Nieuws

Offertes voor buitengevelisolatie: je krijgt vaak te weinig info

03 mei 2021
buitengevelisolatie

De muren langs buiten isoleren is technisch de beste oplossing, maar ook een dure. Test Aankooop voerde een enquête op dat vlak uit, wat 25 offertes opleverde. Maar vaak blijken die niet alle nodige info te bevatten. En de aannemers geven die meestal ook niet mondeling, tenzij je er gericht naar vraagt. Wij vertellen je welke vragen je de aannemers kunt voorschotelen.

Minder dan de helft van de woningen in België beschikt over muurisolatie. En als er wel aanwezig is, voldoet die vaak niet aan de eisen die tegen 2050 zullen worden gesteld om ervoor te zorgen dat woningen dan net zo energiezuinig zouden zijn als een recente nieuwbouwwoning. Buitengevelisolatie zal dan ook aan belang blijven winnen. De ingreep zal niet alleen helpen om de verwarmingsfactuur te drukken – voor een rijwoning met 200 m² geveloppervlak mag je rekenen op een jaarlijkse besparing van € 1 200 – maar ook om het leefcomfort te verhogen en de waarde van de woning op te krikken.

Maar hoe begin je aan zo’n project? Om er het fijne van te weten, vroegen we aan 7 enquêteurs verspreid over het land om contact op te nemen met aannemers actief op het vlak van isolatie van muren langs buiten. Ze kregen de opdracht om 5 offertes en informatie te verzamelen. Uiteindelijk slaagde slechts 1 van de 7 enquêteurs er effectief in om die opdracht binnen 4 maanden tot een goed einde te brengen.

Heel wat aannemers geven nooit een teken van leven, ondanks het versturen van rappels. Ook voor de offertes die binnenkwamen, was vaak een rappel nodig. Offertes komen dus niet zomaar aanwaaien. Uiteindelijk konden we in totaal toch 25 offertes verzamelen.

Even geduld

Je kunt geen goede offerte krijgen zonder voorafgaand plaatsbezoek. Gemiddeld verloopt er zo’n 2 weken tussen het eerste contact met de aannemer en het plaatsbezoek.

Doorgaans duurt dat bezoek ter plaatse een half tot een volledig uur. De aannemers spitsen zich daarbij vooral toe op het nemen van de maten van de gevels, ramen en deuren.

Verder zijn ze doorgaans niet geneigd om je op dat moment uit eigen initiatief veel informatie te geven. Als je zelf geen vragen stelt, blijf je op je honger zitten en leer je weinig bij over hun aanpak. Tenzij de offerte achteraf verduidelijk brengt, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Die offerte komt overigens gemiddeld na 28 dagen of 4 weken bij de klant toe.

Veelal EPS als isolatie en crepi als afwerking

Van de 25 aannemers stellen er 20 crepi voor als afwerking. De overige aannemers kiezen voor gevelpanelen, hout, steenstrips of spuitkurk. En 21 op de 25 aannemers stellen geëxpandeerd polystyreen (EPS) als isolatie voor.

Als dikte gaan ze in Vlaanderen doorgaans uit van 10 cm. Dat volstaat voor de isolatiepremie van de Vlaamse netbeheerder. De Waalse aannemers isoleren dikker (tot 14 cm), wellicht omdat de eis daar voor de woonpremie strenger is. Wij raden aan om zo dik mogelijk te isoleren, tot bv. 20 cm, om futureproof te werken, met het oog op de striktere isolatiedoelstellingen die tegen 2050 zullen gelden. Als het prijsverschil voor de extra centimeters isolatie beperkt blijft, is de investering het overwegen waard.

Uiteenlopende prijzen

Bij buitengevelisolatie met een afwerking in crepi ligt de prijs doorgaans tussen € 126 en € 244 per m². Een afwerking met hout gaat al richting € 250 per m² en voor steenstrips over de € 300 per m². Die hogere prijzen zijn niet onlogisch want er komt meer werk aan te pas.

We merken op dat aannemers de oppervlakte van de gevels elk op hun manier berekenen, wat ruime verschillen kan opleveren. Dat komt onder meer omdat ze de openingen op een andere manier in rekening brengen.

Belangrijker dan het aantal m² is echter na te gaan of alle voorziene werken in de offerte zijn opgenomen (stelling, gevelplinten, aanpassing dakranden, diepere vensterbanken, demontage en herplaatsing van de afvoerpijp, …). Dat alles kan de prijs voor alleen isolatie en afwerking daadwerkelijk met een factor 1,5 doen oplopen, wat in de hierboven vermelde prijzen resulteert.

Hoe concreet aan te pakken?

De plaatsing van buitengevelisolatie biedt het voordeel dat je binnen weinig hinder van de werken hoeft te ondervinden. Maar het gaat toch om ingrijpende werken, die soms tot anderhalve maand in beslag kunnen nemen.

In ons dossier “Isolatie van muren langs buiten” krijg je meer uitleg over de mogelijke technieken met een overzicht van de specifieke aandachtspunten, een opsomming van de eventuele administratieve formaliteiten, info over de prijzen en de premies alsook een checklist van punten die je het best in een offerte vermeld ziet.

Naar ons dossier