Nieuws

Zonnepanelensaga: laat de Waalse aanpak tot voorbeeld dienen

25 februari 2021
zonnepanelen rendement terugdraaiende teller

Uit de Pano-reportage op VRT van gisteravond bleek nogmaals de grote woede van de zonnepaneeleigenaars over de loze belofte van 15 jaar terugdraaiende teller. Test Aankoop roept de Vlaamse regering op om, zoals in Wallonië, de prosument de keuze te geven tussen een terugdraaiende meter en een bidirectionele meter

Met de aankondiging van een eenmalige financiële compensatie als antwoord op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat een einde maakte aan de terugdraaiende teller, heeft de Vlaamse overheid wel snel gereageerd, toch is duidelijk dat deze toegeving het verlies voor heel wat prosumenten niet zal compenseren. En ze zal zeker niet het vertrouwen van de consument in zijn deelname aan de energietransitie herstellen. Veel consumenten hebben de voorbije jaren immers geïnvesteerd in zonnepanelen uitgaand van een financieel rendement op basis van de terugdraaiende teller, niet op basis van een eenmalige premie.

Overigens kun je met onze terugdraaichecker berekenen wat de impact van de huidige regeling is op jouw stroomfactuur.

Naar onze terugdraaichecker

Keuzemogelijkheid voor prosumenten zoals in Wallonië

Om het vertrouwen van de consument te herstellen stellen wij - niet voor het eerst - voor om het Waalse voorbeeld te volgen. Ten zuiden van de taalgrens krijgen prosumenten de keuze tussen een analoge terugdraaiende meter en een bidirectionele meter.

Wie kiest voor die laatste, krijgt de garantie dat hij nooit méér zal betalen voor het gedeelte nettarieven dan wat hij zou betalen via het forfaitaire prosumententarief. Dat vormt een stimulans om de productie van de eigen zonnepanelen maximaal direct te benutten.

Deze oplossing biedt soelaas voor twee problemen.
Eerst en vooral biedt ze een antwoord op de nieuwe discriminatie die vandaag ontstaat bij zonnepaneeleigenaars die al een digitale meter hebben moeten laten installeren en daarbij werden overtuigd door de belofte dat bij vervanging van de meter het systeem van de terugdraaiende teller automatisch behouden bleef. Zij kunnen immers niet meer voor een analoge meter kiezen en staan voor een voldongen feit.
Daarnaast biedt ze ook verlichting voor de groepen die het zwaarst worden getroffen door de afschaffing van de terugdraaiende teller: de warmtepompeigenaars of verbruikers met elektrische verwarming die omwille van hun hoge winterverbruik slechts een beperkt zelfverbruik kunnen realiseren. Het neemt meteen ook de nood weg om extra subsidies te geven voor deze groepen gedupeerden.

Rechtvaardige elektriciteitsfactuur

Wij roepen tegelijk opnieuw op om werk te maken van een betaalbaardere, transparantere en rechtvaardigere elektriciteitsfactuur die is ontdaan van heffingen, toeslagen en openbare dienstverplichtingen die er de voorbije jaren sluiks en mondjesmaat in werden verstopt.

Voor ons moet de factuur worden herleid tot haar essentie: de elektronen en het vervoer ervan. Ook al kan dit leiden tot een belastingverschuiving waarbij de middelen worden gehaald uit de algemene begroting of uit een rechtvaardige klimaatbijdrage. Op die manier profiteren ook mensen die financieel niet in staat zijn om zonnepanelen te leggen maar die nu wel via hun elektriciteitsfactuur bijdragen aan hun buurman die wél pv-panelen heeft.