Modeldocument

Koop-verkoopovereenkomst voor bouwgrond

12 juli 2018
Contract kopen

Wil je een bouwgrond kopen of verkopen? Gebruik onze modelovereenkomst als basis.

Je kunt de koop-verkoopovereenkomst voor een bouwgrond hieronder downloaden en als basis gebruiken om je document op te stellen. Vul de aangegeven velden in met je persoonlijke gegevens.

Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Het document werd in overleg opgesteld

Dit zijn de partners waarmee Test Aankoop rond de tafel zat om het document op te stellen: Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Vlaamse Vastgoedfederatie, Confederatie van Immobiliënberoepen van België en Unie der Immobiliënberoepen van België. 

Wanneer kun je het gebruiken?

Bij de verkoop van een stuk bouwgrond. De overeenkomst (vaak nog "compromis" in de wandeling) is definitief bindend voor koper en verkoper, en moet alleen nog in een notariële akte worden vastgelegd.
De twee beroepsorganisaties die mee aan de onderhandelingstafel zaten, hebben zich er alleen toe verbonden om het gebruik van de modelovereenkomst bij hun leden aan te bevelen (die maken slechts een deel uit van heel de sector). Ook de notarissen gebruiken het document niet systematisch. Het is dus aan de koper of de verkoper om zelf de modelovereenkomst voor te stellen.

Welke is de grootste troef?

De toelichting die bij de eigenlijke overeenkomst hoort. Daar wordt in begrijpelijke taal uitleg gegeven wat u moet verstaan onder: lasten en erfdienstbaarheden, de opschortende voorwaarde i.v.m. hypotheeklening, de betalingsvoorwaarden enz.

Disclaimer - auteursrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 30/6/1994 op het auteursrecht heeft alleen de auteur het recht om deze overeenkomst te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, in welke vorm ook, toe te staan. Alleen de tekst die in pdf-formaat op onze website wordt gepubliceerd en die welke door onze diensten op papier wordt verspreid, geldt als authentieke tekst. Test Aankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het aanpassen of wijzigen van de authentieke tekst.