Nieuws

Prosumenten met digitale meter opnieuw de dupe: dringende oplossing vereist

19 maart 2021
zonnepanelen digitale meter prosumententarief

Door de publicatie van het arrest van de terugdraaiende teller in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2021 draait de teller niet langer virtueel terug bij zo’n 100 000 prosumenten. De tussentijdse afrekening van hun stroomverbruik die zij binnenkort zullen krijgen, kan voor een deel van hen hoog oplopen.

Als prosument met een digitale meter heb je sinds afgelopen 1 maart geen recht meer op de virtueel terugdraaiende teller als gevolg van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Op die dag las netbeheerder Fluvius de meterstanden uit om naar je leverancier door te sturen. Jouw leverancier maakt op zijn beurt een afrekeningsfactuur op voor de periode sinds de laatste afrekening tot 1 maart 2021.

Afrekening normaal in het najaar? Hoge factuur dreigt

Voor wie zijn afrekening normaal gezien rond deze periode in de bus krijgt, is er geen probleem: over een periode van een jaar zal de netto afname ongeveer 0 zijn bij een installatie die het volledige verbruik dekt. Zij zullen enkel het prosumententarief betalen, zoals voorheen.

Maar wie normaal gezien zijn jaarlijkse afrekening in het najaar krijgt, dreigt nu het kind van de rekening te worden. Kreeg je bijvoorbeeld op 1 november 2020 je jaarlijkse afrekening, dan zul je nu een tussentijdse factuur krijgen voor een periode van 5 maanden: van november tot maart. Omdat je zonnepanelen tijdens deze periode heel weinig elektriciteit opwekken, zul je wellicht vooral stroom van het net hebben genomen. Deze afname zul je nu aan de volle pot betalen, zonder dat die wordt gecompenseerd door wat je zonnepanelen komende zomermaanden zullen opwekken.

Doordat men voor de periode vóór 1 maart 2021 nog in het systeem van de terugdraaiende teller zit, betaalt men ook nog prosumententarief: de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Maar als je winterafname niet is gecompenseerd door je zomerproductie, dan betaal je eigenlijk al nettarieven op basis van je netafname. Je betaalt dus in feite 2 keer.

Tweemaal de dupe: VREG moet ingrijpen

Zonnepaneeleigenaars met een digitale meter zijn dus opnieuw de dupe. Niet alleen komen ze niet meer in aanmerking voor een uitstel van de digitale meter zoals prosumenten die wel nog over een analoge meter beschikken, ze riskeren ook nog eens met een hoge tussentijdse factuur in de maag gesplitst te krijgen. Alsof het maatschappelijk draagvlak voor zonnepanelen en de digitale meter nog niet hard genoeg was geschaad.

We lezen dat minister van Energie Zuhal Demir aan de energieregulator VREG heeft gevraagd om een oplossing uit te werken. Wij dringen erop aan dat die er snel komt. Meer zelfs, wij vragen dat men bij de gedupeerde prosumenten het forfaitaire prosumententarief op de tussentijdse afrekening laat wegvallen.

Daarnaast roept Test Aankoop de overheid nog steeds op om dringend werk te maken van extra compensatiemaatregelen voor de prosumenten die het zwaarst worden getroffen door de afschaffing van de terugdraaiende teller: de warmtepompeigenaars of verbruikers met elektrische verwarming die omwille van hun hoge winterverbruik slechts een beperkt zelfverbruik kunnen realiseren. Test Aankoop stelde eerder dat men inspiratie zou kunnen vinden in de Waalse aanpak.

Je kunt met onze rekenmodule trouwens nog steeds berekenen met hoeveel je factuur zal stijgen door toedoen van de afschaffing van de terugdraaiende teller.

Naar onze terugdraaichecker

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

234 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/12/2021

Onze installatie is uitgevoerd in februari 2021 met digitale teller, m.a.w. zonder terugdraaiende teller. Wij hebben 3300KWh op het net geïnjecteerd. Daar zal tot februari niets meer bijkomen, aangezien er te weinig opbrengst is in deze periode. Ik heb eigenlijk geen schade geleden t.o.v de terugdraaiende teller. Enerzijds krijg ik voor de injectie een vergoeding van ca. 320,00€ op dit duur moment en anderzijds moet ik het prosumententarief niet betalen wat een minderuitgave van ca. 630,00€ betekent t.o.v. de terugdraaiende teller. Dat is in totaal ca. 860,00€ in mijn voordeel. Op dit duurste moment van het afgelopen jaar kost mij die 3300KWh ca. 860,00€ om die weer van het net af te nemen. Het verschil is m.a.w. ca. 90,00€ in mijn voordeel. Zie ik het nu verkeerd, of is die discussie over terugdraaiende tellen 'much ado about nothing"? Ik moet er wel aan toevoegen dat ik een batterij van 10KWh heb laten installeren samen met de zonnepanelen. Rekening houdend met een totale premie die ca. 35% van de investering compenseert denk ik dat ik een goede keuze gemaakt heb door juist niet te kiezen voor een installatie in 2020 maar te wachten tot 2021. Wat de invloed van het capaciteitstarief concreet in € gaat betekenen, daar heb ik helaas het raden naar. Ik begrijp totaal niet hoe dat zal berekend worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2022
, Gereageerd:

Je schrijft er niet over, maar als je de woning verwarmt met een warmtepomp (en ook je sanaitaire warm water maakt) kijk dan naar de meterstand nà de winter (zeg begin april). Dan zie je hoeveel KWh je wél van het net hebt moeten trekken. Ik vrees dat dat gaat tegenvallen. Want, zoals je schrijft, de opbrengst van je PV installatie is heel laag in de wintermaanden. Ook je batterij krijg je ermee niet geladen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/09/2021

Ik begrijp niet dat je met een digitale meter (is digitaal toch ook terugdraaiend) niet de keuze krijgt om tot 2025 door te gaan zoals diegenen met een analoge terugdraaiende teller. Daarmee kan ik meer terugverdienen dan die (belachelijke) premie.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/09/2021
, Gereageerd:

Dat is inderdaad een gevolg van de beslissingen die genomen werden hieromtrent. Wie zelf een digitale meter aanvraagt vóór 31 december 2023, krijgt een bonus van 100 euro boven op de premie. Wat de plaatsing van de digitale meter betekent voor jouw stroomfactuur kun je inschatten met behulp van onze terugdraaichecker. ^Bertrand

