Nieuws

Zonnepanelen nog steeds een zinvolle keuze

14 oktober 2021
zonnepanelen

Dit jaar worden er duidelijk minder installaties van zonnepanelen geplaatst dan vorig jaar. Daar heeft de heisa rond de afschaffing van de terugdraaiende teller voor wie een digitale meter heeft, een duidelijke rol in gespeeld. Toch kan de investering in zonnepanelen nog steeds een meer dan zinvolle keuze zijn.

Via de zonnekaart kun je in Vlaanderen nagaan of je dak geschikt is om er zonnepanelen te plaatsen. Zo biedt een op het zuiden georiënteerd dak met een helling van 30 à 35° het hoogste rendement. Maar een oost-westoriëntatie kan eveneens interessant zijn.

Toch nog voordelig zonder terugdraaiende teller

Het spreekt vanzelf dat de terugdraaiende teller een belangrijk voordeel was. Als dat wegvalt zodra je een digitale teller hebt, heeft dat een forse impact op het financiële rendement van de investering. Toch kan het rendement van de investering over 20 jaar beslist meevallen.

Een van de cruciale elementen daarbij is de aankoopprijs van de installatie. Zoals de grafiek in ons dossier over zonnepanelen aangeeft, is dit een bepalende factor, naast een zo hoog mogelijk zelfverbruik. Met een zeer goede oriëntatie, een hoog direct verbruik van de opgewekte stroom en een aanschafprijs van hooguit € 1 250 per kWp (kilowattpiek) kan het rendement oplopen tot 4 %. In minder gunstige omstandigheden kan het rendement zakken tot 1,5 %.

Overigens kun je aanspraak maken op een eenmalige investeringspremie. Die is voorzien tot en met 2024, maar vermindert geleidelijk aan doorheen de jaren.

Energieonafhankelijker worden

Met de sterk gestegen elektriciteitsprijzen wordt opnieuw duidelijk dat je maar beter minder afhankelijk wordt van energie. De eigen opgewekte stroom brengt je trouwens meer op nu de elektriciteitstarieven hoog staan. Bovendien is het bedrag van de terugleververgoeding voor wie over een digitale teller beschikt, intussen sterk gestegen.

Het is natuurlijk moeilijk te voorspellen hoe de stroomprijzen zullen evolueren, al is de kans op sterke dalingen daar kleiner dan voor de gasprijzen. Met eigen zonnepanelen ben je in de toekomst hoe dan ook beter gewapend tegen een nieuwe opstoot van de elektriciteitstarieven. 

Naar onze actie rond zonnepanelen