Nieuws

Waarom je beter je stroomverbruik spreidt vanaf 2022

26 augustus 2020
nettarieven capaciteitstarief

Vanaf 2022 zullen de netkosten in de stroomfactuur in Vlaanderen afhangen van je piekverbruik en niet zozeer van je totaal verbruik zoals nu. Daardoor dreigt elektriciteit duurder te worden voor 4 op de 10 gezinnen.

Voor wie een digitale meter heeft, zullen de laatste 12 maandpieken in het verbruik van een gezin bepalen hoeveel netkosten je zult betalen. De netkosten bedragen vandaag ongeveer een kwart van de totale elektriciteitsfactuur. Een maandpiek is het hoogste piekvermogen dat tijdens een kwartier in die maand verbruikt is. Hoe meer toestellen je tegelijk inschakelt, hoe hoger jouw piekverbruik op dat moment dreigt op te lopen.

Heb je nog een analoge meter, die enkel de stroomafname registreert en dus niet de piek, dan zul je een minimale vaste bijdrage moeten betalen die overeenstemt met een verbruikspiek van 2,5 kW. Daarnaast zul je nog een deel van de kosten per kWh aan een hoger tarief betalen dan klanten met een digitale meter. 

De wijziging is ingegeven door het toenemende belang van lokale hernieuwbare energie en de verwachting dat elektrische auto’s en warmtepompen de elektriciteitsvraag zullen doen stijgen. Daardoor vreest energieregulator VREG in de toekomst op bepaalde momenten een overbelasting van het net. Die overbelasting opvangen, zou aanzienlijke investeringen aan het net vereisen en de nettarieven doen stijgen. 

Volgens de VREG zouden 6 op 10 gezinnen door de nieuwe tariefstructuur minder of hooguit 10 % méér betalen dan vandaag. Dat betekent dat 4 op de 10 gezinnen wel minstens 10 % méér zouden betalen. Een gemiddeld gezin met een verbruik van 3 500 kWh en een gemiddeld piekverbruik van 3,15 kW zou volgens de berekeningen van de regulator zijn factuur met zo’n € 50 zien dalen. Wie een relatief laag stroomverbruik van 1 200 kWh heeft maar een vergelijkbare maandpiek als een doorsneegezin, zou daarentegen zo’n € 40 meer betalen.

Om de energiefactuur binnen de perken te houden, poogt de VREG mensen te overhalen om hun verbruik meer te spreiden via het capaciteitstarief. 

Hoe kan ik pieken in elektriciteitsverbruik vermijden?

Je vermijdt pieken in elektriciteitsverbruik door geen verschillende energieverslindende toestellen tegelijk in te schakelen.

Elk toestel dat sterk opwarmt of verwarmt zal 2 à 3 kW vermogen nodig hebben. Denken we maar aan onder meer de oven, kookplaten, de droogkast, de wasmachine, het stoomstrijkijzer, de klassieke elektrische boiler, de waterkoker en de vaatwasser. Zodra twee van die toestellen aan de slag gaan, kan het piekverbruik al oplopen tot 4 à 6 kW. 

Tegelijk hangt veel af van hoe lang het toestel op vol vermogen werkt. Duurt het voor een waterkoker van 2,2 kW bv. drie minuten om water te koken, dan telt het vermogen ervan voor slechts een vijfde mee in het kwartiervermogen of dus 0,44 kW. Als een wasmachine met een vermogen van 2,5 kW tijdens een kookwasprogramma een kwartier op vol vermogen draait, moet je wel 2,5 kW meetellen. Dan zit je met 1 toestel al bijna aan de gemiddelde piek van 3,15 kW waar de VREG het over heeft.

Als verbruiker kun je alleen proberen om deze toestellen niet tegelijk te gebruiken. Al is dat niet altijd evident. Zo kun je erop letten om een vaatwasser, wasmachine en een droogkast niet tegelijkertijd te laten draaien, maar een avondje koken voor vrienden waarbij meerdere kookplaten en de oven tegelijkertijd actief zijn zal sowieso leiden tot een hoger piekverbruik. Als je dat elke maand eens doet, kan de aanrekening van het capaciteitstarief hoger uitvallen.