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/08/2021

Nieuwe installaties 2021, allemaal goed en wel, maar.
Waarom bekent de VREG nog steeds geen kleur?
Er verschijnen heel veel artikels van experten, verkopers, energieleveranciers en zelfs de overheid dat het plaatsen van PV en thuisbatterijen toch nog zo interessant zijn en blijven. De subsidies vliegen je om de oren. Ik stel me wel de vraag hoe ze deze beweringen kunnen hard maken zonder dat de exacte capaciteitstarieven (2022) zijn bekend gemaakt door de VREG. Zij spelen een doorslaggevende rol in dit verhaal.
Ofwel zijn deze zo hoog dat ze de afschrijfkost van bvb thuisbatterij enz... in het niets doen verdwijnen.
Of zijn ze toch aanvaardbaar, zoals VREG beweerd, en zullen deze minimale invloed hebben op de eindfactuur van de meeste consumenten. "Enkel de piekgebruikers zullen hun straf niet ontlopen" haha.
Maar dan is investeren niet te verantwoorden met terugverdientermijnen van 10 tot 14 jaar!!!. Zeker wanneer de regels om de 6 maanden wijzigen.
Waarom heeft de VREG de tarieven nog steeds niet gepubliceerd?
Hoog tijd dat ze stoppen met hun verhaaltjes en luchtkastelen rond de "gemiddelde consument", die in het echt niet bestaat. Enkel harde cijfers kunnen hun beweringen nog staven. Hier is *** aan de knikker, dit begint te lijken op misleiding van de consument met voorbedachte rade.
Kan TA niet eens aan de boom schudden? Ze kunnen hiermee veel consumenten een goede dienst bewijzen zodat deze hun geld niet door ramen en deuren zullen weggooien voor PV of batterij.
Positieve noot. Wanneer dan toch blijkt dat investeren echt voordelen bied zullen verkopers van PV en batterijen niet aan de vraag kunnen voldoen, maar zal de regenring veel centjes moeten uitbetalen.
Vlaanderen terug aan de top qua hernieuwbare energie.

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/08/2021
, Gereageerd:

Hallo Francis, we houden in elk geval de vinger aan de pols en zullen hierover berichten zodra we meer weten. Intussen heb ik je post alvast intern doorgegeven aan de betrokken dienst. Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021

In 2021 -60% installaties van ZP. Dat zegt genoeg. En welke particulier gaat nog een elektrische auto kopen met het capaciteitstarief dat we in 2022 voorgeschoteld krijgen? Ik doe niet meer mee. Ik weiger mijn DM tot de laatste dag en blijf met mijn benzine wagen rijden. Genoeg met het kortetermijndenken denken van onze politici.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/06/2021

Wij hebben net onze factuur gekregen, na een 15 tal jaren niets te moeten betalen nu ineens 1000 euro, wat zijn de compensatie’s voor diegene met digitale teller????

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/06/2021
, Gereageerd:

Hallo Ben, de Vlaamse overheid heeft inderdaad compensatie beloofd aan zonnepaneeleigenaars met een digitale teller. 

Informatie over de procedure om de retroactieve investeringspremie aan te vragen is op dit moment nog niet gekend. Je kunt hem nu dus nog niet aanvragen. Vermoedelijk zal dit pas na de zomer zijn.

Het is de bedoeling dat de premie in het najaar van 2021 wordt uitbetaald. Maar het gaat wel om het volgende: 

Wie over zonnepanelen én een digitale meter beschikt (ongeveer 100 000 gezinnen), krijgt in 2021 een financiële compensatie in de vorm van een eenmalige investeringssteun die een rendement van 5% garandeert op de gemiddelde investering.

Wie over zonnepanelen en nog over een analoge meter beschikt (ongeveer 470 000 gezinnen), zal eveneens kunnen kiezen voor de eenmalige compensatie op het moment dat ze een digitale meter krijgen tijdens de normale uitrol of wanneer zij zelf een digitale meter zouden aanvragen. In principe moest iedere prosument een digitale meter krijgen vóór eind 2022. Daar wordt nu van afgestapt: prosumenten zijn niet langer een prioritaire doelgroep bij de uitrol van de digitale meter maar worden meegenomen in de normale uitrol die in principe in 2029 voltooid zou moeten zijn. Meer info vind je nog hier: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/einde-terugdraaiende-teller/compensatie ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/08/2021
, Gereageerd:

Hallo, intussen kunnen we een update plaatsen. Sinds 20 juli kunnen prosumenten met een digitale meter een premie aanvragen ter compensatie van het wegvallen van de terugdraaiende teller. Meer dan 20 000 zonnepaneleneigenaars lieten er alvast geen gras over groeien en vroegen de premie al aan. Voor wie de aanvraag nog niet verstuurde, geven we in volgende link mee wat je moet weten: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/nieuws/de-compensatiepremie-voor-zonnepaneleneigenaars-in-5-vragen ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/04/2021

Dat we met ons allen iets moeten doen aan duurzame energie staat als een paal boven water. Investeren in warmtepompen en elektrische wagens om de fossiele brandstoffen zoveel mogelijk aan banden te leggen is een must.
Velen hebben dan ook geïnvesteerd in zonnepanelen. Met de beslissing van het hogerechtstof is het vertrouwen zoek geraakt. Wij hebben alvast de aanschaf van onze elektrische wagen op hold gezet.
Met deze allure zal België zijn doelstellingen niet behalen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/04/2021

Zeggen dat de slaagkansen in ons juridisch systeem niet haalbaar zijn is m.i. niet correct. Het is niet omdat het juridisch systeem (gemaakt door de overheid) waarschijnlijk niet juist zal oordelen, dat wij akkoord moeten zijn met die overheid.
Consumenten zijn hier schade toegebracht en daar moet een billijke vergoeding tegenover staat. Schade is hier onbetwistbaar.
Dit moet niet in de coulissen geregeld worden zoals TA voorstelt, maar op basis van objectieve gegevens.
Ook al zou het geding voor TA negatief uitdraaien, toch bewijst TA daarmee dat ze voor zijn gedupeerde consumenten opkomt.
TA moet hier niet alleen een economische afweging maken, maar ten volle opkomen voor belangenverdediging, met alle mogelijke middelen, als ultiem middel rechtspraak.
Als TA publiek zou verliezen komen we nog eens extra in het nieuws! Dan hebben we weer extra argumenten om andere politici te kiezen. Het moet nu maar eens stoppen met die publieke valse beloften en dan achteraf vrijuit gaan.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/04/2021
, Gereageerd:

Mogen wij dan hopen op een reactie van jullie naar de overheid toe en zou je ook de situatie van mij en ongetwijfeld nog veel andere gezinnen die uitsluitend electriciteit gebruiken ook eens willen aankaarten. Wij worden eveneens heel hard getroffen nadat we een dertigtal jaar geleden verleid werden om absoluut gebruik te maken van elektriciteit om onze kerncentrales maximaal te laten renderen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/04/2021
, Gereageerd:

Er is enerzijds de WET! ( dur lex sed lex) en daar moeten ze naar handelen, of die goed of slecht, juist of onjuist is zal de toekomst uitwijzen. Of de koning, de paus of GOD ons iets beloofd heeft dat niet strookt met de wet zal de wet worst wezen; De schade is er, alleen wie heeft ze veroorzaakt? En wat is DAAR tegen te doen. Daarom is een grondige ontleding van het probleem nodig zodat er niet onnodig geprocedeerd wordt. Dis is wat momenteel achter bepaalde schermen gebeurt, en waar we moeten afwachten of er argumenten kunnen gevonden worden die de overheid gaat verplichten van over de brug te komen. daar zetten we onze hoop op. TA heeft dat misschien veel te snel opgegeven, het zou inderdaad heel wat ruchtbaarheid gegeven hebben, zeker om de aandacht in de pers te houden.
Laten we afwachten en zeker niet verslappen
André

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021

Wij hebben een warmtepomp en zonnepanelen sinds 2012. Ondertussen ook een digitale meter moeten installeren in september 2020. Op zich niet direct een probleem want we hadden nog 15 jaar een terugdraaiende teller. Sinds 1 maart 2021 is dat systeem afgeschaft en ondertussen een afrekening gekregen van bijna €1.500 voor 4 maanden (winterperiode - normaal betaal ik voor eens gans jaar iets meer dan dat bedrag, door de opbrengst in de zomer). Een tegemoetkoming krijgen we ook al niet meer want we hebben al genoeg 'verdiend'.

Voor mij is de grootste schande dat ze het systeem obv het welke ik mijn berekeningen gemaakt had en beslist heb te kiezen voor een warmtepomp/zonnepanelen (heb er een paar jaar later zelfs nog bij gelegd), voortdurend veranderen nadat de beslissing genomen is (prosumententarief, digitale meter, afschaffing terugdraaiende teller, etc). Dat gebrek aan rechtszekerheid is schrijnend.

En wat met de discriminatie want niet iedereen met zonnepanelen heeft ondertussen een digitale teller en het is blijkbaar geen prioriteit meer? Kan dat zo maar? Welke rechten heb ik en waar kan ik terecht om mijn rechten op te eisen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/06/2021
, Gereageerd:

En hou er rekening mee dat de kans groot is dat je op een dag uw omvormer(s) ook zal mogen vervangen....want die zou slechts een 10-13 jaar meegaan....Dus dat 5% rendement mag je op uw buik schrijven.....

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021
, Gereageerd:

Beste,

Zit in hetzelfde schuityje!
Alles elektrisch in mijn huis, opgedrongen toen Kerncentrales opkwamen, redelijke goede prijs , ondertussen ZP geinstalleerd en eindfactuur was aannemeleijk
J

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021
, Gereageerd:

Wat een soep die bediening van antwoorden, je moet maar effe op de nieuwe regel drukken en alles wordt onnoemelijk herhaald, prutswerk heel dit community, en je kan zelfs niets corrigeren of uitvegen!!!Wordt tijd dat ze eens een SPECIALIST aanwerven!!

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/04/2021
, Gereageerd:

Beste André, bedankt om je ervaring over de werking van onze communities met ons te delen. Ik heb dan ook je opmerking intern doorgestuurd naar onze betrokken diensten zodat ze hiermee kunnen rekening houden! Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/04/2021
, Gereageerd:

Beste André. Sorry voor mijn late reactie maar om even te kunnen vergelijken met onze situatie heb ik volgende vraagjes : verwarmde u ook elektrisch op nachttarief ? Lag het jaarlijks verbruik in de zelfde lijn van ons verbruik (18000 kWh nacht - 4000 dag)? Hoeveel kWh verbruik je minder na het plaatsen van zonnepanelen. Zolang er geen betaalbare thuisbatterij(en) zijn die voldoende electriciteit kunnen opslaan kan je volgens mij enkel jouw dagverbruik recupereren en dit stelt bij ons in ieder geval niet veel voor. In ieder geval niet genoeg om zonnepanelen te leggen. Ik hoop op jouw reactie.

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021
, Gereageerd:

Beste,

Zit in hetzelfde schuityje!
Alles elektrisch in mijn huis, opgedrongen toen Kerncentrales opkwamen, redelijke goede prijs , ondertussen ZP geinstalleerd en eindfactuur was aannemeleijk
J

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021
, Gereageerd:

Beste,

Zit in hetzelfde schuityje!
Alles elektrisch in mijn huis, opgedrongen toen Kerncentrales opkwamen, redelijke goede prijs , ondertussen ZP geinstalleerd en eindfactuur was aannemeleijk
J

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021

Wat betreft de hoogoplopende elektrisiteitskosten dien ik ook bij jullie vast te stellen dat er op alle vlakken nauwelijks of geen sprake is van de categorie mensen die reeds jarenlang uitsluitend met electriciteit werken : verwarmen; koken; wassen; douchen,... en GEEN zonnepanelen hebben of willen om de eenvoudige reden dat men in de (winter) periode waarin men het meeste verbruik heeft het minste opbrengst heeft van zijn zonnepanelen. Als voorbeeld onze eigen situatie waarin wij reeds meer dan 30 jaar verkeren. Gemiddeld gezin ( 3 personen) met alleenstaande woning ( 180 m2 met kamers onder het dak). Jaarlijks verbruik : ca. 22000 kWh waarvan 18000 kWh uitsluitend nachttarief (verwarming enkel benedenverdieping), kostenplaatje 316 euro/maand. Hierbij ben ik al zeker dat wij bij onze jaarlijkse eindafrekening niet zullen toekomen. Wij hebben ondertussen een aanzienlijk bedrag geleend en volgende energiebesparende maatregelen genomen : spouwmuur geïsoleerd;overal hoogrendementsglas geplaatst (ter vervanging van dubbele glas); de elektriciteitskast volledig vervangen; overal rolluiken geplaatst en dit jaar staat de aanvullende isolatie van ons hellend dak en zoldervloer nog gepland. Dit betekent een zware investering voor ons. Ondertussen blijven wij maar steeds meer heffingen; distributie- en onderhoudskosten; allerlei verdoken belastingen,... betalen. Een veel te zware belasting ten opzichte van onze beschamende jaarlijkse loonindexatie. Hier geldt maar één oplossing : het terugschroeven van de btw-tarief naar 6%. België blijkt maar niet in staat te zijn voldoende hernieuwbare energie zelf te produceren en de verbruiker dient hier voorlopig maar voor op te draaien. Lang leve de kerncentrales ! Mijn excuses voor de groenen onder ons maar al bij al blijkt electriciteitsproductie op basis van kernenergie nog niet zo vervuilend te zijn. Ook ik sta volledig achter het Europese gedachtegoed om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn maar het moet wel realiseerbaar maar vooral betaalbaar blijven. Willen jullie deze situatie ook even aankaarten bij mevrouw Demir aub ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/04/2021
, Gereageerd:

