Nieuws

Mega past zijn aanpak rond voorschotten van energiefactuur aan na onze tussenkomst

27 oktober 2021
Mega, voorschot, energiefactuur

Test Aankoop werd de afgelopen dagen bedolven onder klachten over energieleverancier Mega. Vaak bleek het immers onmogelijk om een verhoging van de voorschotfactuur te weigeren, zelfs bij vaste contracten. Na een constructief gesprek met Mega komt er een meer klantvriendelijke aanpak rond de voorschotten.

We schreven eerder dat Mega had beslist om de voorschotten voor een deel van zijn klanten te verhogen. Dit trof zowel consumenten met een variabele als met vaste tarieven. Zeker als dit vaste contract pas volgend jaar afloopt, kan dat de bedoeling niet zijn. Wij dienden daarom eerder deze maand dan ook klacht in bij de Economische Inspectie. We namen tegelijk ook contact op met Mega, die zijn aanpak voortaan zal bijstellen. 

Weigeren van verhoging voortaan mogelijk via online klantenzone

Het bleek voor Mega-klanten allesbehalve evident om die verhoging te weigeren. Via de online klantenzone kon dat slechts deels want je moest sowieso een minimale verhoging van 35% slikken. Wie een lagere of geen verhoging wenste, moest dat telefonisch laten weten. Alleen blijkt het vaak moeilijk om iemand van Mega aan de lijn te krijgen in deze drukke tijden. 

Aangespoord door de vele getuigenissen nam Test Aankoop contact op met de energieleverancier. “We hebben een constructief gesprek gehad met Mega”, verduidelijkt woordvoerder Simon November. “Mega engageert zich om alle klanten de mogelijkheid te geven om de voorgestelde verhoging te aanvaarden, te wijzigen of gewoonweg te weigeren en dit via hun online klantenzone, zonder nood aan een telefonisch contact. Deze procedure zou vandaag al starten vanaf 18u. We roepen de betrokken klanten op om ons te contacteren als dat niet het geval zou zijn”. Toch vragen wij Mega ook om per telefoon beschikbaar te zijn voor wie liever belt .

Duidelijkere communicatie

Voor de verhoging van het voorschot voor lopende vaste contracten die pas in de toekomst ten einde zullen lopen, betrof dit volgens de leverancier een vergissing door een technisch probleem. De klanten zijn intussen door Mega per mail, met excuses, op de hoogte gebracht.

Op ons aandringen heeft Mega een begeleidende brief uitgewerkt die voortaan wordt meegestuurd bij elk voorstel om het voorschot te verhogen, met uitleg over de berekeningswijze en de mogelijke opties als je niet akkoord gaat met het voorstel.

Mega zal ook duidelijker communiceren over de omzetting van de contracten die aflopen in oktober, november en december, naar een contract met een variabel tarief. De leverancier had namelijk beslist om tijdelijk al zijn vaste tariefplannen in de koelkast te stoppen. Hij zal nu elke klant via een afzonderlijke communicatie, los van de factuur, informeren over het waarom.

Hulp nodig?

Heb je een probleem met jouw energieleverancier of lukt het je niet om jouw voorschot naar wens aan te passen, contacteer dan onze experts op ons gratis 0800-nummer voor alle vragen over de energiefactuur (van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12u.30 en van 13u. tot 17u. behalve op vrijdag tot 16u.).

BEL ONS OP 0800 500 20