Speelt het tijdstip waarop mijn piekverbruik plaatsvindt een rol?

Vandaag betaal je een verschillend distributienettarief in functie van je type meter: wie over een tweevoudige meter beschikt, betaalt bijvoorbeeld een lager nettarief tijdens de daluren die van ’s avonds tot ’s ochtends gelden. Dat onderscheid wordt afgeschaft voor het deel nettarieven vanaf 2022. Het tijdstip waarop je piekverbruik plaatsvindt speelt dus geen rol.
 
Daarnaast zal men de komende jaren ook het voordeeltarief voor de exclusief nachtmeter afbouwen. Dit treft vooral gezinnen die beschikken over een accumulatieverwarming die ’s nachts oplaadt. Het voordeeltarief dat zij genieten, kwam er destijds om de nachtelijke elektriciteitsafname te vergroten zodat ze beter afgestemd was op de productie van onze kerncentrales. Vandaag acht de VREG dit niet langer relevant en wil hij deze gezinnen richting energie-efficiëntere verwarmingstechnologieën duwen. Dat is echter niet voor iedereen technisch en financieel haalbaar.
 

Test Aankoop eist ...

De denkoefening over de toekomst van de nettarieven werd in 2016 gestart door de VREG. Om het risico op prijsschokken te minimaliseren en de consument de tijd te geven te wennen aan de hervorming, pleitten wij er meermaals voor om in eerste instantie zo dicht mogelijk te blijven aanleunen bij de huidige vertrouwde tariefstructuur.

Hoewel er sinds 2016 veel verbeterd is aan de berekeningswijze van het capaciteitstarief, vrezen wij nog steeds dat de nu al complexe stroomfactuur nog onduidelijker zal worden. Consumenten hebben vandaag immers geen enkele voeling met hun piekverbruik en weten niet hoe ze dit kunnen beïnvloeden. Wij lieten de VREG weten dat het absoluut noodzakelijk zal zijn om de consument maximaal te informeren en te adviseren over zijn piekverbruik. 

De hervorming treft zwaar de huishoudens die over accumulatieverwarming beschikken die ’s nachts oplaadt. Zij zullen de komende jaren fors meer betalen. Dit terwijl gezinnen die verwarmen met exclusief nacht een grotere kans hebben om in energiearmoede te verzeilen. Wij pleitten er dan ook voor maatregelen om een toename van de energiearmoede tegen te gaan. Tot slot drongen wij bij de VREG aan op een gedetailleerde becijfering die de tarifaire impact van de hervormingen duidelijk weergeeft voor verschillende verbruiksprofielen.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

22 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Is er nog meer bekend over de capaciteitsformule? Weet er iemand als de transmissie- en distributiekosten apart bepaald voor dag- en nachtstroom bij tweevoudig tarief, of als de hoogste piek doorslaggevend is? Is het dan nog interessant om te kiezen voor tweevoudig voor accumulatieverwarming? Bovendien begrijp ik dat de tarifering zal bepaald worden door de netbeheerders zonder enige inzicht van de verbruikers. Is dit wel legaal?

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/01/2021
, Gereageerd:

Ik stel me dezelfde vraag als Jean Claude i.v.m. de tarifering als het capaciteitsmodel in voege komt. Nu al het geld dat aan eigenaars van zonnepanelen zal worden uitgegeven vrees ik ervoor dat de tarievenstijging in 2022 naast de al aangekondigde stijging, noch verder zal doorstijgen: want die compensaties voor eigenaars van zonnepanelen , zal doorbelast worden aan alle electriciteitsgebruikers en wij als 140 000 gezinnen met accumulatieverwarming het meest... Ik belde aan Engie en kreeg hier geen antwoord - ze hebben hier totaal geen antwoord op. Ik zit met een slecht georienteeerd dak en zonnepanelen zijn geen optie volgens Engie's zonnepanelenpartner. Ik hoop dat er een plan is voor ons , want dit is er nu niet. Warmtepomp als vervanger van accumulatie maar tegen wel tarief (nog duurder tarief) als je geen zonnepanelen hebt om deel op te vangen... is mijn vraag? Ook weet ik niet of een hele winter het geruis van een binnen unit als storend zal beschouwd worden - accumulatie bij mij maakt slechts geluid bij dagelement maar een binnen unit is een luchtstroom. Dus meer vragen, dan antwoorden sinds de zonnepanelen saga... Wat adviseert en ons gebruikers van accumulatie verwarming?