Beste Johan, de Belgische elektriciteitsfactuur behoort inderaad al langer tot de hoogste van Europa. Alleen Deense en Duitse consumenten betalen nog meer. Op jaarbasis betaalde een gemiddeld Belgisch gezin in de tweede helft van 2019 maar liefst € 951; dat is € 245 méér dan het Europese gemiddelde. Daarom pleiten we voor een ontvetting van de stroomfactuur, lees hier meer over via deze link: https://bit.ly/3btdZKE  Als er een financiering van de energietransitie moet komen, zonder of met (voorlopig weinig) kernenergie, dan moet ze transparant zijn, buiten de stroomfactuur. De koopkracht vd gezinnen moet volgens ons worden gevrijwaard. 

Wij raden ook iedereen aan om regelmatig een simulatie te doen via onze energievergelijker op basis van je jaarverbruik (te vinden op je afrekening) en zo uit te vissen of je niet voordeliger af bent bij een andere leverancier: https://bit.ly/3tqrJw4  Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/04/2021

Beste mensen,
Heb een lening genomen voor plaatsen van zonnepanelen.
heb mij zo gehaast en dit allemaal voor 2020 te plaatsen is mij helaas mislukt.
Heb de lening aangevraagd in oktober 2020 en kreeg het niet voor mekaar.
Iedereen zonnepanelen plaatsen om gek van te worden
Wou de zonnepanelen firma af zeggen voor niet te plaatsen maar komt er kosten van 30 procent in verlies
Dus met andere woorden kon ik nergens heen toch te plaatsen dat ding.
Kon pas op 29 2021 maart geplaats worden.
En dit allemaal door die stomme terug draaiende teller te behouden.
Wat nu.......
Wat is er nu met 2021
Heb zo een dure installatie geplaats en het geld van mijn lening iedere maand
te betalen
Gaat het niet goed komen
Laat mij de kosten en zware kracht van geld mijn analoge meter behouden tenminste voor 6 jaar AUB

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/04/2021
, Gereageerd:

Beste Gaetano, voor installaties vanaf 2021 heeft de Vlaamse overheid een investeringspremie in het leven geroepen voor woningen die vóór 2014 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. In 2021 gaat het om een bedrag van € 300 per kWp voor de eerste vier kilowattpiek en van € 150 per kWp tussen 4 en 6 kWp. Meer info vind je in ons dossier via deze link:https://bit.ly/3bR3TlT  ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/03/2021

Hallo allemaal,
Ik vraag mij af hoe de compensatie-premie voor beschermde afnemers met zonnepanelen die nu geen procumententarief betalen er zal uitzien.
Heeft iemand daarover ergens iets gelezen ?
Hartelijk dank

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Bij het berekenen van de 'compensatie premie'..... heeft Zuhal Demir rekening gehouden dat de levensduur van een (of meerdere) omvormer geschat is op 10-14 jaar ? Als je die moet vervangen, geraak je dan nog steeds aan die 5% rendement ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/03/2021

Op 9 december 2019 diende de federale regering tegen de Vlaamse regering het verzoekschrift in tot vernietiging van de virtueel terugdraaiende digitale teller omdat ze btw-opbrengsten misliep.
Waarom heeft de Vlaamse regering toen niet onmiddellijk de prioritaire installatie van de digitale meter bij prosumenten opgeschort tot het Grondwettelijk Hof zich had uitgesproken over de zaak??
Ik investeerde in een warmtepomp met zonnepanelen en daardoor was de woning quasi energieneutraal. Sinds de gedwongen installatie van de digitale meter op 22.12.2020 verbruikte de warmtepomp tot vandaag 1.852 kwh. De injectie bedroeg 204 kwh. Ik mag een gepeperde factuur verwachten.
Het wegvallen van het prosumententarief en de zogenaamde (verwaarloosbare) teruglevergoeding, evenals de zogenaamde ‘retroactieve investeringspremie’, zijn een pleister op een houten been. Voor mij was de dure installatie geen investering om een beter rendement te halen dan op een spaarboekje.
Door de digitale meter lever ik voortaan gratis energie aan de energieleveranciers en 'als dank' mag ik voor dezelfde hoeveelheid ‘teruggeleverde energie’ (vooral in de koude periodes) de volle pot betalen verhoogd met allerlei taksen en heffingen.
Waarom kan de analoge teller niet teruggeplaatst worden?
Waarom krijg ik als Vlaming geen keuzemogelijkheid, zoals de Walen en de Brusselaars? En zoals de Vlamingen die nog geen digitale meter opgedrongen kregen? Dit is discriminatie.
Waarom krijgen we geen marktconforme prijs voor de terugleveringen,
waarom worden niet minstens de regionale taksen en heffingen op de ‘teruggeleverde kwh’ afgeschaft? Volgens het arrest zijn het opkoopsysteem en de distributietarieven wél de regionale bevoegdheid.
Als er geen rechtvaardige oplossing komt, schakel ik noodgedwongen over op een andere verwarmingsbron.

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/03/2021
, Gereageerd:

