Dossier

Bijverdienen als gepensioneerde

22 november 2016
revenus complémentaires

22 november 2016

Sommige senioren zoeken een bijverdienste wanneer ze met pensioen gaan. Uit pure noodzaak om rond te komen. Of omdat ze hun beroepservaring ten dienste willen stellen. Dat mag. Maar die nevenactiviteit kan financieel een wrange nasmaak laten. Soms houdt u er uiteindelijk slechts bitter weinig aan over.

Elke maand uw wettelijk pensioen opstrijken en daarnaast geregeld een inkomen hebben uit een of andere beroepsactiviteit, dat mag. Maar die bijverdienste kan financieel een wrange nasmaak laten. Ze kan een negatieve invloed hebben op uw pensioen én op uw belastingen.

Sommigen mogen volledig hun gang gaan

Als gepensioneerde mag u sinds 2013 naast uw pensioen onbeperkt bijverdienen als u aan een van deze twee voorwaarden voldoet:

  • ofwel de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt (zonder enige vereiste qua aantal jaren loopbaan);
  • ofwel een beroepsloopbaan achter de rug hebben van 45 jaar.

Anderen krijgen maxima opgelegd

In alle andere gevallen houdt u uw bijverdienste beter nog altijd binnen bepaalde perken. Er zijn diverse wettelijke maxima, al naargelang uw leeftijd, uw beroepsactiviteit en het feit of er nog kinderen ten laste zijn. De bedragen worden elk jaar automatisch geïndexeerd.

Niemand zal u verbieden om met uw bijverdienste boven dat maximum uit te komen. Maar uw pensioeninstelling zal dat te weten komen op grond van inlichtingen ingewonnen bij de fiscale en sociale overheid en zal dan ingrijpen in het bedrag van uw pensioen. En zodra blijkt dat u méér hebt dan het maximum, zult u een deel van uw pensioen verliezen, meer bepaald evenveel procent als het procent waarmee u boven het maximum uitkomt. In het slechtste geval riskeert u uw pensioen voor het kalenderjaar in kwestie zelfs volledig te verliezen, namelijk als u de inkomenslimiet met 100 % overschrijdt. 

Let wel: men houdt bij de bijverdiensten ook rekening met opzeggingsvergoedingen, zowel verbrekings- of opzeggingsvergoedingen die na een ontslag aan een gewone werknemer worden betaald als vertrekvergoedingen van bv. federale en gewestelijke volksvertegenwoordigers. Wanneer die vergoeding nog loopt terwijl u al een pensioen trekt, moet u dan beseffen dat u daardoor misschien tijdelijk met minder pensioen genoegen zult moeten nemen of zelfs helemaal niets zult opstrijken.

Ook de fiscus neemt een deel van de koek

Er is nog een tweede nevenwerking: als u een bijverdienste hebt, zal uw pensioen zwaarder worden belast dan anders. Zodra u immers een inkomen hebt naast uw pensioen, verlaagt de fiscus de belastingvermindering die hij normaliter aan een pensioen toekent.

U moet de bijverdienste nog slechts uitzonderlijk vooraf aangeven

Vroeger was u altijd verplicht om zelf het initiatief te nemen om uw bijverdienste vooraf te melden. Sinds 2013 is de aangifte vooraf nog slechts uitzonderlijk verplicht, bv. als het pensioen nog voor de eerste keer moet worden uitbetaald.