Nieuws

"Slimme" meters: opnieuw een verhoging van uw factuur?

03 februari 2017
Slimme teller

Vlaams energieminister Bart Tommelein wil vanaf 2019 starten met de uitrol van “slimme” of digitale energiemeters in Vlaanderen. Vandaag presenteert hij daarvoor zijn plannen aan de Vlaamse regering. Wij vrezen dat de consument eens te meer zal opdraaien voor de kosten, terwijl vooral de netbeheerders profiteren van de baten...

De "slimme" meter is een nieuwe generatie meter die het energieverbruik automatisch leest en op regelmatige tijdstippen naar de netbeheerder stuurt. Het zou de consument toelaten om zijn verbruik op de voet te volgen. Vlaams energieminister Bart Tommelein wil vanaf 2019 de huidige analoge meters vervangen door hun digitale tegenhangers. 

Wij hebben echter een aantal grondige bedenkingen….

De consument betaalt, de sector plukt de vruchten?

Slimme meters bieden vooral voordelen voor de energiesector (automatisch meterstanden opnemen, meters op afstand openen of afsluiten…), maar weinig tot geen voor de consument.

Studies wezen al uit dat het besparingspotentieel voor gezinnen met een laag tot gemiddeld verbruik beperkt tot onbestaande is.

Andere eenvoudigere maatregelen zoals een goede isolatie, temperatuurregeling en goedkope ingrepen zoals gloeilampen vervangen, zijn veel gemakkelijker te realiseren en leveren een veel gunstigere kosten-batenbalans op.

De kosten die de uitrol van slimme meters met zich zal meebrengen, dreigen voor de rekening van de consument te zijn. Niet onbelangrijk: in de meeste andere Europese landen waar de omschakeling eerder gebeurd is, werden de kosten ruimschoots onderschat.

Hoedanook, nadat de gemiddelde stroomfactuur in Vlaanderen de voorbije twee jaar 50% duurder werd, is een nieuwe verhoging voor ons onaanvaardbaar.

Onze eisen

Wij dringen er op aan dat de overheid geen overhaaste beslissingen neemt. We verwachten dat men bij een mogelijke invoering van de slimme meter rekening houdt met de belangen van de consument.

  • Wij willen niet dat de slimme meter verplicht wordt. De consument moet zelf kunnen kiezen om al dan niet een slimme meter te laten plaatsen.
  • De kosten van de nieuwe meters moeten eerlijk worden verdeeld naargelang van de winst die ze de betrokken partijen opleveren.
  • Het is belangrijk dat de privacy wordt gewaarborgd. De netbeheerders zouden enkel informatie mogen krijgen die absoluut noodzakelijk is voor de facturatie.
  • Bovendien is er nood aan strikte regels voor het gebruik, de behandeling en de bewaring van die gegevens.
  • De netbeheerders mogen niet beslissen om bepaalde elektriciteitscircuits bij de klant uit te schakelen. Die ingreep zou wanbetalers – en vooral de minst gegoeden – immers volledig in de kou laten staan.