Nieuws

Prosumenten met digitale meter opnieuw de dupe: dringende oplossing vereist

19 maart 2021
zonnepanelen digitale meter prosumententarief

Door de publicatie van het arrest van de terugdraaiende teller in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2021 draait de teller niet langer virtueel terug bij zo’n 100 000 prosumenten. De tussentijdse afrekening van hun stroomverbruik die zij binnenkort zullen krijgen, kan voor een deel van hen hoog oplopen.

Als prosument met een digitale meter heb je sinds afgelopen 1 maart geen recht meer op de virtueel terugdraaiende teller als gevolg van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Op die dag las netbeheerder Fluvius de meterstanden uit om naar je leverancier door te sturen. Jouw leverancier maakt op zijn beurt een afrekeningsfactuur op voor de periode sinds de laatste afrekening tot 1 maart 2021.

Afrekening normaal in het najaar? Hoge factuur dreigt

Voor wie zijn afrekening normaal gezien rond deze periode in de bus krijgt, is er geen probleem: over een periode van een jaar zal de netto afname ongeveer 0 zijn bij een installatie die het volledige verbruik dekt. Zij zullen enkel het prosumententarief betalen, zoals voorheen.

Maar wie normaal gezien zijn jaarlijkse afrekening in het najaar krijgt, dreigt nu het kind van de rekening te worden. Kreeg je bijvoorbeeld op 1 november 2020 je jaarlijkse afrekening, dan zul je nu een tussentijdse factuur krijgen voor een periode van 5 maanden: van november tot maart. Omdat je zonnepanelen tijdens deze periode heel weinig elektriciteit opwekken, zul je wellicht vooral stroom van het net hebben genomen. Deze afname zul je nu aan de volle pot betalen, zonder dat die wordt gecompenseerd door wat je zonnepanelen komende zomermaanden zullen opwekken.

Doordat men voor de periode vóór 1 maart 2021 nog in het systeem van de terugdraaiende teller zit, betaalt men ook nog prosumententarief: de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Maar als je winterafname niet is gecompenseerd door je zomerproductie, dan betaal je eigenlijk al nettarieven op basis van je netafname. Je betaalt dus in feite 2 keer.

Tweemaal de dupe: VREG moet ingrijpen

Zonnepaneeleigenaars met een digitale meter zijn dus opnieuw de dupe. Niet alleen komen ze niet meer in aanmerking voor een uitstel van de digitale meter zoals prosumenten die wel nog over een analoge meter beschikken, ze riskeren ook nog eens met een hoge tussentijdse factuur in de maag gesplitst te krijgen. Alsof het maatschappelijk draagvlak voor zonnepanelen en de digitale meter nog niet hard genoeg was geschaad.

We lezen dat minister van Energie Zuhal Demir aan de energieregulator VREG heeft gevraagd om een oplossing uit te werken. Wij dringen erop aan dat die er snel komt. Meer zelfs, wij vragen dat men bij de gedupeerde prosumenten het forfaitaire prosumententarief op de tussentijdse afrekening laat wegvallen.

Daarnaast roept Test Aankoop de overheid nog steeds op om dringend werk te maken van extra compensatiemaatregelen voor de prosumenten die het zwaarst worden getroffen door de afschaffing van de terugdraaiende teller: de warmtepompeigenaars of verbruikers met elektrische verwarming die omwille van hun hoge winterverbruik slechts een beperkt zelfverbruik kunnen realiseren. Test Aankoop stelde eerder dat men inspiratie zou kunnen vinden in de Waalse aanpak.

Je kunt met onze rekenmodule trouwens nog steeds berekenen met hoeveel je factuur zal stijgen door toedoen van de afschaffing van de terugdraaiende teller.

Naar onze terugdraaichecker