Dossier

Formaliteiten bij het overlijden van een dierbare

24 april 2015
formaliteiten-bij-het-overlijden-van-een-dierbare

24 april 2015

Wie moet u allemaal verwittigen wanneer een dierbare overlijdt? Wat moet u nog allemaal regelen? Welke documenten moet u bijvoorbeeld invullen en binnen welke termijn? De belangrijkste formaliteiten op een rijtje.


Intro

Ook al overheerst het verdriet na het verlies van een dierbare, toch is het belangrijk dat u het hoofd niet laat hangen. Heel wat praktische zaken moeten immers vrij snel na het overlijden worden geregeld. Er moeten tal van verplichtingen en administratieve formaliteiten worden vervuld. En om materiële of financiële verwikkelingen te voorkomen, maakt u daar beter werk van.

Dit dossier bevat een checklist met de belangrijkste taken. Eerst en vooral: wie moet u verwittigen en binnen welke termijn? In de eerste periode na het overlijden is de overlijdensakte die door de gemeente wordt opgemaakt, essentieel. Daar maakt u het best een aantal kopieën van, want u zult ze nog voor heel wat formaliteiten nodig hebben.

De bank van de overledene speelt een belangrijke rol bij de bescherming van de nalatenschap voor de erfgenamen. Zodra ze van het overlijden op de hoogte is gesteld, blokkeert ze alle rekeningen en safes van de overledene. Pas als ze alle nodige documenten heeft gekregen, kan de nalatenschap worden vrijgegeven en onder de erfgenamen verdeeld.

De aangifte van de nalatenschap is zeer belangrijk. Op basis daarvan berekent de fiscus namelijk de successierechten. In de praktijk wordt die aangifte heel vaak opgesteld door een notaris. Dat hoeft niet, maar wij raden het wel aan in geval van een complexe nalatenschap of onenigheid tussen de erfgenamen. Let hierbij heel goed op en ga na of er niet meer schulden zijn dan activa. Blijkt dat het geval te zijn, dan kunt u de erfenis beter verwerpen.

Het is niet simpel om al die regelingen te treffen terwijl u in rouw bent. Met onze tips hopen we een steentje bij te dragen opdat u dat in alle sereniteit zou kunnen doen, zonder iets te vergeten, zodat u niet in de problemen komt.

Wij beschikken ook over een Praktische Gids "Overlijden en erfenis van a tot z" die u als abonnee gratis kunt aanvragen. Hij telt 166 bladzijden en bespreekt de administratieve, financiële en materiële aspecten na het overlijden van een dierbare. Ook de berekening van de successierechten komt erin aan bod.

Op deze website vindt u tevens een rekenmodule voor de successierechten.