Nieuws

Oplossing in de maak voor dubbele netkosten van prosumenten?

26 mei 2021
zonnepanelen, digitale meter, prosumenten

Sinds 1 maart van dit jaar draait de digitale meter niet langer terug voor prosumenten. De tussentijdse afrekening die hierop volgde, zorgde bij sommigen voor een onaangename verrassing door de dubbele aanrekening van de netkosten. Een oplossing lijkt in de maak maar hangt uiteindelijk af van energieregulator VREG.

Zonnepaneeleigenaars met een digitale meter hebben sinds 1 maart 2021 geen recht meer op de terugdraaiende teller als gevolg van een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Zij kregen intussen een afrekeningsfactuur om de periode met de voorheen bestaande compensatieregeling van de terugdraaiende teller af te sluiten.

Hoge afrekeningsfactuur door onvolledig jaar

Voor wie zijn jaarlijkse afrekening normaal in het najaar krijgt, betekent dit een dure grap. Ontving je bijvoorbeeld op 1 november 2020 je laatste afrekening, dan kreeg je nu recent een nieuwe factuur die de rekening maakte voor 5 maanden (november tot maart). 

Maar omdat zonnepanelen tijdens de wintermaanden weinig produceren, neemt men gedurende deze maanden vooral elektriciteit van het net af. In tegenstelling tot bij een afrekening na een volledig jaar is deze afname niet gecompenseerd door de zomeropbrengst van de zonnepanelen. Als prosument betaal je die afname dan ook aan de volle prijs van zo’n 25 c€/kWh. Hierin zit ook een distributienettarief vervat.

Dubbele netkosten

Op de afsluitende factuur betaal je tegelijk prosumententarief: dat is een forfaitaire vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Deze werd in 2015 ingevoerd om prosumenten mee te laten bijdragen aan de kosten van het elektriciteitsnet. Het bedrag omvatte een forfait omdat men niet kon meten hoeveel elektriciteit je had afgenomen. 

In de eindafrekening betaal je dus enerzijds nettarieven voor de werkelijk gemeten afname en anderzijds een prosumententarief voor de niet-gemeten afname. Dat is steeds zo geweest maar doordat er bij sommigen tijdens de voorbije maanden amper sprake was van niet-gemeten afname, betalen zij in feite tweemaal een netvergoeding voor de afgenomen stroom. Dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn! Wij hamerden bij de politiek en de regulator dan ook op een dringende oplossing

Prosumententarief terugbetaald?

Die lijkt nu in de maak: de commissie energie van het Vlaams Parlement keurde gisteren een decreetvoorstel goed dat een terugbetaling mogelijk moet maken. Dat is een belangrijke eerste stap maar er er zijn nog wel wat hordes te nemen. Zo moet de Vlaamse energieregulator VREG beslissen over de modaliteiten van de regeling. Alleen ontkent de regulator dat er sprake is van een dubbele aanrekening van de netkosten...

Of de terugbetaling er effectief komt en hoe ze er dan juist zal uitzien, is op dit moment dan ook nog onduidelijk. Wij blijven ervoor pleiten om het forfaitaire prosumententarief op de tussentijdse afrekening terug te betalen aan de getroffen personen. Dat lijkt ons de meest voor de hand liggende oplossing.

Wie de impact van het einde van de terugdraaiende teller op zijn toekomstige elektriciteitsfactuur wil inschatten, kan daarvoor nog steeds terecht bij onze rekenmodule. Aan de hand van enkele gegevens kom je te weten hoeveel je in de nieuwe regeling zult betalen voor je stroomfactuur.