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/12/2020

Wij hebben elektrische accumulatieverwarming, tijdens de jaren tachtig sterk aangemoedigd door de overheid.De dag dat ik meer moet betalen omwille van het nieuwe tarifieringsysteem dat men vanaf 2022 wil invoeren, installeer ik een houtkachel;
Spijtig voor het milieu maar ik word nu al elk jaar uitgeperst als een citroen via mijn energiefactuur

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/02/2021
, Gereageerd:

Correct , elektrisch verwarmen werd toen aangemoedigd , ondertussen is dat mensje die daar woont reeds jaren weduwe en reeds 85 jaar oud..... moet zij nu nog haar huidige accumulatieverwarming (die werkt op 'exclusief nachtarief' ) vervangen door iets anders ? Dievenbende !

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/02/2021
, Gereageerd:

Gezinnen met elektrische verwarming of warmtepomp worden zeker en vast extra hard getroffen door het arrest van het Grondwettelijk Hof. Het hoge winterverbruik zal niet meer gecompenseerd kunnen worden door een hoge zomerproductie wat uiteraard een grote financiële impact heeft. We pleitten bij het kabinet dan ook al voor extra compensatie voor deze groepen. Tijdens de gesprekken die we met het kabinet van de minister van Energie hebben gehad, kregen we alvast te horen dat dit wordt onderzocht. Zodra we nieuws hebben zullen we hierover berichten. mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/02/2021
, Gereageerd:

Ik vrees dat er van extra compensatie niet veel in huis zal komen. Dit concludeer ik uit het antwoord van Mevr. Demir in de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie van 3 feb. ll.
Ik citeer uit het verslag het antwoord van de minister :

" Wat uw vierde vraag betreft: inderdaad, warmtepompen in combinatie met zonnepanelen zijn de laatste jaren vooral geplaatst bij nieuwbouw. Deze woningen zijn daardoor zeer energie-efficiënt en hebben in veel gevallen ook een korting gekregen of zelfs een vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar. Dat mogen we niet vergeten. Die vrijstelling zullen ze ook behouden. Dit voordeel is niet meegerekend in de berekening van die investeringspremie, anders zou die investeringspremie ook lager zijn. Op deze wijze wordt dus wel al indirect rekening gehouden met de warmtepompen en de zonneboilers."

Kortom: De bocht is al ingezet.

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/02/2021
, Gereageerd:

Bedankt om dit met ons te willen delen via dit forum, het is nog even afwachten geblazen, zodra we hier meer over weten komen we erop terug. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/11/2020

Wij hebben exclusief nachttarief welke we niet meer gebruiken. Daarnaast hebben we dag-nachttarief. Het nachttarief welke ik gebruik voor vaatwasser, wasmachine en droogkast. Aangezien dit nachttarief in het weekend ook doorloopt probeer ik hier ook rekening te houden en wasmachine, droogkast en oven optimaal te gebruiken. Valt dit "voordeliger" tarief weg en wordt dit nu "piektarief"

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/12/2020
, Gereageerd:

Hallo Martine, het klopt dat de VREG heeft beslist dat met de invoering van het capaciteitstarief in 2022 het dag- en nachttarief voor de netkosten zal verdwijnen. Dit omdat men dat onderscheid in het huidige energielandschap met meer variabele hernieuwbare energieproductie niet meer relevant acht. Maar je energieleverancier kan je nog wel degelijk een voordeliger nachttarief blijven voorstellen, daar verandert niets aan ! 

