Dossier

Op zoek naar een billijke overeenkomst?

02 januari 2019
Contrats-type

02 januari 2019

Een billijke overeenkomst streeft naar een evenwicht tussen de rechten en plichten van beide partijen. Wij helpen je daarbij met diverse modelovereenkomsten.