Nieuws

Waarom je beter je stroomverbruik spreidt vanaf 2022

26 augustus 2020
nettarieven capaciteitstarief

Vanaf 2022 zullen de netkosten in de stroomfactuur in Vlaanderen afhangen van je piekverbruik en niet zozeer van je totaal verbruik zoals nu. Daardoor dreigt elektriciteit duurder te worden voor 4 op de 10 gezinnen.

Voor wie een digitale meter heeft, zullen de laatste 12 maandpieken in het verbruik van een gezin bepalen hoeveel netkosten je zult betalen. De netkosten bedragen vandaag ongeveer een kwart van de totale elektriciteitsfactuur. Een maandpiek is het hoogste piekvermogen dat tijdens een kwartier in die maand verbruikt is. Hoe meer toestellen je tegelijk inschakelt, hoe hoger jouw piekverbruik op dat moment dreigt op te lopen.

Heb je nog een analoge meter, die enkel de stroomafname registreert en dus niet de piek, dan zul je een minimale vaste bijdrage moeten betalen die overeenstemt met een verbruikspiek van 2,5 kW. Daarnaast zul je nog een deel van de kosten per kWh aan een hoger tarief betalen dan klanten met een digitale meter. 

De wijziging is ingegeven door het toenemende belang van lokale hernieuwbare energie en de verwachting dat elektrische auto’s en warmtepompen de elektriciteitsvraag zullen doen stijgen. Daardoor vreest energieregulator VREG in de toekomst op bepaalde momenten een overbelasting van het net. Die overbelasting opvangen, zou aanzienlijke investeringen aan het net vereisen en de nettarieven doen stijgen. 

Volgens de VREG zouden 6 op 10 gezinnen door de nieuwe tariefstructuur minder of hooguit 10 % méér betalen dan vandaag. Dat betekent dat 4 op de 10 gezinnen wel minstens 10 % méér zouden betalen. Een gemiddeld gezin met een verbruik van 3 500 kWh en een gemiddeld piekverbruik van 3,15 kW zou volgens de berekeningen van de regulator zijn factuur met zo’n € 50 zien dalen. Wie een relatief laag stroomverbruik van 1 200 kWh heeft maar een vergelijkbare maandpiek als een doorsneegezin, zou daarentegen zo’n € 40 meer betalen.

Om de energiefactuur binnen de perken te houden, poogt de VREG mensen te overhalen om hun verbruik meer te spreiden via het capaciteitstarief. 

Hoe kan ik pieken in elektriciteitsverbruik vermijden?

Je vermijdt pieken in elektriciteitsverbruik door geen verschillende energieverslindende toestellen tegelijk in te schakelen.

Elk toestel dat sterk opwarmt of verwarmt zal 2 à 3 kW vermogen nodig hebben. Denken we maar aan onder meer de oven, kookplaten, de droogkast, de wasmachine, het stoomstrijkijzer, de klassieke elektrische boiler, de waterkoker en de vaatwasser. Zodra twee van die toestellen aan de slag gaan, kan het piekverbruik al oplopen tot 4 à 6 kW. 

Tegelijk hangt veel af van hoe lang het toestel op vol vermogen werkt. Duurt het voor een waterkoker van 2,2 kW bv. drie minuten om water te koken, dan telt het vermogen ervan voor slechts een vijfde mee in het kwartiervermogen of dus 0,44 kW. Als een wasmachine met een vermogen van 2,5 kW tijdens een kookwasprogramma een kwartier op vol vermogen draait, moet je wel 2,5 kW meetellen. Dan zit je met 1 toestel al bijna aan de gemiddelde piek van 3,15 kW waar de VREG het over heeft.

Als verbruiker kun je alleen proberen om deze toestellen niet tegelijk te gebruiken. Al is dat niet altijd evident. Zo kun je erop letten om een vaatwasser, wasmachine en een droogkast niet tegelijkertijd te laten draaien, maar een avondje koken voor vrienden waarbij meerdere kookplaten en de oven tegelijkertijd actief zijn zal sowieso leiden tot een hoger piekverbruik. Als je dat elke maand eens doet, kan de aanrekening van het capaciteitstarief hoger uitvallen.

Speelt het tijdstip waarop mijn piekverbruik plaatsvindt een rol?

Vandaag betaal je een verschillend distributienettarief in functie van je type meter: wie over een tweevoudige meter beschikt, betaalt bijvoorbeeld een lager nettarief tijdens de daluren die van ’s avonds tot ’s ochtends gelden. Dat onderscheid wordt afgeschaft voor het deel nettarieven vanaf 2022. Het tijdstip waarop je piekverbruik plaatsvindt speelt dus geen rol.
 
Daarnaast zal men de komende jaren ook het voordeeltarief voor de exclusief nachtmeter afbouwen. Dit treft vooral gezinnen die beschikken over een accumulatieverwarming die ’s nachts oplaadt. Het voordeeltarief dat zij genieten, kwam er destijds om de nachtelijke elektriciteitsafname te vergroten zodat ze beter afgestemd was op de productie van onze kerncentrales. Vandaag acht de VREG dit niet langer relevant en wil hij deze gezinnen richting energie-efficiëntere verwarmingstechnologieën duwen. Dat is echter niet voor iedereen technisch en financieel haalbaar.
 

Test Aankoop eist ...

De denkoefening over de toekomst van de nettarieven werd in 2016 gestart door de VREG. Om het risico op prijsschokken te minimaliseren en de consument de tijd te geven te wennen aan de hervorming, pleitten wij er meermaals voor om in eerste instantie zo dicht mogelijk te blijven aanleunen bij de huidige vertrouwde tariefstructuur.

Hoewel er sinds 2016 veel verbeterd is aan de berekeningswijze van het capaciteitstarief, vrezen wij nog steeds dat de nu al complexe stroomfactuur nog onduidelijker zal worden. Consumenten hebben vandaag immers geen enkele voeling met hun piekverbruik en weten niet hoe ze dit kunnen beïnvloeden. Wij lieten de VREG weten dat het absoluut noodzakelijk zal zijn om de consument maximaal te informeren en te adviseren over zijn piekverbruik. 

De hervorming treft zwaar de huishoudens die over accumulatieverwarming beschikken die ’s nachts oplaadt. Zij zullen de komende jaren fors meer betalen. Dit terwijl gezinnen die verwarmen met exclusief nacht een grotere kans hebben om in energiearmoede te verzeilen. Wij pleitten er dan ook voor maatregelen om een toename van de energiearmoede tegen te gaan. Tot slot drongen wij bij de VREG aan op een gedetailleerde becijfering die de tarifaire impact van de hervormingen duidelijk weergeeft voor verschillende verbruiksprofielen.