Nieuws

Test Aankoop schaart zich achter informatiecampagne over de energietransitie

22 oktober 2021
mee met de stroom, energietransitie

Zowat 4 op de 5 consumenten is niet vertrouwd met het begrip van de energietransitie. Een breed gedragen infocampagne op initiatief van de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius moet hieraan verhelpen en uitleggen waarom die transitie nodig is en wat ze voor ons betekent. Ook wij scharen ons achter deze campagne. Correcte en duidelijke informatie is voor ons dan ook een absolute must.

Je hebt het begrip ‘energietransitie’ ongetwijfeld al eens horen waaien. Maar wat het precies inhoudt en wat je zelf kunt doen, blijkt lang niet voor iedereen even duidelijk. Volgens een studie van Vlaams netbeheerder Fluvius is maar liefst 4 op de 5 consumenten er te weinig mee vertrouwd. Zodra ze meer uitleg krijgen, vinden ze nochtans vaak dat er iets moet gebeuren. Tegelijk zijn ze op zoek naar meer inzichten, ondersteuning en concreet advies.

Naar een koolstofarme energievoorziening

De energietransitie impliceert de omslag naar een koolstofarme energievoorziening waarbij we afstappen van fossiele brandstoffen en kiezen voor hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. 

Het energiesysteem van de toekomst zal worden gekenmerkt door een grotere energie-efficiëntie (minder energieverbruik), een meer lokale, decentrale elektriciteitsproductie en een meer flexibele afstemming van de vraag op het aanbod. Het komt er op aan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en te evolueren naar een klimaat- en CO2-neutrale samenleving tegen 2050.

Actievere rol voor de consument

Dit houdt een totale omwenteling in want de rol van de consument wijzigt drastisch. Hij zal niet langer een passieve verbruiker zijn, maar een actieve deelnemer aan de markt worden, die zelf zijn elektriciteit zal produceren en consumeren, opslaan, verkopen aan zijn buur en flexibel zijn energievraag zal verschuiven. 

Correcte en betrouwbare informatie een must

De doorsneeconsument verdiept zich niet in complexe energievraagstukken. Correcte, betrouwbare informatie is dan ook onontbeerlijk om van de energietransitie een succes te maken. Onder meer over het einddoel, het af te leggen traject en wat consumenten concreet zelf kunnen doen. Wij beklemtonen het belang hiervan al langer.

We zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius het initiatief hebben genomen voor een uitgebreide informatiecampagne die het belang en de impact van de energietransitie op ons leven toelicht. Wij scharen ons, samen met tal van andere organisaties, achter deze campagne omdat we ervan overtuigd zijn dat de energietransitie gebaat is bij een breed draagvlak.

Zuiniger, slimmer en groener

De principes ‘zuiniger, slimmer en groener’ staan centraal in deze campagne. Dit betekent het ondersteunen van een zuiniger energieverbruik, de elektrificatie van het energiegebruik en de omslag naar klimaatvriendelijke energiebronnen. 

Op ons energieplatform bundelen we voor jou alvast alle informatie over hoe jij zuiniger, slimmer en groener met energie kunt omspringen. We stellen je ook enkele tools voor om je energiefactuur te drukken.

NAAR ONS ENERGIEPLATFORM

Daarnaast zullen we druk blijven uitoefenen op overheden en marktspelers om jouw belangen en die van alle consumenten centraal te plaatsen. Dat kan door duurzame keuzes te belonen, jou mee de vruchten te laten plukken