Nieuws

Zijn zonnepanelen nog steeds rendabel?

08 mei 2023
Zonnepanelen op een dak

Toen de elektriciteitsprijzen in 2022 piekten, kon je je zonnepanelen in amper drie jaar terugverdienen. Intussen is de markt weer wat afgekoeld. Maar investeren in zonnepanelen kan nog steeds rendabel zijn, zegt onze energie-expert Olivier Lesage.

Voordelen van zonnepanelen

Kun je nog voorspellingen doen in de onstabiele markt?

Olivier Lesage: “De markt is inderdaad volop in beweging. Op technisch vlak is het heel simpel: zonnepanelen werken. Voor de rest is het verhaal van de zonnepanelen een rollercoaster. Ook de regels veranderen regelmatig en nemen soms onverwachte wendingen. In het najaar van 2022 waren zonnepanelen de jackpot. Een jaar eerder waren velen hun zonnepanelen echter liever kwijt dan rijk: ze voelden zich bekocht omdat die niet de beloofde winst zou opleveren. Hoe dan ook blijft het een investering waarvan het rendement niet exact te voorspellen is, net als op de beurs. We kunnen dus hooguit prognoses maken.” 

Terugverdientijd van zonnepanelen

Hoe zit het op dit moment met de terugverdientijd?

“In Vlaanderen is de terugverdientijd aanzienlijk langer dan in de rest van het land. We hebben de berekening gemaakt op basis van de gemiddelde prijs van de elektriciteit die je van het net haalt – die was € 0,30/kWh in maart 2023 – en het gemiddelde tarief voor de elektriciteit die je in het net brengt, dus de teruglevergoeding van € 0,09/kWh. In de berekening hielden we rekening met een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs met 3 %. Hierbij kwamen we uit op een terugverdientijd van 10 tot 15 jaar.”

“In Brussel is de gemiddelde prijs van de elektriciteit hoger, namelijk € 0,35/kWh, en de terugleververgoeding iets lager: € 0,08/kWh. Maar anders dan in Vlaanderen krijgen zonnepaneeleigenaars er nog groenestroomcertificaten. Het rendement in vergelijking met dat van een spaarrekening is er dus hoger dan in Vlaanderen. Dankzij de groenestroomcertificaten is de terugverdientijd ook korter, namelijk zes tot acht jaar.”

“In Wallonië is het rendement op zonnepanelen vergelijkbaar. Zonnepaneeleigenaars ontvangen er geen groenestroomcertificaten, maar kunnen er wel de terugdraaiende teller behouden. Dat voordeel is des te interessanter omdat de elektriciteit in het zuiden van het land duurder is (€ 0,40/kWh) dan in Vlaanderen en Brussel. Al bij al is de terugverdientijd in Wallonië even lang als in Brussel: zes tot acht jaar.”

Zonnepanelen kopen en installeren

Is de prijs van de zonnepanelen doorslaggevend?

“Dat is inderdaad de belangrijkste factor waar je rekening mee moet houden, samen met de oriëntatie van je zonnepanelen. De aankoopprijs is bepalend voor het rendement en de terugverdientijd. Het eerste wat je moet berekenen, is hoeveel kilowattpiek (kWp) je nodig hebt. Kilowattpiek is de eenheid waarin het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt. De  kilowattpiek wordt berekend door het jaarlijkse elektriciteitsverbruik te delen door ongeveer 900 voor zonnepanelen met een gunstige oriëntatie. Voor een gemiddeld huishouden dat 3 500 kWh per jaar verbruikt, wordt 4 kWp aanbevolen.”

Keuze van de juiste zonnepanelen

“Er was een tijd dat de installatie meer dan € 6 000 per kilowattpiek kostte. Sindsdien zijn de prijzen sterk gezakt, momenteel liggen ze tussen € 1 200 en € 2 000 per kilowattpiek. Hoe groter de installatie, hoe lager de prijs per kilowattpiek. Het is raadzaam om meerdere offertes te vragen en te letten op bepaalde clausules, zoals de garantietermijn voor de omvormer. Dat onderdeel van de installatie zal het snelst aan vervanging toe zijn. Tien jaar garantie hierop wordt als het minimum beschouwd.”

Installeren en onderhouden van zonnepanelen

Is het beter om hoogrendementspanelen te laten installeren?

“Niet noodzakelijk. Zonnepanelen die een hoog rendement leveren, zijn op zich niet beter dan gewone, maar produceren evenveel stroom op een kleinere oppervlakte. Ik raad hoogrendementspanelen aan als je dak niet groot genoeg is voor het aantal zonnepanelen dat nodig is om je verbruik volledig te dekken. Als je wel genoeg plaats hebt, kun je zonnepanelen plaatsen die iets minder produceren per paneel, maar goedkoper zijn.”

Besparen en verdienen met zonnepanelen

Kun je verdienen aan de terugleververgoeding?

“Dat tarief, dat de elektriciteitsleveranciers in Brussel en Vlaanderen aanbieden aan zonnepaneeleigenaars met een digitale meter, volgt dezelfde curve als de prijs van de elektriciteit die je afneemt, maar ligt gemiddeld drie tot vier keer lager. De grootste winst zit dus in je zelfverbruik. Die stroom moet je immers niet van het net afhalen en het financiële voordeel per kilowattuur is gelijk aan de totale prijs van de elektriciteit, inclusief alle kosten.” 

Investeringskosten en subsidies 

“Verschillende factoren verklaren het grote verschil in prijs van de elektriciteit die je van het net haalt en de stroom die je zelf in het net brengt. Bij de elektriciteit die je van het net afneemt, vertegenwoordigt de stroom zelf slechts een deel van de totale prijs. De totale kosten omvatten ook netkosten, heffingen en btw. Die spelen niet mee als je stroom in het net brengt. Bovendien wordt de elektriciteit niet altijd geïnjecteerd op een moment dat de elektriciteitsprijs het hoogst is. Je kunt weliswaar bij verschillende leveranciers op zoek gaan naar de hoogste terugleververgoeding, maar ze eisen bijna altijd dat je ook een contract bij hen sluit voor de afname van elektriciteit.”

Wil je weten hoe je op energie kunt besparen?

Het is dus nog steeds interessant om zonnepanelen te laten installeren. Vraag nu jouw betrouwbare offerte aan met de beste prijs-kwaliteit. Je vindt alle informatie op het platform van Testaankoop.

Vraag je offerte aan