Dag Dirk,
Alles wat je zegt is juist. Alleen heb je zonder mogelijkheid energie op te slaan op het net het rendement van je warmtepomp volledig verloren. Ik moet hetzelfde ervaren. Een warmtepomp is een dure investering die momenteel (met terugvallen van de terugdraaiende teller) met zeer dure energie werkt. Als je vroeger bvb. op gas verwarmt heb, kan je zien dat de totale kostprijs van een aangeleverde kWh gas minder dan 1/4 kost dan de totale kostprijs van 1 kWh elektriciteit. Je warmtepomp mag dan wel met een rendementsfactor van 1 op 4 werken (en dat doet hij niet altijd), dan nog haal je niets uit je dure investering. Op gas stoken met een hoogrendementsketel wordt terug heel interessant en de goedkoopste oplossing. Ook als er veel zon is en je de warmtepomp dan moet laten werken, heb je de warmte niet altijd nodig. Een groot buffervat is een kleine beperkte oplossing. Zo kan je opgewarmd water later aanwenden voor verwarming. Dit vat moet dan zeer groot zijn wan met de pomp kan je het maar economisch verwarmen tot ongeveer 45 graden. Daarboven wordt het verbruik veel hoger. Ook kan een warmtepomp maar beperkt moduleren en zal je dan ook nog energie (bijna gratis) naar het net steken om dan bvb. bij wisselende zon even later er terug duur af te halen. Dit werkt niet. Het is zo'n beetje alsof je met je wagen van Gent naar Brussel rijden zonder te accelereren of te stoppen. Je kan er geraken, maar je moet alleen rijden, en het zal lang duren.
Als je toch alle terug te leveren energie zelf wil verbruiken ben je bijna verplicht een doodgewone verwarmingsweerstand in een buffervat te plaatsen. Deze kan wel veel hoger gaan in temperatuur voor de opslag en kan men ook laten reageren op de terugloop van de stroom. Dus vanaf er stroom terug dreigt te keren slorpt deze weerstand de overtollige energie op op elk vermogen. Het rendement voor deze energie is dan wel minder, maar wie als zonnepaneeleigenaar zal dit momenteel wat kunnen schelen. Het is kiezen tussen gratis weggeven en ondertussen je omvormer te laten verslijten of zelf verbruiken met minder rendement.
Men spreekt in het arrest van het grondwettelijk hof ook over de BTW-belasting die de federale regering zou ontlopen met de terugdraaiende teller. Hebben ze al eens stil gestaan over de massa's BTW die met de installaties, bijna vooruit, zijn betaald? Een BTW-bedrag dat men tegelijk heeft geïnvesteerd om er later, verspreid over vele jaren, stukjes van terug te krijgen onder de vorm van een rendement, wat nu geheel verdwijnt.
Momenteel is het zo dat je op je geproduceerde groene stroom die op het net komt, je groene certificaten betaald als je hem er even later terug afhaalt.
Momenteel is de VREG in de meeste mensen hun ogen de grote boosdoener. Laat ons zeggen dat de regering met een grote erfenis zat en dat geen enkele politieke partij daar durfde aan te roeren. Nu dit proces door de VREG in gang gestoken is, is een zeer groot geschenk voor de politiek. Deze zijn kleurloos. De politiek heeft de mensen terug misbruikt. Europa heeft zijn milieu regels in het verleden opgelegd. In België konden ze deze normen niet halen. Ze hebben om deze normen voor een deel te halen de privaat mee op de kar getrokken door overdreven groene certificaten uit te delen. Het was immers kiezen tussen dit, of economische schade, of boetes naar Europa toe. Men heeft voor het eerste gekozen. De centen waren ze sowieso kwijt, en de kar was aan het bollen. Dat men dit niet kon volhouden, wis men toen als. Stilaan hebben ze regelmatig aan het systeem gesleuteld. Wat nu komt is meer als welkom. Ook de eindspurt naar eind 2020 was welkom. Hebben ze ons belogen? Mogelijks niet. Maar, verzwijgen is niet liegen, maar ook wel wat bedriegen.
Ik heb zelf reeds veel uitgedokterd, en technisch gezien kunnen zonnepanelen zonder buffer geen rendement geven. En dan heb ik het niet over in de zomer produceren en in de winter af halen. Je moet eens nagaan hoe sterk de productie van deze panelen schommelt. Je kan ook nagaan hoe sterk het verbruik schommelt. Heel veel toestellen schommelen enorm met hun verbruik. Elektrische vuren, wasmachines, microgolfovens, strijkijzers, waterkokers, enz. Al deze toestellen (groot verbruikers) hebben een zeer wisselend verbruik. Deze kan je niet volledig voeden zonder stroom naar het net te steken en tegelijk af te halen. Dus rendement zonnepanelen? Vergeet het. Enkel dit werkt als je verbruik zéér groot is en het aantal panelen zeer weinig. Ik besef ook wel dat als alles in de zomer geproduceerd werd om er in de winter af te halen ook vele problemen heeft. Laten we dan naar een tussenoplossing gaan. Wat je teveel geproduceerd heb moet je binnen een bepaalde tijd verbruiken. Bvb 1 maand of zoiets. Dus een positief saldo kan maar beperkt blijven staan.
Dat men een uitgesproken vonnis van het grondwettelijk hof niet kan aanvechten is begrijpelijk. Men zal wel met een degelijke oplossing voor de dag moeten komen. Niet een eenmalige premie.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021
, Gereageerd:

Beste, we begrijpen je frustratie en ongenoegen, het is inderdaad enkel het Vlaams decreet m.b.t. de digitale meter dat door verschillende partijen (VREG, CREG, federale Ministerraad, FEBEG…) juridisch werd aangevochten. In Wallonië is de systematische uitrol van de digitale meter nog niet begonnen: de meeste prosumenten beschikken er nog over een analoge meter die terugdraait in combinatie met het forfaitaire prosumententarief (dat men inderdaad 100% terugbetaald krijgt in 2020 en 2021 als gevolg van een beslissing van de Waalse overheid).

Sinds 2021 kun je zoals gezegd bij verschillende leveranciers – maar nog niet alle! - een teruglevercontract sluiten. Je kunt je overtollige stroom dan verkopen aan je leverancier voor een prijs tussen 2 en 4 eurocent per kWh. Dat is natuurlijk een pak minder dan de 20 tot 25 eurocent per kWh die je betaalt voor de stroom – nettarieven en heffingen inbegrepen - van jouw leverancier, en wat ook de waarde is van de stroom die je zelf onmiddellijk verbruikt. 

Op dit moment bieden de meeste leveranciers al een teruglevercontract aan waarbij je je overtollige productie kunt verkopen. Let op, een interessantere terugleververgoeding gaat niet noodzakelijk gepaard met een voordelig afnametarief. Je kunt zelf de vergelijking maken in onze koopwijzer. Hoewel de vergoeding beperkt is, heb je er alle baat bij om zo’n contract te sluiten: voor een doorsnee installatie kun je over de volledige levensduur zo’n € 2 000 opstrijken. Sluit je zo’n teruglevercontract niet, dan wordt je overtollige stroom gratis op het net geplaatst. 

