Nieuws

Mag ik zonder probleem een dikke enveloppe met geld onder de kerstboom leggen?

Soms wordt ervoor gewaarschuwd dat de fiscus het geld dat je als kerst- of nieuwjaarsgeschenk geeft, als een schenking kan beschouwen, waardoor hij daar belasting op kan aanrekenen. Maar in de praktijk zal dat slechts heel zelden het geval zijn. 

21 december 2021
geld schenken cadeau of schenking

Ben je van plan om een enveloppe met geld als kerst- of nieuwjaarscadeau te geven aan je kinderen en kleinkinderen? In de regel mag je op je twee oren slapen, de fiscus moeit zich niet met zogenoemde gelegenheidsgeschenken die je geeft bij kerst of nieuwjaar of bij een andere speciale gelegenheid zoals een verjaardag, een trouw, een geboorte, het afstuderen … 

Alleen als je echt veel geld schenkt, kan het aan te bevelen zijn om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen. Om te voorkomen dat je erfgenamen later, wanneer jij er niet meer bent, problemen ondervinden.

Veel geld

Laat dit duidelijk zijn: er is geen enkele reden om je zorgen te maken over een enveloppe met € 50 of € 100.

Maar stel dat je heel gul bent en € 10 000 schenkt. Als je in totaal € 100 000 bezit aan spaargeld, dan gaat het dus om 10 %. Best veel dus. Maar als je over een vermogen beschikt van twee miljoen, dan kom je met € 10 000 aan slechts 0,50 %, en dan komt de stempel "gelegenheidsgeschenk" veel minder als overdreven over.

Zolang de geschonken som redelijk is in verhouding tot wat je bezit, hoef je niet te vrezen dat het niet louter als een cadeau zal worden aanvaard. 

Anders overweeg je beter om niet zomaar een dikke enveloppe te geven maar om voor een bewijs van je schenking te zorgen.

Waarom een bewijs nuttig kan zijn

Heel soms heb je er belang bij dat er na je overlijden een onweerlegbaar bewijs van bestaat dat je tijdens je leven een grote som geld hebt geschonken. 

Stel dat je een zoon en een dochter hebt maar dat je alleen aan je zoon een dikke enveloppe met geld geeft. Als je dochter daar bij het openvallen van je nalatenschap achter komt, kan zij de inbreng van de schenking vragen zodat de gelijkheid tussen haar en haar broer wordt hersteld.

Of stel dat je recent een grote som geld hebt opgestreken nadat je een woning hebt verkocht of van een familielid hebt geërfd. Dat zijn zaken waar de fiscus perfect van op de hoogte is. Als hij dan niets van dat geld terugvindt in wat je erfgenamen opnemen in de aangifte van je nalatenschap, kan hij hen vragen waar dat geld naartoe is. 

Hoe kun je een schenking van geld bewijzen?

Met een notariële akte heb je zonder enige twijfel een onomstotelijk bewijs van je schenking. In dat geval zul je wel schenkbelasting moeten betalen maar de begiftigde zal later bij je overlijden geen erfbelasting verschuldigd zijn op de schenking.

Maar je kunt geld ook zonder probleem zonder de tussenkomst van een notaris schenken, met een gift van hand tot hand of met een bankoverschrijving. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Maar het is heel belangrijk dat je dat op de juiste manier aanpakt zodat ook daar een bewijs van bestaat. Hou er ook rekening mee dat als jij binnen drie jaar na je schenking overlijdt (vijf jaar voor schenkingen in Wallonië die ten vroegste op 1/1/2022 zijn gedaan), je erfgenamen verplicht zullen zijn om de gift op te nemen in de aangifte van je nalatenschap en ze er dus erfbelasting op zullen moeten betalen. Wij beschikken over een dossier met concrete tips in dat verband.

Zit je met vragen?

Je kunt met je vragen over schenkingen elke dinsdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur terecht bij de experts erfrecht van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 33 68.

BEL 02 542 33 68