Modeldocument

Aannemingsovereenkomst voor de bouw van een woning

12 augustus 2021
Contract wonen en verhuren

Je hebt een aannemer onder de arm genomen om een woning te bouwen? Gebruik onze modelovereenkomst als basis. Ze omvat een clausule waarmee mogelijke geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Verzoeningscommissie Bouw.

Je kunt hieronder ons modeldocument downloaden en als basis gebruiken om je document op te stellen.

Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Vul de aangegeven velden in met je persoonlijke gegevens. 

Wanneer kun je dat document gebruiken?

Wanneer je als particulier een beroep doet op een aannemer om een woning voor je te bouwen. De overeenkomst bevat een clausule die stelt dat elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van een van de partijen aan de Verzoeningscommissie Bouw kan worden voorgelegd.

Wat is de grootste troef?

Als je een technisch geschil hebt met een aannemer of architect, kun je een beroep doen op de Verzoeningscommissie Bouw. Die commissie werd in 2002 opgericht op initiatief van Test Aankoop, in samenwerking met de sector. Ze biedt je de mogelijkheid om de nadelen van een klassieke gerechtsprocedure (traag, duur, geen controle op het werk van de deskundigen, enz.) te omzeilen.

Het secretariaat van de commissie zal je alle documenten toesturen die nodig zijn om een verzoek tot verzoening in te dienen. 

De kosten voor de verzoeningsprocedure bedragen € 375. Dat bedrag omvat zowel de zitting van de commissie, het bezoek van de expert als diens verslag. Aangezien het een verzoening en geen veroordeling betreft, worden die kosten, wat de commissie ook beslist, verdeeld onder de partijen. De kosten voor eventuele extra expertises wordt geval per geval bepaald, volgens een tarieflijst die je kunt aanvragen bij het secretariaat van de commissie.

Voor meer info

Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 504 97 86, fax 02 504 97 84, www.bouwverzoening.be.

Disclaimer - auteursrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 30/6/1994 op het auteursrecht heeft alleen de auteur het recht om deze overeenkomst te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, in welke vorm ook, toe te staan. Alleen de tekst die in pdf-formaat op onze website wordt gepubliceerd en die welke door onze diensten op papier wordt verspreid, geldt als authentieke tekst. Test Aankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het aanpassen of wijzigen van de authentieke tekst.