In de Ssel zijn de injectietarieven al toegevoegd voor prosumenten in Vlaanderen (voor wie aanduidt een digitale meter te hebben). In de Perfect Fit wordt dit binnenkort voorzien. ^An 
 

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/02/2021

Woedend over de zonnepanelensaga, en niet alleen op de meestal liberale eminenties, niet alleen op de Vlaamse regering maar ook op Test Aankoop. In het laatste nummer worden zonnepanelen doodleuk alweer gepromoot. Toen het over dieselgate ging zat TA onmiddellijk op zijn paardje. Grote acties tegen het Duitse moederbedrijf. Maar nu de Vlaamse regering moet aangepakt worden, kruipt TA in zijn schelp. Bang om te kwetsen? Politieke beïnvloeding? Gewoon onbegrijpelijk. Ik neem best aan dat aan het arrest van het grondwettelijk hof niets kan veranderd worden, alhoewel indien Vlaanderen ("wat we zelf doen doen we beter") toen ook te laat ingreep. Maar Vlaanderen moet toch opdraaien voor het rad dat het ons voor de ogen draaide door net voor de verkiezingen nog uit te pakken met reclame voor de terugdraaiende teller. Gisteren in pano leerden we wat het betekent "zijn of haar paraplu opentrekken". Niemand is de zwarte Piet. Iedereen heeft veel spijt en voelt zich deels verantwoordelijk. Wie niet, totaal niet verantwoordelijk is, is de consument, en die, alleen die, is de klos. Op zijn minst verwacht je dat TA het in deze opneemt voor de consument. Links en rechts, schoorvoetend een kleine verklaring. Daden? Neen maar. Zelfs TA heeft het lef in het laatste nummer nog op de komen voor de aankoop van zonnepanelen. Hoe durven jullie. Ik ben jaren een vrij tevreden lid van TA, maar dit gaat echt te ver. Eis een correcte compensatie, niet meer, niet minder. Ga ervoor en laat u horen. 10.000 consumenten hebben de handen in elkaar geslagen en een advocaat onder de arm genomen. Toevallig vernomen. Niet in de Panoreportage, noch minder via TA. Wat doen jullie daar? Nu is het moment om op te treden en uw leden, de consumenten, die gigantisch opgelicht zijn te verdedigen. Laat u horen, NU.

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/02/2021
, Gereageerd:

Beste, wij begrijpen de woede van elke prosument die werd voorgelogen om 15 jaar gebruik te kunnen maken van de terugdraaiende teller. 

De Vlaamse regering heeft destijds grove fouten gemaakt waarvoor nu heel wat eigenaars van zonnepanelen de gevolgen moeten dragen. Het klinkt misschien logisch om de overheid hiervoor voor de rechter te dagen maar voor je zoiets doet, moet de haalbaarheid worden onderzocht.

In tegenstelling tot bepaalde advocaten die mensen via Facebook ronselen om een onderzoek naar haalbaarheid te doen tegen betaling, hebben wij reeds advies ingewonnen bij  juridische experten ter zake. Op basis van dit advies dat negatief was over de slaagkansen hebben we besloten om niet naar de rechter te gaan.

Als we dit wél zouden doen en consumenten hiervoor lid zouden maken van onze organisatie tegen betaling, dan draaien we hen een rad voor ogen. Net dat wilden we niet doen.

Om die redenen willen we alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om via politieke weg tot een hogere tegemoetkoming te komen. In het bijzonder voor zij die het hardst zijn getroffen.

Wij bekijken momenteel welke voorstellen we kunnen lanceren om zwaar getroffen groepen te helpen. We denken in het bijzonder aan eigenaars van warmtepompen. Tijdens de gesprekken die we met het kabinet van de minister van Energie hebben gehad, kregen we alvast te horen dat dit wordt onderzocht. 

Verder zullen we eerstdaags een rekenmodule online (Link:https://bit.ly/3dcyLQd  )  zetten waarmee je op basis van enkele gegevens kunt berekenen hoeveel je als prosument nu precies meer of minder zult betalen in een wereld zonder terugdraaiende meter.

Bovendien werken we aan een dossier met tips om je zelfverbruik op te krikken of over te stappen naar een voordeliger contract en slim van leverancier te veranderen.

Tot slot bekijken we de mogelijkheden rond groepsaankopen van batterijen of warmtepomp- of zonneboilers die de prosument kunnen helpen zoveel mogelijk natuurlijk opgewekte energie zelf te gebruiken.

Intussen kun je steeds terecht op ons dossier met de veelgestelde vragen over het einde van de terugdraaiende teller.

^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/03/2021
, Gereageerd:

Op de website Vlaanderen Energiesparen.be staan de voorwaarden voor de compensatiepremie. De laatste is: "er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend". Dat is bedenkelijk voor die 10000 consumenten die een klacht hebben ingediend via een advocaat. Het zal ervan afhangen wat die advocaat precies gevraagd heeft, anders gooien ze hun eigen ruiten in.

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/02/2021

Tja, deze discussie zal volgens mij nooit opgelost geraken. Ik heb zelf enkele zonnepanelen sinds 5 jaar en dat gaat over een kleine installatie, want op jaarbasis moest ik nog bij betalen, zelfs met analoge meter. Sinds 14 januari (ze waren hier 's morgens als eerste) heb ik een digitale. Bij mij gaat het niet zozeer over "het geld" in de zin van een compensatie, maar wel over 1) waarom moet ik netkosten betalen voor de injectie? Dit is toch zeker niet dezelfde soort elektriciteit als die opgewekt wordt door hoogspanningsposten en transformatoren, deze elektriciteit is al omgevormd naar laagspanning. 2) de stress om mijn huishouden (wasmachine e.d.) te timen op basis van het Belgische weer wat elke dag zal moeten bekeken worden (wassen overdag bij zonnig weer, maar 's nachts bij grijs weer) 3) de stress bij de vraag : wat als ik mijn toestellen niet moet gebruiken omdat het niet nodig is (bv. alle (af)was is verwerkt) en 4) dat ik beslissingen ga moeten nemen waar ik niet achter sta door bv de droogkast op te zetten terwijl mijn was even goed buiten kan hangen. Waar is het ecologisch aspect? Daarbij ga ik op een zonnige dag ook niet thuis blijven om het ene na het andere (was)machine op te zetten, er zijn leukere dingen. Een oplossing is een batterij, maar zowel Test-Aankoop als mijn elektricien raden dit af. De enige oplossing die ik nu zie, is dat ik bij al te zonnig weer mijn zonnepanelen gewoon van het net afsluit.

