Dossier

Formaliteiten bij het overlijden van een dierbare

31 augustus 2020
formaliteiten-bij-het-overlijden-van-een-dierbare

Wie moet je allemaal verwittigen wanneer een dierbare overlijdt? Wat moet je nog allemaal regelen? Welke documenten moet je bijvoorbeeld invullen en binnen welke termijn? De belangrijkste formaliteiten op een rijtje.


Wat te doen bij een overlijden?

Ook al overheerst het verdriet na het verlies van een dierbare, toch is het belangrijk dat je het hoofd niet laat hangen. Heel wat praktische zaken moeten immers vrij snel na het overlijden worden geregeld. Er moeten tal van verplichtingen en administratieve formaliteiten worden vervuld. En om materiële of financiële verwikkelingen te voorkomen, maak je daar beter werk van.

Checklist bij overlijden

Dit dossier bevat een checklist met de belangrijkste taken. Eerst en vooral: wie moet je verwittigen en binnen welke termijn?

Overlijdensakte

In de eerste periode na het overlijden is de overlijdensakte die door de gemeente wordt opgemaakt, essentieel. Daar maak je het best een aantal kopieën van, want je zult ze nog voor heel wat formaliteiten nodig hebben.

Bank

De bank van de overledene speelt een belangrijke rol bij de bescherming van de nalatenschap voor de erfgenamen. Zodra ze van het overlijden op de hoogte is gesteld, blokkeert ze alle rekeningen en safes van de overledene. Pas als ze alle nodige documenten heeft gekregen, kan de nalatenschap worden vrijgegeven en onder de erfgenamen verdeeld.

Aangifte van de nalatenschap

De aangifte van de nalatenschap is zeer belangrijk. Op basis daarvan berekent de fiscus namelijk de erfbelasting ("de successierechten"). In de praktijk wordt die aangifte heel vaak opgesteld door een notaris. Dat hoeft niet, maar wij raden het wel aan in geval van een complexe nalatenschap of onenigheid tussen de erfgenamen. Let hierbij heel goed op en ga na of er niet meer schulden zijn dan activa. Blijkt dat het geval te zijn, dan kun je de erfenis beter verwerpen.

Praktische gids "Overlijden en erfenis"

Wij beschikken ook over een Praktische Gids "Overlijden en erfenis" die je als abonnee gratis kunt aanvragen. Hij bespreekt de administratieve, financiële en materiële aspecten na het overlijden van een dierbare. Ook de berekening van de successierechten komt erin aan bod.

NAAR ONZE PRAKTISCHE GIDS

Erfenis simulatie

Op deze website vind je u tevens een module waarmee je kunt checken of je een van de erfgenamen zult zijn als de overledene geen testament had gemaakt en de regels van de wettelijke erfopvolging dus van toepassing zijn. We geven er ook een overzicht van het tarief dat voor de erfbelasting (successierechten) zal worden toegepast, afhankelijk van het gewest waar de overledene de laatste vijf jaar het langst zijn fiscaal domicilie had. 

 NAAR DE REKENMODULE

NAAR HET OVERZICHT VAN DE ERFBELASTING

Om de erfbelasting voor jouw situatie te berekenen verwijzen we naar de Erfenissimulator van Wikifin