxima, al naargelang uw leeftijd, uw beroepsactiviteit en het feit of er nog kinderen ten laste zijn. De bedragen worden elk jaar automatisch geïndexeerd.

Je kunt echter een deel van je pensioen verliezen …

Wanneer er een maximum van toepassing is, zal niemand je verbieden om met je bijverdienste daarboven uit te komen. Maar je pensioeninstelling zal dat te weten komen op grond van inlichtingen ingewonnen bij de fiscale en sociale overheid en zal dan ingrijpen in het bedrag van je pensioen. En zodra blijkt dat je méér hebt dan het maximum, zul je een deel van uw pensioen verliezen, meer bepaald evenveel procent als het procent waarmee je boven het maximum uitkomt. In het slechtste geval riskeer je je pensioen voor het kalenderjaar in kwestie volledig te verliezen, namelijk als je de inkomenslimiet met 100 % overschrijdt. 

Soms kom je sneller aan dat maximum dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. 

  • Men houdt bij de bijverdiensten namelijk ook rekening met de opzeggingsvergoedingen die je eventueel hebt opgestreken. Het kan gaan zowel om verbrekings- of opzeggingsvergoedingen die na een ontslag aan een gewone werknemer worden betaald als om vertrekvergoedingen van bv. federale en gewestelijke volksvertegenwoordigers. Wanneer die vergoeding nog loopt terwijl je al een pensioen trekt, moet je dan beseffen dat je daardoor misschien tijdelijk met minder pensioen genoegen zult moeten nemen of zelfs helemaal niets zult opstrijken.
  • En ook al haal je onbelaste inkomsten uit een flexi-job of een activiteit die deel uitmaakt van de bijklusregeling waarvoor nog tot eind 2020 een fiscale gunstmaatregel van toepassing is (deeleconomie, klussen bij medeburgers, verenigingswerk; cf. ons dossier Onbelast bijklussen), die inkomsten tellen wel mee om te zien of je het maximum niet overschrijdt.

... en je riskeert ook nog eens zwaar te worden belast

Er is ook een fiscale implicatie als je een bijverdienste hebt.

  • Ten eerste zal je aanvullend beroepsinkomen vrij zwaar worden belast, tegen het tarief van je hoogste inkomensschijf (je "marginale aanslagvoet").
  • Daarnaast kan je wettelijk pensioen zwaarder worden belast. Soms zal de fiscus er immers een lagere belastingvermindering op toekennen dan normaal. Daar ontsnap je evenwel aan als je al ten minste 65 jaar oud bent én je geen hoog wettelijk pensioen trekt (voor 2020: niet meer dan € 16 170).

Inkomsten uit een flexi-job of uit de bijklusregeling hebben geen enkel negatief fiscaal effect.

Uitzonderlijk moet je de bijverdienste vooraf aangeven

Vroeger was je altijd verplicht om zelf het initiatief te nemen om je bijverdienste vooraf te melden. Sinds 2013 is de aangifte vooraf nog slechts uitzonderlijk verplicht, bv. als het pensioen nog voor de eerste keer moet worden uitbetaald.

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies