Modeldocument

Aannemingsovereenkomst voor werken aan of in een woning

01 januari 2016
Contract wonen en verhuren

Je doet een beroep op een dakwerker, loodgieter, enz. voor werken aan je woning, of op één algemene aannemer die de volledig bouw of renovatie regelt. Gebruik onze modelovereenkomst voor het opstellen van het contract voor de werken.

Je kunt ons modeldocument hieronder downloaden en als basis gebruiken om je document op te stellen.

Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Vul de aangegeven velden in met je persoonlijke gegevens. 

Dit document werd opgesteld nadat uit een onderzoek naar de voorwaarden van installateurs van zonnepanelen en aannemers inzake isolatie was gebleken dat die voorwaarden bevatten die niet door de beugel kunnen.

Wanneer kun je deze overeenkomst gebruiken?

Bij het sluiten van een contract voor renovatiewerken aan je woning of bij nieuwbouw waarbij je een beroep doet op diverse aannemers, zoals een metselaar, een dakwerker, een loodgieter, een schrijnwerker enz.
Voor werken waarbij één algemene aannemer een volledige woning opricht (sleutel-op-de-deur), hebben we een specifieke modelovereenkomst die voldoet aan de wet-Breyne.

Wat is de grootste troef?

De financiële bescherming: je betaalt geen euro te veel omdat de betaling van voorschotten aan banden is gelegd. Verder bepaalt het contract dat je rechten op de wettelijke waarborg intact blijven en dat je correct wordt geïnformeerd over de voornaamste verbintenissen van de aannemer, zoals de uitvoerings- en leveringstermijnen.

Disclaimer - auteursrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 30/6/1994 op het auteursrecht heeft alleen de auteur het recht om deze overeenkomst te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, in welke vorm ook, toe te staan. Alleen de tekst die in pdf-formaat op onze website wordt gepubliceerd en die welke door onze diensten op papier wordt verspreid, geldt als authentieke tekst. Test Aankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het aanpassen of wijzigen van de authentieke tekst.