Het capaciteitstarief dat in Vlaanderen vanaf 2022 wordt ingevoerd, is ingegeven door het toenemende belang van lokale hernieuwbare energie en de verwachting dat elektrische auto’s en warmtepompen de elektriciteitsvraag zullen doen stijgen. Daardoor vreest energieregulator VREG in de toekomst op bepaalde momenten een overbelasting van het net. Die overbelasting opvangen, zou aanzienlijke investeringen aan het net vereisen en de nettarieven doen stijgen. De oplossing hiervoor zou onder meer bestaan in een betere spreiding van het verbruik. Het tijdstip waarop je piekverbruik plaatsvindt zal daarbij geen rol spelen. Het is niet zo dat de netfactuur voor iedereen drastisch zal verhogen: alles hangt af van je persoonlijke situatie en je verbruik. Consumenten met een heel beperkt stroomverbruik riskeren wel hun factuur te zien verhogen. Meer info :  https://bit.ly/3jzT8Xp  . Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/01/2021
, Gereageerd:

Beste Testaankoop, de nieuwe regeling voor 2022 bekijk ik met veel argwaan. Veel onbekende factoren. Ik heb eerder de indruk dat de consument nog meer de dupe zal zijn van de elektriciteitsrekening in de toekomst. De compensatieregeling voor de terugdraaiende teller die men aan het uitwerken stelt in 2022 misschien niks meer voor. Aan onze consumentenorganisatie om dit goed te bewaken. Tot april bouwt de Vlaamse regering een afkoelingsperiode in. Laten we ons niet in slaap wiegen !!!

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/10/2020

Beste Bernard,

Waar hebt u de volgende formule gevonden?
"80% * piek capaciteit (kW) * 720 (uren) * kWh prijs (EUR/kWh)"

Voor alle duidelijkheid, uw netkosten (en dus niet uw verbruik) zullen in de toekomst berekend worden in functie van uw piekverbruik (80%) en uw effectief verbruik (20%).

De tarieven zijn nog onbekend. We kunnen dus nog niet eventuele extra kosten berekenen.

Het is dus ook niet correct om een piekverbruik te vermenigvuldigen door tijd en door een verbruikstarief. M.a.w. de bedoeling is niet het verbruik van klanten te factureren in functie van hun piekverbruik.

Mvg,

Rodrigo

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/10/2020

eigelijk is dit een schande, wat de vreg zegt is dat je beter met fossiele brandstoffen kan rijden/werken : vergeet het Elektrisch Voertuig, de elektrische haagschaar, grasmachine , .... Ik rij sinds 2015 elektrisch en door die tarificatie wordt ik de dupe.

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/09/2020

Dit wordt toch wel al te gek: men zou dus elke dag een schema moeten opstellen welk toestel wanneer in te schakelen om te vermijden dat men boven de piek komt. En wat met zonnepanelen: vb: de zon schijnt dus joepie ik kan de wasmachine en droger tegelijk aanzetten. maar dan komt er plots een wolk aanschuiven. wat nu? Misschien zouden de leden van de VREG hun nieuw systeem zelf eens thuis kunnen testen voor een jaar en dan zien hoe hun factuur eruit ziet? En wat voor hen die de overheid gevolgd hebben en een elektrische of plugin hybride wagen kochten? Die hebben dus elke dag prijs met de piek.
Leven we al niet met genoeg stress om ook dit er nog eens bij te krijgen? Komaan zeg.

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/09/2020

Goede uiteenzetting Bernard!

Ik verwarm met elektrische accumulatoren die 's nachts opladen met
een piekvermogen van 10kW. De prijs die ik daarvoor betaal is nu al 3x
zo veel als iemand die doodleuk fossiele brandstoffen opstookt. De grootste oplichterij is het feit dat de overheid in de jaren 80 elektrische
verwarming heeft aangemoedigd!! Iedereen wordt erin geluisd en de volgende zijn de mensen met de elektrische wagens en zonnepanelen. Gelukkig heb ik nog een allesbrander waar ik alles in kwijt kan. Sorry milieu, ik wou in het verleden het beste voor jou door te verwarmen op 100% groene elektriciteit, maar de overheid heeft mij een oor aangenaaid waardoor ik terug zal moeten vervuilen. Terug een goei Leuvense stoof of
een open haard *** en aftakken van de straatverlichting, dat is hetgeen dat de overheid wil! Dit land gaat echt terug naar de middeleeuwen. Je hebt gelijk Bernard, hier komen accidenten van!

