Dossier

Een huurcontract stopzetten

22 februari 2023
huurcontract opzeggen

Stopt de huur automatisch op de einddatum van het huurcontract? Of moet iets worden gedaan om de huur op dat ogenblik officieel te beëindigen of ze integendeel voort te zetten?

Wat met de huur als het contract afloopt?

Exclusief voor leden

Krijg toegang tot deze inhoud

Ontdek deze inhoud en veel meer !


Ik ontdek Test Aankoop!