Modeldocument

Contract voor het plaatsen van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

01 januari 2016
Contract wonen en verhuren

Je wilt een waterzuiveringssysteem voor je afvalwater laten installeren. Gebruik onze modelovereenkomst om hiervoor opdracht te geven aan een waterzuiveringsbedrijf.

Je kunt ons modeldocument hieronder downloaden en als basis gebruiken om je document op te stellen.

Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Vul de aangegeven velden in met je persoonlijke gegevens. 

Wanneer te gebruiken?

  • Bij de aankoop en installatie van een individueel waterzuiveringsysteem.
  • Het is aan de opdrachtgever om de overeenkomst voor te leggen aan het waterzuiveringsbedrijf.

Hoe ziet het document eruit?

Een overeenkomst in tweevoud, met in bijlage een volledige beschrijving van de opdracht.

De grootste troeven

  • De opdrachtgever heeft slechts één persoon van wie hij verantwoording kan eisen.
  • De opdracht van de waterzuiveraar is duidelijk omschreven.
  • Het bestek, de plannen en het budget moeten worden nageleefd.
  • De prijs, de modaliteiten en de wijze van betaling zijn vastgelegd.
  • Het begin van de werkzaamheden en de timing van de uitvoering zijn vastgelegd.
  • Er wordt waarborg gegeven op het waterzuiveringsresultaat en er wordt een bewijs van conformiteit verleend.
  • Er wordt een handleiding bezorgd voor het gebruik en het onderhoud.

Hoe te verkrijgen?

De overeenkomst is enkel - gratis - verkrijgbaar via download van deze website.

Disclaimer - auteursrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 30/6/1994 op het auteursrecht heeft alleen de auteur het recht om deze overeenkomst te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, in welke vorm ook, toe te staan. Alleen de tekst die in pdf-formaat op onze website wordt gepubliceerd en die welke door onze diensten op papier wordt verspreid, geldt als authentieke tekst. Test Aankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het aanpassen of wijzigen van de authentieke tekst.