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/09/2020

Goede uiteenzetting Bernard!

Ik verwarm met elektrische accumulatoren die 's nachts opladen met
een piekvermogen van 10kW. De prijs die ik daarvoor betaal is nu al 3x
zo veel als iemand die doodleuk fossiele brandstoffen opstookt. De grootste oplichterij is het feit dat de overheid in de jaren 80 elektrische
verwarming heeft aangemoedigd!! Iedereen wordt erin geluisd en de volgende zijn de mensen met de elektrische wagens en zonnepanelen. Gelukkig heb ik nog een allesbrander waar ik alles in kwijt kan. Sorry milieu, ik wou in het verleden het beste voor jou door te verwarmen op 100% groene elektriciteit, maar de overheid heeft mij een oor aangenaaid waardoor ik terug zal moeten vervuilen. Terug een goei Leuvense stoof of
een open haard *** en aftakken van de straatverlichting, dat is hetgeen dat de overheid wil! Dit land gaat echt terug naar de middeleeuwen. Je hebt gelijk Bernard, hier komen accidenten van!

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/09/2020
, Gereageerd:

Losstaand van het feit dat het inderdaad nog duurder zal worden voor mensen
met accumulatieverwarming is de berekening van mr. Bernard Pauwels niet correct.

U verrekent dat maximum kwartiervermogen van 6kW naar kWh energieverbruik gedurende
één maand, neemt daar 80% van en vermenigvuldigt dat met de totale elektriciteitsprijs van 0.34€.

Als u elke dag, gedurende een heel jaar een maximum vermogen van 6kW zou afnemen is
dat jaargemiddelde 6kW piek en aan de hand van een tarifering ( die nog niet bekend is denk ik)
zal u dan meer of minder betalen afhankelijk van dat gemiddelde piekvermogen. Dat deel is 80% van het nettarief, die andere 20% hangt vast aan uw verbruik.

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/09/2020
, Gereageerd:

Het is inderdaad niet evident om op dit moment een precies antwoord te formuleren op de vraag hoeveel u dit gaat kosten aangezien er nog geen tarieven bekend zijn. Maar volgens de VREG zal het capaciteitstarief de energietransitie faciliteren en niet afremmen. Meer info hierover vind je op de site van de VREG via volgende link: https://www.vreg.be/nl/faq/toekomst-nettarieven-gezinnen-en-kmo?page=1 . ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/09/2020
, Gereageerd:

De VREG heeft enorm veel schrik dat het elektriciteitsnet in de toekomst gaat overbelast
worden omwille van de stijgende vraag naar elektriciteit die er aan zit te komen door de opkomst
van de elektrische wagens en warmtepompen die gepromoot worden door de overheid. 's Nachts
zullen we niet meer kunnen profiteren van een verlaagd tarief, in tegendeel, het zal een duurder tarief
worden omdat al die zonnepaneeltjes geen produktie meer hebben en er geen kerncentrales meer draaien.
Mensen die 's avonds hun elektrische wagen willen opladen zullen veel betalen en afgestraft
worden en de beloftes van de overheid zullen weer in het water vallen. Op het einde van de rit betaalt
iedereen zoveel meer dat alleen nog de rijken hun enige luxe kunnen permitteren. Eigenlijk kan men
stellen dat we terug naar de middeleeuwen gaan waar alleen de rijken zich paarden en koets konden
veroorloven. De overheid heeft eerst de mensen "energie-verslaafd" gemaakt door het spul goedkoop
te dealen en vanaf dat iedereen afhankelijk bleek te zijn werden de prijzen opgetrokken! ... allemaal getriggerd
door "de energietransitie" in de veronderstelling dat de toekomst ligt in zonnepanelen en windmolens. Onzin! Zonnepanelen en windmolens zijn gewoonweg "BIG BUSINESS" maar technologisch compleet antiek. Binnen
honderd jaar zullen we alleen nog maar restanten en afval zien van al deze zogenaamde goene energieopwekkers zoals
we nu ook her en der nog restanten zien van oude graanmolens. Op het einde van de rit is er meer energie gestoken
in de produktie, transport, opbouw, onderhoud, afbraak en recycling dan de energie die het systeem ooit geproduceerd
heeft. De hoogtechnologische oplossing is "KERNFUSIE" en "KERNSPLIJTING", dit is de toekomst voor de mensheid!
Als alle knappe koppen van de hele wereld, goed betaald worden om hierover na te denken i.p.v. betaald te worden
om na te denken over een molentje en een paneeltje, reizen naar mars en wapens om alles kapot te maken dan is er binnen de 10 jaar een kernfusiereactor! Er wordt veel teveel nagedacht over brol waar momenteel heel veel geld mee kan verdiend worden en het wordt dan nog gepresenteerd alsof het warm water is uitgevonden. Elektrische wagens zijn een mooi voorbeeld van dit antiek schouwspel: Rond "1900" waren bijna alle wagens elektrisch, maar zijn dan stilaan verdrongen door verbrandingsmotoren omdat de energiedichtheid van batterijen te laag was. Nu, De 21ste eeuw, proberen ze dit terug aan te smeren als zijnde hoogtechnologische auto's, maar de nadelen van de batterijen zijn er nog steeds. We gaan dus achteruit als we deze onzin terug gaan consumeren.

