Nieuws

Wij steunen reizigers omdat Ryanair het liet afweten

03 mei 2022
Test Aankoop stelde Ryanair in gebreke na de stakingen van april 2022

Ryanair heeft het na de stakingen van 22-24 april niet nauw genomen met de wettelijke verplichting om een aanvullende vergoeding uit te keren boven op de terugbetaling van het ticket. Wij nemen het op voor de reizigers die daardoor tekort werd gedaan. 

Toen luchtvaartmaatschappij Ryanair aankondigde diverse vluchten te cancelen in het weekend van 22-24 april omwille van een staking van haar cabinepersoneel, legden wij uit wat je rechten in dat geval zijn. Enkele honderden consumenten uitten achteraf hun ongenoegen bij ons omdat Ryanair zich daar blijkbaar niets van aantrok. We besloten daarom om de luchtvaartmaatschappij officieel aan te schrijven om de rechten van de luchtvaartpassagiers te respecteren.

Je rechten

Bij een annulering heb je uiteraard recht op een alternatieve vlucht of de terugbetaling van je ticket. Maar zolang er geen sprake is van overmacht – en dat is niet het geval wanneer het eigen personeel staakt – kun je daarnaast aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding, die schommelt tussen € 250 en € 600, al naargelang de afstand van de vlucht. 

De luchtvaartmaatschappij is bovendien verplicht om je daar duidelijk over in te lichten.

Ryanair nam het niet zo nauw met de wettelijke verplichtingen

Ryanair heeft de reizigers die werden getroffen door de stakingen van 22-24 april niet naar behoren geïnformeerd. In de e-mail naar aanleiding van de annulering van de vlucht werd alleen duidelijk verwezen naar de mogelijkheid van een alternatieve vlucht of een terugbetaling, maar niet naar een aanvullende compensatie. Bovendien was er geen specifiek formulier om een dergelijke compensatie aan te vragen. 

Wij hebben daar honderden klachten over ontvangen.

Wij verdedigen de gedupeerde reizigers

We namen eerst informeel contact met Ryanair. Maar we kregen geen bevredigend antwoord. 

Daarom besloten we de Ierse lowcostcarrier "in gebreke te stellen" en dus officieel erop te wijzen dat de maatschappij niet aan haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Ze kan zich immers niet achter overmacht verschuilen om te weigeren passagiers te vergoeden.

Het is onze bedoeling om de gedupeerde passagiers tot het einde te begeleiden. We sluiten geen enkel middel uit om Ryanair te dwingen om zich aan de wettelijke regels te houden.