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/02/2021
, Gereageerd:

1 Je moet geen distributiekost betalen op injectie. Je krijgt geld voor injectie.
2 Je bent niet verplicht om uw wasmachine aan te zetten als de zon schijnt maar als het toevallig goed uitkomt kan je ervoor kiezen om uw wasmachine te programmeren op zonnige momenten. Een droogkast mag je alleen programmeren als je ook thuis bent 3 . Een toestel niet gebruiken als het niet nodig is kost niets en je krijgt geld voor de extra injectie. 4. Uw was buiten drogen kost ook niets en je krijgt weer geld voor de extra injectie.
Als je niet thuis bent kan je geen gebruik maken van uw zonnepanelen en krijg je geld voor de injectie. Als je dan nadien verbruikt betaal de kost net alsof je geen panelen had maar de injectievergoeding heb je toch gekregen. Als je uw panelen afschakelt ben je ook dat kwijt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/03/2021
, Gereageerd:

Ik denk dat Jean anders zal zingen als hij zal zien hoeveel de vergoeding is voor de injectie. Ik denk dat ze de slijtage van de omvormer nog niet zal halen. Vele dromen van deze vergoeding, maar weinigen weten iets over mogelijke bedragen. Alles is nog vaag. Alleen weet ik dat het bij grotere installaties (meer dan 10 Kw piek) nu al lang zo is. Iedereen met zulke installatie zorgt dat hij zoveel mogelijk zelf verbruikt, omdat men van de injectiepremie niet echt gelukkig wordt. Hierbij gaat het meestal ook om groot-verbruikers die slechts een klein gedeelte zelf kunnen produceren. Besef ook je ook als kleine verbruiker dat je niet zelf zal kunnen verbruiken wat je nu voor ogen hebt doordat dit verbruik en de opbrengst enorm schommelt. Iets wat enkel het net kan opvangen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/03/2021
, Gereageerd:

Voor mij is het geen probleem in die zin dat ik nu met de injectievergoeding niet meer betaal dan met het prosumentententarief. Maar ik had natuurlijk wel gehoopt om minder te betalen dan het prosumententarief en de terugdraaiende teller. Zoals dit voor mij in 2019 en 2020 het geval was. In maart is de injectievergoeding bij verschillende leveranciers al gestegen. Maar het grote probleem blijft dat de geinjecteerde stroom als grijze stroom verhandeld wordt en niet als groene stroom.
Zolang dat dit niet aangepast wordt is het moeilijk om voordeel te halen uit het nieuwe tarief. Men moet al een zelfconsumptie van meer dan 50% halen. Ik heb dat wel maar niet iedereen kan dit verwezenlijken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/02/2021
, Gereageerd:

Beste Nicky,
Je zou als allereerst een extra boiler, of een nieuwe maar dan grotere kunnen aanschaffen, alle overtollige stroom zou deze warm houden ( laat de thermostaat wat hoger zetten) zodat je water van bvb. 70° hebt.
Kijk eens na met de fabrikant van je huishoudtoestellen ( wasmachine, vaatwasser) of je deze mag aansluiten op warm water, scheelt je al in energie en tijd , zeker bij kookwas. Denk ook aan aangepaste wasmiddelen. Hou de batterij in je achterhoofd, binnen zekere tijd zullen deze betaalbaar worden, dan kan je de overschot naar daar afleiden, en zelf bepalen wanneer je die gaat opgebruiken.
Nog vragen? schiet -:)

André

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/03/2021
, Gereageerd:

Beste André,
Batterijen kunnen nog wat goedkoper worden, maar niet veel als men het bij de huidige techniek houd. Deze hebben immers een basis als kostprijs. Door meer productie zou dit goedkoper moeten kunnen als niet de schaarsheid der grondstoffen een rol speelt. Ook een grotere vraag zou de prijs wel eens hoger kunnen doen worden. Met batterijen worden veel rekenfouten gemaakt i.v.m. mogelijkheid tot opslag en afgifte. De slijtage van de omvormers en werkingsduur wordt nu soms als negatief ervaren i.v.m. de kostprijs ervan. Heb je dan al eens gerekend naar deze van batterijen? De meeste mensen denken dat ze met het plaatsen van batterijen het probleem opgelost zien. Niets is minder waar. Het opladen en afgeven van het vermogen is beperkt in tijd, of je moet al met zeer dure installaties voor de dag komen. Veel geplaatste omvormers zijn ook niet voorzien om dit aan te kunnen; Dit beteken dus ook terug een beperkte nieuwe installatie zonder dat de oude al afgeschreven is. Het verleden heeft mij geleerd dat nu hals over kop opnieuw investeren in deze groene visie wel terug een duur zou kunnen komen te staan. Er is al veel met regeltjes vanuit de overheid gegoocheld en dat zal nog wel eventjes duren. Op vlak van energie hebben we al het een en ander zien passeren. Een kleine aanpassing zou er kunnen in bestaan, al de energie die je op een bepaald moment teveel hebt, via een gewone weerstand in een buffervat op te slaan. Deze is makkelijk te sturen via een melding van terugloop en kost weinig. Al de rest van oplossingen zoals warm water sturen naar toestellen zoals wasmachines en dergelijke blijft bij bij dromen qua rendabele oplossingen op korte termijn.

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/02/2021

Ik vraag mij nog altijd af of heel die heisa niet kan vermeden worden door de dm's in omgekeerde volgorde te
plaatsen, dus eerst deze die het langst in gebruik zijn om te eindigen met de hedendaagse.

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/02/2021
, Gereageerd:

Dat zou goed zijn, ware het niet dat ze de nieuwbouwen sowieso al mee hebben doorgepakt, dus dat zal niet meer lukken.... (en gelukkig val ik niet in die groep, ze lagen er al 5 jaar). Fluvius was in deze streek echt opdringerig om de DM's te plaatsen!

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/02/2021

Het is op termijn de bedoeling om die "excusief nacht" niet meer aan te bieden voor particulieren. Op termijn zou 2 tot 3 jaar zijn. Dus accumulatieverwarming zou ook niet meer mogelijk zijn. Terwijl wij in de jaren 80 gepusht werden om elektrisch te verwarmen. Een houtcassette plaatsen lijkt mij de goedkoopste oplossing. Ook goed voor het milieu....NOT.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/02/2021
, Gereageerd:

Ook één van mijn gedachte, en snel en makkelijk uit te voeren omdat ons huis nog een aantal schouwen bezit. Daarbij heb ik vrienden in het Waalse landsgedeelte om goedkoop hout in te slaan, want ik vrees dat in Vlaanderen niet alleen de prijzen gaan omhoog gaan, maar de overheid weer eens een of andere belasting gaat invoeren!

