• Home
  • Groepsvordering Ryanair

Groepsvordering Ryanair

Wat je moet weten als je getroffen was door stakingen van Ryanair in de zomer van 2018.

Vul je gegevens in

Hulp nodig?

02 892 37 22

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u.

*Have you been affected by one or several Ryanair strikes during the 2018 summer and do you want us to help you in English? Please call us on +32 2 892 37 22

Op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september 2018 staakte Ryanair waardoor duizenden reizigers in de steek werden gelaten. Na overlegmomenten met Ryanair en enkele kleinere juridische stappen, vinden we dat die reizigers aan hun lot werden overgelaten. 

Daarom startten wij met een groepsvordering zodat we alle getroffen passagiers konden vertegenwoordigen. Op die manier willen we de rechten van de passagiers beschermen en willen we voor hen zo snel mogelijk een vergoeding bekomen. 

Op 7 december heeft de rechtbank ons verzoek ontvankelijk verklaard en ook besloten dat het een "opt-in" procedure betreft.  Dat betekent concreet dat, om deel te kunnen uitmaken van de actie en dus eventueel een schadevergoeding te krijgen, ieder zich rechtstreeks moet wenden tot de rechter. Hoe je te werk gaat om deel te nemen aan onze groepsvordering lees je hieronder in vraag 10 van onze meest gestelde vragen.

De rechtbank verplichtte Ryanair om vóór 5 januari 2021 per e-mail contact op te nemen met alle passagiers die ten tijde van de stakingen een reservering hadden. Lukt het hen niet om jou per e-mail te bereiken, heeft Ryanair wel nog tot 21 februari 2021 de tijd om dit per aangetekende schrijven te doen.

Deze e-mail moet de volgende elementen bevatten: 

"Indien u privé en niet omwille van professionele redenen heeft gereisd en  wenst deel te nemen aan de procedure voor het eisen van schadevergoeding, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar het volgende adres acr.tefb@just.fgov.be en hierin aan te geven dat u wenst deel te nemen aan de schadevergoedingsprocedure tegen Ryanair.”

Heb je nog een vraag? Bekijk de meest gestelde vragen of bel ons op 02 892 37 22

Ben jij getroffen door de één van de stakingsdagen en wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je gratis in en we houden je op de hoogte over de voortgang van onze actie.

Veelgestelde vragen

1. Wat is het probleem ?

In de zomer van 2018 en specifiek op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september staakte Ryanair. Hierdoor waren er tal van annuleringen en vertragingen van vluchten. De getroffen passagiers werden onvoldoende op voorhand geïnformeerd.

In november 2018 werd er met Ryanair geprobeerd om tot een akkoord te komen maar de maatschappij weigerde om de passagiers schadeloos te stellen.

Vervolgens zijn wij gestart met ongeveer 50 ‘Small claims’ procedures (kleine consumentengeschillen) die eind augustus 2018 werden ingeleid in het vredegerecht van Zaventem en Charleroi. In de veronderstelling dat deze procedure binnen slecht enkele maanden afgehandeld zou worden, heeft dit echter nog steeds niet geleid tot een vonnis.

 

2. Waarom startte Test Aankoop een groepsvordering?

Wij vonden het noodzakelijk om van strategie te veranderen want de "small claims" procedures zijn tijdrovend en brengen kosten met zich mee. Nog belangrijker is om dringend te reageren om zo de verjaring na één jaar tegen te gaan waardoor gedupeerde reizigers nog na 25 juli 2019 (exact één jaar na de eerste stakingsdag) nog verdedigd kunnen worden. Dankzij een groepsvordering kunnen we alle getroffen passagiers samenbrengen en ook dusdanig vertegenwoordigen.

3. Wat is het doel van de groepsvordering?

Niet alleen veroorzaakten de stakingen van Ryanair annuleringen en vertragingen, ook vinden we dat de maatschappij zich niet heeft bekommerd over de getroffen reizigers. Daarom eisen we dat Ryanair alle passagiers die werden getroffen door annuleringen en vertragingen in de zomer van 2018 worden schadeloos gesteld.

Opgelet, onze actie houdt geen rekening met bijkomende verzoeken met een meer individueel karakter (zoals bv. de terugbetaling van een concertticket als gevolg van het niet kunnen bijwonen door de annulering van de vlucht).

4. Welke stakingsdagen worden door de groepsvordering geviseerd?

Met onze groepsvordering willen we de getroffen reizigers verdedigen van de volgende stakingsdagen door Ryanair:

  • 25 juli 2018
  • 26 juli 2018
  • 10 augustus 2018
  • 28 september 2018
 

5. Wie vertegenwoordigt Test Aankoop en binnen welke termijn ?

We vertegenwoordigen alle passagiers die werden getroffen door de interne stakingen bij Ryanair tijdens de zomer van 2018 (25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september) voor vluchten van en naar België.

Op 7 december 2020 heeft de rechtbank ons verzoek ontvankelijk verklaard en ook besloten dat het een "opt-in" procedure betreft. Indien je wenst deel te nemen aan de groepsvordering, heb je dus een beperkte tijd om je uitdrukkelijk in te schrijven.

Hoe je te werk gaat om deel te nemen aan onze groepsvordering lees je hieronder in vraag 10.

6. Welk hof is bevoegd voor de opvolging van de groepsvordering?

Wij hebben onze groepsvordering voorgelegd aan de ondernemingsrechtbank in Brussel.

7. Wat zijn de volgende stappen ?

Op 11 juli 2020 dienden we het verzoek in tot groepsvordering.

Op 7 december 2020 heeft de rechtbank ons verzoek ontvankelijk verklaard en ook besloten dat het een "opt-in" procedure betreft. Indien je wenst deel te nemen aan de groepsvordering, heb je dus een beperkte periode om je uitdrukkelijk in te schrijven. Hoe je te werk gaat om deel te nemen aan onze groepsvordering lees je hieronder in vraag 10.

Eens opt-in-periode is verstreken (3 maand na de publicatie van de uitspraak in het Belgisch Staatsblad), starten we een onderhandelingsfase met Ryanair die 6 maanden zal duren. 

Als we tot een akkoord komen, wordt je meteen vergoed na de onderhandelingen. Indien er geen akkoord is zal de rechter beslissen wanneer de onderhandelingsperiode van 6 maanden afloopt.

8. Is deelname aan de groepsvordering gratis?

Ja, dit is volledig kosteloos, ongeacht de uitkomst van het geschil.

9. Hoe kan ik op de hoogte blijven van het verloop van de groepsvordering?

Om op de hoogte te blijven van het verloop van onze groepsvordering, volstaat het om je in te schrijven via het formulier op deze pagina.
 

10. Wat moet ik doen om mij in te schrijven op de groepsvordering?

Op 7 december 2020 heeft de rechtbank ons verzoek ontvankelijk verklaard en ook besloten dat het een "opt-in" procedure betreft. Indien je wenst deel te nemen aan de groepsvordering, heb je dus een beperkte tijd om je uitdrukkelijk in te schrijven.

Indien je wenst deel te nemen, stuur dan een e-mail naar acr.tefb@just.fgov.be en vermeld zeker de volgende gegevens:

  • datum en bestemming van de vlucht
  • naam en voornaam van de reiziger(s)
  • reservatienummer
  • je uitdrukkelijke wens om deel te nemen aan de actie 

Wij raden een afzonderlijke e-mail per reservatie aan indien het meerdere reservatienummers betreft.

Tijdslijn van de groepsvordering tegen Ryanair

25 juli 2018

Stakingen Ryanair

4

Eerste juridische stappen

4

Groepsvordering tegen Ryanair

8