... Dit is eigenlijk de "energietransitie": Mensen meer geld uit hun zakken halen onder het mom dat het allemaal is om
de aarde te redden, terwijl dat de rijken rustig het spektakel aanschouwen en er bovenop zelf nog rijker van worden. De profeten/wetenschappers die in de media/kerk komen proberen al de mensen te overtuigen dat we "iets" moeten doen, wat speelt geen rol, als het maar geld oplevert. Dit is een probleem en een serieuze rem op de vooruitgang zoals dat ook
is gebeurd in de middeleeuwen tussen de kerk en wetenschappers (Galileo Galilei).

Bedankt voor uw aandacht!

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/09/2020
, Gereageerd:

Bedankt, Wim, voor je interessante bijdrage en om je visie op energietransitie met ons te delen ! Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/12/2020
, Gereageerd:

Blijkbaar werden, bij het promoten van kernenergie, de duizenden tonnen kernafval vergeten waar geen oplossing voor gevonden wordt. Of moeten wij zoals in Denemark die afval in rotsen stockeren, een peperdure oplossing, die veilig is voor 100, misschien 200 jaar, en daarna... voor radioactieve afval met een levensduur van een duizenden jaren.

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/02/2021
, Gereageerd:

De hoogste piek van 15 minuten bepaalt het piekvermogen voor de ganse maand. Dus die 6 KW is voor de ganse maand! Elke maand wordt de hoogste piek van de maand gebruikt als piekberekening voor de ganse maand. Dat gemiddelde per jaar helpt je niks, tenzij een spreiding van die kost over 12 maanden, het eindbedrag is hetzelfde. Als je iedere maand één kwartier 6 KW piekt, is het duidelijker rekenen misschien, want dan is het het ganse jaar 6 kW (voor 80% van de kost)

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/02/2021
, Gereageerd:

Zolang je die digitale meter kan buitenhouden, gaat de maatschappij u een piekvermogen aanrekenen van 2.5 kW. In mijn geval, als je met elektrische accumulatoren zit en een kwartierpiekvermogen van minstens 12kW hebt,
komt er een groot probleem aan. Het schandalige van de zaak is dat de VREG geen enkele informatie kan geven over de impact van het capaciteitstarief
op mijn factuur. Het gaat hier wel degelijk over 140 000 gezinnen die elektrische verwarmen en al jaren leeggemolken zijn door de overheid! Het zou fair zijn
van de overheid om deze groep van mensen ook eens ter hulp te komen want
zij zijn toendertijd ook op dezelfde kar gesprongen als de mensen met zonnepanelen vandaag. Besluit: Trek uw portemonnee open en het zal binnen enkele jaren kouder worden buiten! ... en dan kunnen we terug nog meer gaan verwarmen!