Komt de digitale meter je duur te staan?
Bereken het hier eenvoudig.

Heb je een digitale meter en zonnepanelen? Dan wil je vast weten wat de afschaffing van de terugdraaiende teller voor jou betekent. Met deze handige rekenmodule zie je wat je voortaan betaalt en wat de eenmalige compensatie van de overheid voor je betekent.

Exclusieve toegang

Komt de digitale meter je duur te staan?

Komt de digitale meter je duur te staan? 

Word vrijblijvend supporter en bereken hier eenvoudig en snel wat je voortaan betaalt en eenmalig terugkrijgt. 

Meer weten over de gebruikte methodologie?

Waarom wordt er geen rekening gehouden met de investeringskost die ik heb gedaan?

Onze module is bedoeld om de impact van de afschaffing van de terugdraaiende teller op de elektriciteitsfactuur in te schatten. Dat staat los van de investeringskost. Om de impact van het einde van de terugdraaiende teller op het rendement van jouw installatie te kennen, zijn inderdaad meer parameters noodzakelijk zoals de investeringskost.

Het bedrag dat jullie weergeven van het systeem met de terugdraaiende teller klopt niet met wat ik vorig jaar betaalde.

Het berekende bedrag dat je met de terugdraaiende teller betaalde omvat enerzijds het prosumententarief voor 2021 (gewijzigd tarief t.o.v. 2020) en anderzijds de vaste kosten die je ook betaalde. Het gaat om de meterhuur (€13,64), de vaste vergoeding van de leverancier (gerekend aan een gemiddelde van €50) en de vaste bijdrage energiefonds (€5,16). Dit tot slot aangevuld met de kosten voor de eventuele netto afname in geval deze niet gelijk is aan 0 (indien de zonnepaneleninstallatie het verbruik niet volledig zou dekken). Voor energietarieven baseren we ons op de gemiddelde tarieven in juli 2021.

Hoe berekenen jullie het bedrag dat ik in de nieuwe regeling zal betalen met mijn digitale meter?

Voor deze berekening baseren we ons op de gemiddelde afnametarieven van juli 2021 rekening houdend met de netkosten voor jouw netgebied, alsook met de vaste kosten. Het gaat om de meterhuur (€13,64), de vaste vergoeding van de leverancier (gerekend aan een gemiddelde van €50) en de vaste bijdrage energiefonds (€5,16). Voor injectie baseren we ons op een tarief van 5 c€ per kWh, wat het gemiddelde is voor een vast injectietarief in juli 2021. Jouw werkelijke afname- en injectietarief is afhankelijk van jouw persoonlijke energiecontract. Het resultaat geeft dus slechts een schatting weer.

Hoe kan ik mijn zelfverbruik inschatten?

Het klopt dat een goed inzicht in de zelf-consumptie belangrijk is. Wij gaan uit van een gemiddelde van 25 à 30% indien de productie gelijk is aan het jaarlijks verbruik. Maar uiteraard hangt veel af van jouw persoonlijke situatie. Zo zal het percentage zelfverbruik bij prosumenten met een warmtepomp een stuk lager liggen. En wie overdag vaker thuis is, kan het percentage ook eenvoudiger opkrikken. Met een analoge meter kan het individuele zelfverbruik niet berekend worden aangezien de meter enkel voor- of achteruit draait. Dat kan wel met energiemonitoringssystemen die met een sensor de meter uitlezen maar dit soort systemen is uiteraard niet gratis.

Waarom houden jullie geen rekening met het capaciteitstarief dat vanaf 2022 wordt ingevoerd?

Vandaag worden de netkosten hoofzakelijk aangerekend op basis van je stroomafname: hoe groter je stroomverbruik, hoe meer je betaalt. Daar komt vanaf 2022 verandering in: een deel van de netkosten (ongeveer een vijfde van de totale elektriciteitsfactuur) zal men vanaf dan aanrekenen via een vaste vergoeding op basis van de netcapaciteit die je nodig hebt. Daarom spreekt men van een capaciteitstarief. Op dit moment houdt onze tool hier geen rekening mee omdat de precieze tarieven nog niet bekend zijn. Onze bedenkingen bij het capaciteitstarief kun je hier lezen.

Ons energieadvies