Modeldocument

Opzegging van een huurovereenkomst van korte duur

21 november 2022
Standaardbrief huren

Huur je een woning met een contract van korte duur en wil je de huur opzeggen? Gebruik onze modelbrief om je brief op te stellen en stuur hem 3 maanden voor het aflopen van het contract per aangetekende zending naar je verhuurder.

Je kunt ons modeldocument hieronder downloaden en als basis gebruiken om je document op te stellen.

Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is.

Vervang de grijze gedeelten tussen vierkante haken door je persoonlijke gegevens en kies waar nodig voor de toepasselijke tekstgedeelten.

Goed om te weten

De verhuurder moet de brief via een aangetekende zending ontvangen uiterlijk 3 maanden vóór je wilt dat de huur afloopt.

Het is van belang dat je duidelijk vermeldt welk contract je precies opzegt en op welke datum dat contract afloopt.

Bewaar zorgvuldig het afgiftebewijs en een kopie van je opzeggingsbrief.

Indien noch de huurder noch de eigenaar het contract op deze wijze opzegt, wordt het automatisch een huurovereenkomst van 9 jaar, die begint te lopen op de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst van korte duur in voege trad.