Modeldocument

Huurovereenkomst van korte duur voor een woning

01 januari 2022
modelcontracten huren

Van plan een appartement of huis te (ver)huren voor korte duur (maximum 3 jaar)? Hier vind je een model van huurovereenkomst. Kies de geschikte versie in functie van de ligging van de huurwoning: in het Vlaamse en Waalse gewest, of in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Je kunt ons modelcontract hieronder downloaden.

Opgelet! Kies de geschikte versie. 

 • Is de woning gelegen in het Vlaams gewest, gebruik dan de modelovereenkomst met de aanduiding VLA; die is conform de gewijzigde huurwetgeving vanaf 1 januari 2019.
 • Is de woning gelegen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, gebruik dan de modelovereenkomst met de aanduiding BXL; die is conform de gewijzigde huurwetgeving vanaf 1 januari 2018. 
 • Is de woning gelegen in het Waals gewest, gebruik dan de modelovereenkomst met de aanduiding WAL; die is conform de gewijzigde huurwetgeving vanaf 1 september 2018.

Met deze modelcontracten ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

De modelcontracten bevatten ook:

 • een toelichting;
 • de verplichte bijlagen waarvan sprake op het einde van de overeenkomst, meer bepaald:
  • voor het Brussels hoofdstedelijk gewest: de Verklarende bijlage in toepassing art. 218 §5 van de Brusselse Huisvestingscode
  • voor het Waals gewest: Annexe légale obligatoire au bail et Exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité 

Zie daarnaast ook het model voor een negenjarige huurovereenkomst.

Wanneer kun je dit document gebruiken?

Bij de (ver)huur van een huis of een appartement als het voor de huurder om zijn hoofdverblijfplaats gaat.

Met een paar kleine aanpassingen kunnen deze overeenkomst ook worden gebruikt voor een woning die niet de hoofdverblijfplaats vormt van de huurder maar die wel alleen voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Zowel huurders als verhuurders kunnen het initiatief nemen om de overeenkomst te gebruiken.

Wat zijn de grootste troeven?

 • De bepalingen zijn conform de wetgeving die van toepassing is in het gewest..
 • Het contract is billijk voor beide partijen en bevat alle vereiste elementen, o.m. de looptijd van de overeenkomst, de voorwaarden bij vervroegde opzegging, de indexeringsformule, de huurwaarborg, de regeling voor de lasten, het onderhoud en de herstellingen, de regeling bij vroegtijdig overlijden van de (ver)huurder, de bezoekuren na de opzegging enz.

Disclaimer - auteursrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 30/6/1994 op het auteursrecht heeft alleen de auteur het recht om deze overeenkomst te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, in welke vorm ook, toe te staan. Alleen de tekst die in pdf-formaat op onze website wordt gepubliceerd en die welke door onze diensten op papier wordt verspreid, geldt als authentieke tekst. Test-Aankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het aanpassen of wijzigen van de authentieke tekst.