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/02/2021

geachte U vergeet nog een belangrijke groep nl. diegene welke op een 3fazig net aangesloten zijn ,zoals ik .
Bij uitvoering van de digitale meter hangen de zonnepanelen op één fase en gaat er een groter deel van de opgewekte zonneenergie verloren door niet gebruik .
De andere twee fases gebruiken naargelang hun belasting.
Wat houd dit in voor ons als 3fase aangeslotenen ,om ten volle van de opgewekte energie te genieten is een nieuwe 3fase omzetter nodig zodat de opgewekte energie over de drie fase kan verdeelt worden .
Eventuele uitbreiding met een omvormer en batterijen kan natuurlijk ook .
maar ik krijg wel maar een keer compensatie .
onafhankelijk wat ik doe ik val altijd inkosten graag Uw antwoord.

groeten Marc

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/02/2021
, Gereageerd:

Beste Marc,
I weet niet wie jou die theorie heeft verkondigd, is in alle geval NIET waar.
Dezelfde vraag wordt regelmatig gesteld aan PV installateurs en elektriciens en komt veelvuldig voort en verschillen fora op facebook.
Het antwoord is NEEN, heeft geen invloed, lees even dit artikel
www.zonnefabriek.nl/.../

mvg

&ré

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/02/2021

Ik heb vorig jaar (juni) zonnepanelen geplaatst , het was een plezier om de analoge meter visueel te zien terugdraaien. Dit gaf ook het signaal dat we onze toestellen konden activeren en leten werken op zonneenergie. Een echte win win situatie.
De digitale meter werd in september , gedaan met de fun, dit toestel is complexer om uit te lezen wanneer de panelen effectief werken.
En dan nu het vonnis zeggende dat er geen recht meer is op het terugdraaieffect met digitale meter , maar dat men de opgewekte energie kan verkopen aan een spotprijsje t.o.v aankoopprijs.
Ik voel me benadeeld door de regering die woordbreuk heeft gepleegd t.o.v.de beloftes die gedaan zijn in het verleden.
Ik voel me benadeeld omwille van het feit dat ik een digitale meter werd opgedrongen terwijl anderen nu uitstel krijgen om de digitale te accepteren en ondertussen voordeel halen uit de terugdraaiende analoge meter.
De zogenaamde tegemoetkomende premies wegen niet op tegen het verlies dat we hebben van het missende 15 jaar terugdraaieffect.

Ik dacht dat test aankoop ook verdere stappen zou ondernemen om druk uit te oefenen om een degelijke oplossing te zoeken
Dit toont weer dat vlamingen wel zullen betalen terwijl de walen verder profiteren.
Dank U arm Vlaanderen

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/02/2021
, Gereageerd:

Inderdaad Robert. Waar blijft de reactie van TA in deze? Vlaanderen, "wat we zelf doen, doen we beter". Niet dus.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/02/2021
, Gereageerd:

Volledig akkoord. Ik had hetzelde gevoel.
Had ik geweten wat er nu gebeurt dan had ik die investering niet gemaakt. Ik wou dat ik iets kon terug doen

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/02/2021
, Gereageerd:

Met een digitale meter kan je evengoed zien wanneer er geinjecteerd wordt. Je bent benadeelt omdat de tariefmethode verandert en toegegeven dat de terugleververgoeding te laag is maar je mag de terugleveringsvergoeding niet vergelijken met de de totale afname prijs want daar zit de distributiekost bij die met de terugdraaiende teller ook betaald werd via het prosumententarief. In Wallonië draaien de klassieke tellers niet terug en PV eigenaars krijgen een bidirectionele teller. Zij waren in orde met de groendwet. Wij Vlamingen niet en dat is op verantwoordelijkheid van de Vreg die de tarieven bepaald heeft.

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/02/2021
, Gereageerd:

@jean decroos. Uw reactie snap ik toch niet goed: bij een analoge meter kon je op het moment zelf zien wat er gebeurt: terugdraaien of verbruiken. Bij een digitale moet je één en soms 2 dagen wachten voor je kan zien wat je toen verbruikt hebt. Ik vind dit best vervelend, want nu zou ik moeten opschrijven welke toestellen er allemaal op een bepaald moment hebben gedraaid om te weten te komen hoeveel het verbruik was op dat moment. Zeker nu ik zelf nog maar pas (op DE dag) een DM heb en het allemaal nog moet uitzoeken.....

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/02/2021
, Gereageerd:

Beste Nick,
Er zijn apparaatjes en bijhorende programmas die je aan die DM kunt inpluggen op de zogenaamde S1 poort. De tellers updaten om het kwartier. Heb je apparatuur dat gestuurd kan worden vanuit de DM, dan worden je huishoudtoestellen aangesproken en beginnen ze te werken, hoef je zelf niets meer te doen. Of dit gewenst is als je niet thuis bent is een ander paar mouwen! ook vraag je best eens aan je verzekeringsmakelaar hoe zij reageren als een ongeluk opduikt bij een niet beheerd elektrisch toestel.
Dit enkel om al wat stappen te ondernemen zodat je niet helemaal blindelings je verlies moet ondergaan.
Succes

André

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/02/2021

4 jaar geleden heb ik zonnepanelen laten plaatsen t.w.v. 12000€. Hiervoor heb ik een lening aangegaan van 10 jaar.

Ook heb ik mijn verwarming vervangen door elektrische kachels tesamen 6000W.

Op een zomerse zonnige dag produceren mijn zonnepanelen 5004 W maximum.

In de winter op een zonnige dag ong. 1200W.

Mijn zonnepanelen liggen op de westkant dus vanaf 13:00h staat er volle zon op mede doordat er naast mijn huis een hoge blok is gebouwd in tussentijd.

Voor deze aankoop had ik kachels met stenen die 's nachts opwarmden en overdag zowarmte afgave. Dit was dan op excusief nachttarief.

Ik heb toen mijn dubbele en exclusief nachtmeter laten verwijderen daar dit voor mij voordeliger zou zijn.

En inderdaad, ik betaalde nog maar een derde van vroeger.

Ik vrees dat ik nu heel erg gesjost ben en terug driemaal zoveel zal moeten gaan betalen + de afbetaling van mijn zonnepanelen. Ik schat dat het een verlies zal zijn van om en bij de 30.000€ over 15 jaar.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021
, Gereageerd:

En vergeet niet dat uw omvormer(s) defect kunnen gaan na 10-15 jaar.....en vervangen moeten worden door een erkend installateur....

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/02/2021
, Gereageerd:

DAt zal niet het geval zijn. Je geeft wel verkeerde info om enig besluit te kunnen nemen.
Een installatie die 5 kW geeft op een zonnige dag in de zomer zal op die dag 40 kWh produceren. (gerekend aan 8u x 5 kW).
Wat je nodig hebt om een vergelijking te kunnen maken is
dagverbruik, nachtverbruik (en injectie als je een dm hebt)
uw productie per jaar van uw zonnepanelen
uw omvormervermogen
Uw distributiekosten en enegiekosten per kWh en dan kan je de berekening doen.