Nieuws

Vraag Test Aankoop ingewilligd: bijkomende steun voor warmtepompeigenaars met zonnepanelen

08 juni 2021
zonnepanelen, warmtepomp, premie, compensatie

De Vlaamse regering heeft een akkoord over een bijkomende premie voor prosumenten die over een warmtepomp beschikken. Zij dreigden bij uitstek het kind van de rekening te zijn door de afschaffing van de terugdraaiende teller. Test Aankoop reageert tevreden maar pleit ervoor om de klimaatvriendelijke keuze voor de warmtepomp ook in de feiten voordeliger te laten uitvallen.

De vernietiging van het stelsel van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof begin dit jaar, treft meer dan 500 000 gezinnen met zonnepanelen. Daarvan zagen er 100 000 vanaf 1 maart de teller al niet langer virtueel terugdraaien en voelden zij meteen de impact van de wijziging.

Om het verlies enigszins te compenseren, kondigde men reeds een eenmalige financiële compensatie aan die een rendement van 5% moet garanderen, weliswaar op een gemiddelde installatie. Met onze terugdraaichecker kun je nog steeds berekenen wat de impact is van de afschaffing van de terugdraaiende teller op jouw stroomfactuur.

NAAR ONZE REKENMODULE

Nu kondigt de Vlaamse regering een bijkomende premie aan voor de 31 000 eigenaars van een warmtepomp.

Warmtepompeigenaars zwaarst getroffen

Deze groep van prosumenten was bij uitstek het kind van de rekening. Ze plaatsten vaak zonnepanelen om het hoge verbruik van hun warmtepomp in de winter te kunnen compenseren met een hoge eigen stroomproductie in de zomer. Ze hadden geïnvesteerd in een duurzame verwarmingstechnologie maar dreigden financieel zwaar te moeten boeten voor deze beslissing. 

Test Aankoop drong bij de minister van Energie dan ook meermaals aan op bijkomende steun voor deze hardst getroffen groep.

Bijkomende premie van 1 163 euro

Er lijkt nu een oplossing in zicht. Concreet zouden zonnepaneeleigenaars die een warmtepomp voor woningverwarming hebben geplaatst vóór 31 december 2020, een vaste premie kunnen aanvragen van 1 163 euro. Deze premie komt bovenop de retroactieve premie die eerder werd aangekondigd voor zonnepaneeleigenaars.

De bijkomende warmtepomppremie moet wel nog voor advies naar verschillende instanties, zoals de Raad van State. Pas nadat het besluit definitief is goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zal de aanvraag kunnen gebeuren. Er wordt gemikt op het najaar.

Wie een digitale meter heeft, krijgt dan zes maanden de tijd om de premie aan te vragen. Wie nog een klassieke analoge meter heeft, zou uiterlijk een half jaar na de vervanging ervan door een digitaal exemplaar een aanvraag moeten doen, en sowieso ten laatste eind 2025.

Meer nodig dan premies

Test Aankoop is alvast tevreden met het voorstel. Bovendien juichen we toe dat de financiering van de maatregel, die 37,2 miljoen euro zal kosten, niet zal gebeuren via de energiefactuur. Toch is er volgens ons meer nodig dan premies alleen om het vertrouwen van de consument helemaal te herstellen: een stabiel beleidskader met een duidelijke langetermijnvisie en plan van aanpak dat de energietransitie ondersteunt.

Wij roepen op om bijvoorbeeld werk te maken van een betaalbare, transparante en rechtvaardige elektriciteitsfactuur. Als we van fossiele brandstoffen af willen, zal elektriciteit een belangrijkere rol spelen in de komende jaren. Welnu, dan moeten duurzame keuzes zoals warmtepompen worden beloond in plaats van afgestraft. En daarom is het zaak om van de klimaatvriendelijk keuze ook de meest voordelige keuze te maken.